Hogyan vizsgázzunk sikeresen Kórélettanból? 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-VK2-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOA-EL2-T teljesített , OOP-KN1-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 180 fő

Tematika

A kurzus célja a kórélettani témák probléma-orientált, klinikai esetekre alapozott megbeszélése. Ez a megközelítés segíti a hallgatókat a mechanizmusok és azok összefüggéseinek jobb megértésében. A kurzus oktatói a Transzlációs Medicina Intézet vizsgáztatói. A kurzus célja, hogy hozzászoktassa a hallgatókat a szóbeli kórélettani vizsgákon megkívánt komplex probléma-elemzéshez.

Előadások

 • 1. A pH eltérések probléma-orientált megbeszélése I. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 2. A pH eltérések probléma-orientált megbeszélése II. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 3. A pH eltérések probléma-orientált megbeszélése III. - Dr. Pólai Fanni
 • 4. A kálium háztartás zavarainak probléma-orientált megbeszélése. - Dr. Pólai Fanni
 • 5. A kóros gasztrointesztinális eltérések probléma-orientált megbeszélése I. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 6. A kóros gasztrointesztinális eltérések probléma-orientált megbeszélése II. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 7. A kóros gasztrointesztinális eltérések probléma-orientált megbeszélése III. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 8. A kóros gasztrointesztinális eltérések probléma-orientált megbeszélése IV. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 9. Kóros májeltérések probléma-orientált megbeszélése. - Dr. Hegyi Eszter
 • 10. Kóros pankreasz eltérések probléma-orientált megbeszélése. - Dr. Hegyi Eszter
 • 11. Táplálkozási zavarok probléma-orientált megbeszélése I. - Dr. Balaskó Márta
 • 12. Táplálkozási zavarok probléma-orientált megbeszélése II. - Dr. Balaskó Márta
 • 13. Az elhízás és következményeinek probléma-orientált megbeszélése. - Dr. Balaskó Márta
 • 14. Az elhízás és kezelési lehetőségeinek probléma-orientált megbeszélése. - Dr. Balaskó Márta
 • 15. Hőszabályozási eltérések probléma-orientált megbeszélése I. - Dr. Balaskó Márta
 • 16. Hőszabályozási eltérések probléma-orientált megbeszélése II. - Dr. Balaskó Márta
 • 17. A cukorbetegség probléma-orientált megbeszélése I. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 18. A cukorbetegség probléma-orientált megbeszélése II. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 19. A diszlipidémiák probléma-orientált megbeszélése I. - Dr. Balaskó Márta
 • 20. A diszlipidémiák probléma-orientált megbeszélése II. - Dr. Balaskó Márta
 • 21. Endokrin zavarok probléma-orientált megbeszélése I. - Dr. Garai János
 • 22. Endokrin zavarok probléma-orientált megbeszélése II. - Dr. Garai János
 • 23. Endokrin zavarok probléma-orientált megbeszélése III. - Dr. Garai János
 • 24. Endokrin zavarok probléma-orientált megbeszélése IV. - Dr. Garai János

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Nincs

Saját oktatási anyag

Az előadás prezentációk feltöltésre kerülnek a TEAMS-be.

Jegyzet

Nincs

Ajánlott irodalom

EC Toy, JT Patlan, F Faustinella, SE Cruse (eds.): Case Files Internal Medicine, Lange Medical Book McGraw-Hill, New York 2007
EC Toy, BC Simon, KY Takenaka, B Baker, TH Liu (eds.): Case Files Emergency Medicine, Lange Medical Book McGraw-Hill, New York 2005
EC Toy, RJ Yetman, RG Girardet, MD Hormann, SL Lahoti, MC McNeese, MJ Sanders (eds.): Case Files Pediatrics, Lange Medical Book McGraw-Hill, New York 2010

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Szóbeli vizsga vagy írásbeli teszt vizsga a megbeszélt témák alapján.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

Kórélettani esetelemzés a kurzus során megbeszélt témák alapján.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói