Kórélettan fogorvostanhallgatóknak 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFP-KT2-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Pre-klinikai modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OFP-KT1-T teljesített

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Tematika

A Kórélettan fogorvostanhallgatóknak 2 célja gastrointestinalis rendszer, az energetika, az intermedier anyagcsere és az endokrin rendszerek diszfunkcióinak megismertetése, ehhez kapcsolódóan az öröklött és szerzett etiológiai tényezők, a pathogenesis és pathomechanizmus, valamint a kompenzációs/adaptív mechanizmusok és más szervrendszerekkel való interakciók tárgyalásával preklinikai szinten.

Előadások

 • 1. Nyálelválasztás, szerepe a fogak és szájnyálkahártya védelmében. - Dr. Balaskó Márta
 • 2. A gyomor telődésének és ürülésének zavarai. Gastro-oesophagealis reflux betegség. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 3. A gyomornedv termelés zavarai. Peptikus fekély. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 4. Hányás és fogászati vonatkozásai. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 5. Maldigestio, malabsorptio. Ileus - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 6. Hasmenések - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 7. Pancreatitisek - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 8. A májműködés kórélettana és fogászati vonatkozásai - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 9. Icterusok. Máj coma. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 10. Vitaminok és fogászati jelentőségük - Dr. Garaminé Pákai Eszter
 • 11. Teljes éhezés. - Dr. Garaminé Pákai Eszter
 • 12. Részleges éhezés. - Dr. Balaskó Márta
 • 13. Az elhízás kórélettana, metabolicus syndroma - Dr. Balaskó Márta
 • 14. Hideg/meleg elleni védekezés és zavarai. - Dr. Balaskó Márta
 • 15. Láz és betegség-magatartás. - Dr. Balaskó Márta
 • 16. Diabetes mellitus. - Dr. Balaskó Márta
 • 17. A diabetes mellitus syndromák acut szövődményei. - Dr. Balaskó Márta
 • 18. A diabetes mellitus syndromák chronicus szövődményei. - Dr. Balaskó Márta
 • 19. A diabetes mellitus syndromák fogászati aspektusai. - Dr. Balaskó Márta
 • 20. Hypoglykaemiák. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 21. A fehérjeanyagcsere zavarai. Köszvény. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 22. A lipid-anyagcsere rendellenességei, az atherosclerosis mechanizmusai. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 23. Hyperprolactinaemia okai és következményei. A növekedés zavarai. - Dr. Balaskó Márta
 • 24. A pajzsmirigyműködés rendellenességei - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 25. Mellékvese-velő hipo- és hiperfunkciói. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 26. Mellékvese-kéreg hipo- és hiperfunkciói. - Dr. Balaskó Márta
 • 27. Parathyreoidea, calcium, fog és csont rendellenességek. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 28. Az idős beteg fogászati kezelésének kórélettani aspektusai. - Dr. Balaskó Márta

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Székely Miklós (szerk.): Kórélettani alapok, Medicina Kiadó, Budapest, 2018

Saját oktatási anyag

Az előadások anyaga feltöltésre kerül a TEAMS-re.

Jegyzet

Székely Miklós (szerk.:) Kórélettani alapok, egyetemi jegyzet, PTE- ÁOK, Pécs, 2006

Ajánlott irodalom

Scully's Medical Problems in Dentistry, ed: Crispian Scully, Churchill Livingstone; 7th edition, 2014
http://aok.pte.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=150&menu=okt_anyag&nyelv=hun

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Maximálisan 2 heti, azaz 4 x 45 perc hiányzást fogadunk el.

Vizsgakérdések

Nyálelválasztás, szerepe a fogak és szájnyálkahártya védelemben.
A gyomor telődésének és ürülésének zavarai. Gastro-oesophagealis reflux betegség.
Hányás (acut, chronicus) és fogászati vonatkozásai.
Peptikus fekély.
Specifikus malabsorptiós syndromák (a zavar szintje, vagy szubsztrát szerint).
Komplex malabsorptiós syndromák.
Diarrhoea: okok, kórélettani formák, következmények.
Ileusok.
Acut pancreatitis kórélettana és következményei.
A chronicus pancreatitis kórélettana.
A májműködés zavarainak fogászati vonatkozásai
Az intermediaer anyagcsere zavarai általános májkárosodásban.
Icterusok.
Cirrhosis: okok, mechanizmusok következmények. Ascites.
Vízoldékony vitaminok és fogorvosi vonatkozásaik.
Zsíroldékony vitaminok és fogorvosi vonatkozásaik.
Teljes éhezés.
Részleges éhezés, anorexia nervosa. Akcelerált energetikai elégtelenségek.
Fehérjehiány, protein-caloria malnutritio. Túlzott fehérjebevitel következményei.
Az elhízás etiológiája és pathogenesise. Metabolicus syndroma.
Az elhízás következményei. Terápiás lehetőségek.
Hideghatással szembeni védekezés és zavarai.
Meleghatással szembeni védekezés és zavarai, hőkollapsus, hődecompensatio.
Hőguta és malignus hyperthermia.
Láz és betegség-magatartás. A láz biológiai értéke.
Hyperglykaemia és glucose-tolerancia tesztek. A diabetes mellitus diagnosisa.
A DM syndroma általános pathobiochemiája.
Az 1DM etiológiája és pathogenesise.
A 2DM etiológiája és pathogenesise.
Diabeteses ketoacidosis (DKA) és ketoacidoticus coma.
Diabeteses hyperosmolaris syndroma (HHS) és coma.
A DM syndroma késői szövődményei.
Hypoglykaemiák.
Az LDL-anyagcsere pathobiochemiája. Primer és szekunder hyperlipoproteinaemiák.
Az atherosclerosis celluláris és molekuláris kórélettana.
Köszvény.
A hypothalamus-hypophysis rendszer kórélettana. HEL-elégtelenség.
Hypophysis adenomák, hyperprolactinaemiák.
A növekedés kórélettana.
A pajzsmirigy hyperfunkciói.
A pajzsmirigy hypofunkciói.
A mellékvese-velő és a sympathicus funkció zavarai, phaeochromocytoma.
Mellékvesekéreg-elégtelenség.
Primaer hyperaldosteronismusok
Secundaer hyperaldosteronismusok.
Glucocorticoid hyperfunkciós állapotok.
A glucocorticoid-kezelés kórélettani aspektusai.
Parathyreoidea, calcium, fog és csont rendellenességek
Hypocalcaemia, hypercalcaemia.
A csont-átépülés mechanizmusai és zavarai. Osteoporosis, osteomalacia.
Az idős beteg fogászati kezelésének kórélettani aspektusai.

A vizsga szóbeli: a vizsgán három tétel megbeszélésére kerül sor.

Vizsgáztatók

 • Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • Dr. Balaskó Márta

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói