Az OTC és patikán kívüli szerek preventív célú alkalmazásának buktatóiról

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-OTC-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 28 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK TTK

Tematika

A kurzus célja a preventív céllal fogyasztott gyógytermékekről a laikus és paramedicinális médiában terjedő félinformációktól megtisztított tudományos ismeretek nyújtása.
A nem vényköteles gyógyszerek (OTC) és a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, valamint a patikákban is, de a patikákon kívül (pl. herbáriákban, drogériákban) is forgalmazott gyógytermékek azon csoportjával foglalkozik a kurzus, melyeket betegségmegelőző céllal szednek. Fogyasztóik e szereknek a klasszikus farmakológiai szemléletbe gyakran nehezen beilleszthető hatékonyságokat tulajdonítanak. A kurzus a leggyakrabban alkalmazott ilyen herbák, élelmiszerkiegészítők, funkcionális élelmiszerek, azaz összefoglaló néven nutraceutikumok hatásmechanizmusának tudományos hátterét hivatott megvilágítani a leendő gyógyszerészek számára, akiknek feladata lesz e szerekről is megalapozott információkat közölni a hozzájuk fordulóknak.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. A vitaminokról elfogulatlanul és elfogultan
 • 2. A vitaminokról elfogulatlanul és elfogultan
 • 3. Élelmiszerkiegészítők, szupplementumok
 • 4. Élelmiszerkiegészítők, szupplementumok
 • 5. Nutraceutikumok, funkcionális élelmiszerek
 • 6. Herbák, teák a prevencióban
 • 7. A távolkeleti orvoslás nálunk is elérhető készítményeiről
 • 8. A távolkeleti orvoslás nálunk is elérhető készítményeiről
 • 9. Egy kis "kozmetoceutika"
 • 10. Egy kis "kozmetoceutika"
 • 11. Az OTC "rejuvenáló" és "tumorellenes" szerekről
 • 12. Az OTC "rejuvenáló" és "tumorellenes" szerekről

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

PowerPoint

Saját oktatási anyag

A vetített segédanyag (PowerPoint) a hallgatóság számára elérhetővé téve a
http://www.pote.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=150&nyelv=hun&menu=okt_anyag honlapon

Jegyzet

PowerPoint

Ajánlott irodalom

PowerPoint

A félév elfogadásának feltételei

Sikeres vizsga (teszt); max. 2 hiányzás

Félévközi ellenőrzések

A tesztvizsga megírása más időpontban egyéni egyeztetéssel akceptálható indokok esetén.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni

Vizsgakérdések

Teszt vizsga van, nincsen lista a vizsgakérdésekből

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Garai János