Transzlációs medicina (TM): Vissza a jövőbe (gyakorlat)

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 20 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 20 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-TMG-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOA-EL2-T teljesített , OOA-NEA-T teljesített , OOE-TME-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Campus kurzusként elérhető 100 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK GYTK TTK

Tematika

A modernkori medicina egyik legnagyobb kihívása az elméleti és klinikai tudományok szétválása. Sok esetben a két terület már nem érti egymást. Annak ellenére, hogy több milliárd dollárral többet költenek elméleti és gyógyszerkutatásra, a klinikumban hasznosítható termékek/gyógyszerek száma nem emelkedett. A klinikai kutatások lényegesen elmaradnak az alapkutatási tudományos aktivitástól, emellett, a jelenlegi klinikai gyakorlat pont az alapkutatási eredményekkel ellenkező módon zajlik. A fentiekből kitűnik, hogy ezen betegségekben történő eredményes kutatás csak az alapkutatók és klinikusok összefogásával, azaz a transzlációs medicina lévén valósítható meg. A Transzlációs Medicinának a „tolmács” szerepét kell betöltenie. Az egyes szakterületek elméleti és klinikai ismereteit, kutatását kell, hogy összehangolja, oktatási tevékenységét pedig szoros összefogásban a klinikai és elméleti szakemberekkel együtt kell megoldania. A rendszer egyik legfőbb előnye, hogy az alapkutatási eredményeket azonnal át lehet konvertálni klinikai alkalmazássá, ezzel már rövidtávon is lehet a betegek ellátását javítani.
Ezen a féléves kurzuson elsajátítható a Transzlációs Medicinához nélkülözhetetlen alapismeretek. A kurzus egy szemléletet ad a tudományhoz, megtanítja hasznosíthatóságát, amit az élet bármely szakterületén lehet kamatoztatni.
A tantárgyat kifejezetten azon hallgatók részére dolgoztuk ki, akik legalább 4 teljestett félévvel rendelkeznek. Tantárgy felvételekor ezt erősen ajánlott figyelembe venni.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Szisztematikus irodalomkutatás I.: az elektronikus adatbázisok
 • 2. Szisztematikus irodalomkutatás II.: keresési stratégia
 • 3. A metaanalízisek kérdései: a PICO rendszere
 • 4. Szisztematikus adatgyűjtés: elméleti és gyakorlati megfontolások
 • 5. Statisztika I.: adattípusok
 • 6. Statisztika II.: a fadiagramm (forest plot)
 • 7. Statisztika III.: heterogenitás és okai
 • 8. Torzítás-értékelés (risk of bias)
 • 9. Evidencia-értékelés
 • 10. Regiszterek létrehozása
 • 11. Regiszterek működése
 • 12. Adatelemtés, statisztika
 • 13. Obszervációs klinikai vizsgálatok I.: analitikus vizsgálatok: cohort, eset-kontroll, keresztmetszeti vizsgálatok
 • 14. Obszervációs klinikai vizsgálatok II.: deskriptív vizsgálatok
 • 15. Intervenciós vizsgálatok I: randomizáció és vakosítás
 • 16. Intervenciós vizsgálatok II: intervenciók típusai, végpontok kiválasztása
 • 17. Statisztika: elemszámbecslés, intention-to-treat és per-protocol analízis, alcsoport analízis
 • 18. Torzítások az obszervációs és intervenciós klinikai vizsgálatokban
 • 19. Az eredmények felhasználása a klinikai gyakorlatban és a kutatástervezésben
 • 20. Absztrakt, előadás, közlemény: Mikor, mit, mi célból és kinek?

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Kurzus zárásaként tesztírás kötelező.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Távolmaradás pótlására nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

Vizsgakérdések az órákon elhangzottakon alapulnak.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Hegyi Péter