Transzlációs medicina (TM): Vissza a jövőbe (előadás)

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 22 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 22 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-TME-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOA-EL2-T teljesített , OOA-NEA-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 300 fő

Campus kurzusként elérhető 127 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK GYTK TTK

Tematika

A modern kori medicina egyik legnagyobb kihívása az elméleti és klinikai tudományok szétválása. Sok esetben a két terület már nem érti egymást. Annak ellenére, hogy több milliárd dollárral többet költenek elméleti és gyógyszer-kutatásra, a klinikumban hasznosítható termékek/gyógyszerek száma nem emelkedett. A klinikai kutatások lényegesen elmaradnak az alapkutatási tudományos aktivitástól, emellett, a jelenlegi klinikai gyakorlat pont az alapkutatási eredményekkel ellenkező módon zajlik. A fentiekből kitűnik, hogy ezen betegségekben történő eredményes kutatás csak az alapkutatók és klinikusok összefogásával, azaz a transzlációs medicina lévén valósítható meg. A Transzlációs Medicinának a „tolmács” szerepét kell betöltenie. Az egyes szakterületek elméleti és klinikai ismereteit, kutatását kell, hogy összehangolja, oktatási tevékenységét pedig szoros összefogásban a klinikai és elméleti szakemberekkel együtt kell megoldania. A rendszer egyik legfőbb előnye, hogy az alapkutatási eredményeket azonnal át lehet konvertálni klinikai alkalmazássá, ezzel már rövidtávon is lehet a betegek ellátását javítani.
Ezen a féléves kurzuson elsajátíthatók a Transzlációs Medicinához nélkülözhetetlen alapismeretek. A kurzus egy szemléletet ad a tudományhoz, megtanítja hasznosíthatóságát, amit az élet bármely szakterületén lehet kamatoztatni.
A tantárgyat kifejezetten azon hallgatók részére dolgoztuk ki, akik legalább 4 teljestett félévvel rendelkeznek. Tantárgy felvételekor ezt erősen ajánlott figyelembe venni.

Előadások

 • 1. Bevezetés a transzlációs medicinába - Dr. Hegyi Péter
 • 2. A transzlációs medicina három alappillére - Dr. Hegyi Péter
 • 3. A tudományos teljesítmény mérése és mérőszámai - Dr. Erőss Bálint Mihály
 • 4. A tudomány szerveződése - Dr. Erőss Bálint Mihály
 • 5. A transzlációs medicina interdiszciplináris háttere - Dr. Erőss Bálint Mihály
 • 6. A klinikai adatok gyűjtése és felhasználása - Dr. Erőss Bálint Mihály
 • 7. Klinikai kérdések a betegágy mellett (PICO) - Dr. Erőss Bálint Mihály
 • 8. Információ keresés az adatbázisokban - Dr. Erőss Bálint Mihály
 • 9. Klinikai Kutatási módszerek I.: Meta-analízisek I. - Dr. Szakács Zsolt
 • 10. Klinikai Kutatási módszerek I.: Meta-analízisek II. - Dr. Szakács Zsolt
 • 11. Klinikai Kutatási módszerek I.: Meta-analízisek III. - Dr. Szakács Zsolt
 • 12. Klinikai Kutatási módszerek I.: Meta-analízisek IV. - Dr. Szakács Zsolt
 • 13. Klinikai Kutatási módszerek II.: Regiszter elemzések I. - Dr. Erőss Bálint Mihály
 • 14. Klinikai Kutatási módszerek II.: Regiszter elemzések II. - Borbásné Dr. Farkas Kornélia
 • 15. Klinikai Kutatási módszerek III.: Klinikai vizsgálatok I. - Dr. Erőss Bálint Mihály
 • 16. Klinikai Kutatási módszerek III.: Klinikai vizsgálatok II. - Dr. Erőss Bálint Mihály
 • 17. Klinikai Kutatási módszerek III.: Klinikai vizsgálatok III. - Dr. Erőss Bálint Mihály
 • 18. Klinikai Kutatási módszerek III.: Klinikai vizsgálatok IV. - Dr. Erőss Bálint Mihály
 • 19. Klinikai Kutatási módszerek IV.: Retrospektív analízisek, Keresztmetszeti vizsgálatok - Dr. Szakács Zsolt
 • 20. Klinikai Kutatási módszerek V.: Klinikofarmakológiai vizsgálatok - Dr. Erőss Bálint Mihály
 • 21. A tudás rendszerezése (EBM, GRADE) - Dr. Erőss Bálint Mihály
 • 22. A tudás betegágy melletti hasznosíthatósága - Dr. Erőss Bálint Mihály

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Kurzus zárásaként tesztírás kötelező.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Távolmaradás pótlására nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

Vizsgakérdések az órákon elhangzottakon alapulnak.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói