A vér alakos elemeinek kórélettana

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-VAE-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOP-KN1-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Tematika

A kurzus célja a vér alakos elemei termelésének, szerkezeti tulajdonságainak, ill. ezek kóros elváltozásaihoz kapcsolt funkcionális és klinikai eltéréseknek a tárgyalása preklinikai szinten.
A vörösvérsejt rendszeren belül szóba kerülnek a polycythaemiák, a sarlósejtes anaemia, a thalassaemiák, és más haemolyticus anaemiák kialakulásának etiológiai tényezői, pathogenesise, ill. a kezelési lehetőségek kórélettani aspektusai. A fehérvérsejt rendszer, ill. a thrombocyták kapcsán a szerkezet és a funkció kóros eltéréseinek összefüggései, a klinikai tünetek, ill. a therapia lehetőségei kerülnek tárgyalásra. Az elméleti ismeretek mellett, számos esettanulmány kerül megbeszélésre.

Előadások

 • 1. A vér jelentősége, alakos elemeinek képzése. Esettanulmányok. - Dr. Balaskó Márta
 • 2. Polycythaemia vera és spuria etiológiája, pathogenesise és következményei. - Dr. Balaskó Márta
 • 3. A vörös vértestek szerkezeti elemei, corpuscularis haemolyticus anaemiák. Esettanulmányok. - Dr. Balaskó Márta
 • 4. A sarlósejtes anaemia etiológiai tényezői, pathogenesise, szövődményei, a kezelési lehetőségek kórélettani alapjai. - Dr. Balaskó Márta
 • 5. Thalassaemiák pathogenesise, szövődményei, kezelése. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 6. Extracorpuscularis haemolyticus anaemiák. Esettanulmányok. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 7. Neutrophil granulocyták. Esettanulmányok. - Dr. Balaskó Márta
 • 8. Az eosinophil és basophil granulocyták szerkezeti és funkcionális rendellenességei. - Dr. Balaskó Márta
 • 9. A lymphocyták rendellenességei. Esettanulmányok. - Dr. Balaskó Márta
 • 10. A thrombocyták szerkezete, funkciói, ill. rendellenességeikhez kapcsolt kóros elváltozások. - Dr. Balaskó Márta
 • 11. Az endothel sejtek kórélettani jelentősége. Esettanulmányok. - Dr. Balaskó Márta
 • 12. Tesztírás. - Dr. Balaskó Márta

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadások anyaga feltöltésre kerül a Teams-be.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Hoffbrand, Moss and Pettit: Essential Hematology, 5th edition, Blackwell, 2006 ISBN 1-4051-3649-9

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Esszé a pótolni kívánt előadás témájából.

Vizsgakérdések

A vér jelentősége, alakos elemeinek képzése.
Polycythaemia vera és spuria etiológiája, pathogenesise és következményei.
A vörös vértestek szerkezeti elemei, corpuscularis haemolyticus anaemiák
A sarlósejtes anaemia etiológiai tényezői, pathogenesise, szövődményei, a kezelési lehetőségek kórélettani alapjai.
Thalassaemiák pathogenesise, szövődményei, kezelése.
Extracorpuscularis haemolyticus anaemiák.
A fehér vérsejt rendszer kórélettani rendellenességei. Neutrophil granulocyták.
Az eosinophil és basophil granulocyták szerkezeti és funkcionális rendellenességei.
A lymphocyták rendellenességei. Esettanulmányok.
A thrombocyták szerkezete, funkciói, ill. rendellenességeikhez kapcsolt kóros elváltozások.
Az endothel sejtek funkciói, kórélettana.


A félévközi jegy a záróteszt eredményétől függ.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói