Thermománia: a hőszabályozás medicinája

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 20 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 20 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-THM-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A normál testhőmérséklet fenntartása egyenlő az élettel. A tantárgyra jelentkező hallgatók megismerhetik a hőmérséklet jelentőségét az őskortól napjainkig, betekintést nyernek a testhőmérséklet fenntartásának mechanizmusaiba és forradalmian új hőszabályozási elméletekbe. Megtudhatják, hogy bizonyos táplálékok (pl. chili, menthol, stb.), milyen hőmérsékleti hatásokat okoznak, miben különbözik a dinoszauruszok hőháztartása az emberétől, illetve, hogy mik testünk szubcelluláris radiátorai. Az elméleti alapokra támaszkodva betekintést nyernek extrém hőmérsékleti eltérésekbe (pl. magashegyi hypothermia, hibernáció, stb.), továbbá a testhőmérséklet-szabályozási rendellenességek klinikai előfordulásának, diagnosztikájának és kezelésének jellegzetességeibe és különlegességeibe felnőtt- és gyermekkorban, klinikai és kórélettani esettanulmányok formájában.

Előadások

 • 1. A testhőmérséklet szabályozás története. - Dr. Garami András
 • 2. Az energetikai egyensúly vizsgálatának lehetőségei. - Dr. Garami András
 • 3. A thermoreguláció alapvető mechanizmusai. - Dr. Garami András
 • 4. A hőszabályozás modern elmélete. - Dr. Garami András
 • 5. A Tranziens Receptor Potenciál (TRP) ioncsatornák szerepe a hőszabályozásban. - Dr. Garami András
 • 6. A capsaicin receptor (TRPV1) hőszabályozási és energetikai egyensúlyban betöltött szerepe. - Dr. Garami András
 • 7. A hőmérséklet-szabályozási rendellenességek legjellemzőbb klinikai esetei felnőttkorban I. - Dr. Ruzsics István
 • 8. A hőmérséklet-szabályozási rendellenességek legjellemzőbb klinikai esetei felnőttkorban II. - Dr. Ruzsics István
 • 9. Gyermekkori hőszabályozási rendellenességek leggyakoribb klinikai esetei I. - Dr. Józsa Gergő
 • 10. Gyermekkori hőszabályozási rendellenességek leggyakoribb klinikai esetei II. - Dr. Józsa Gergő
 • 11. A hőszabályozási zavarok különleges klinikai esetei I. - Dr. Fehér Zsolt
 • 12. A hőszabályozási zavarok különleges klinikai esetei II. - Dr. Toldi János
 • 13. Lázzal járó urológiai kórképek klinikuma I. - Dr. Kenyeres Balázs
 • 14. Lázzal járó urológiai kórképek klinikuma II. - Dr. Kenyeres Balázs
 • 15. Forrófej, hidegvér: elgondolkodtató kórélettani esettanulmányok I. - Dr. Garami András
 • 16. Forrófej, hidegvér: elgondolkodtató kórélettani esettanulmányok II. - Dr. Garami András
 • 17. Hőszabályozás a dinoszauruszoktól az emberig: a thermoreguláció evolúciója. - Dr. Hoffmann Gyula
 • 18. A szervezet mikroszkópikus radiátorai: hőtermelés a mitokondriumokban. - Dr. Hoffmann Gyula
 • 19. Hibernáció és hypothermia. - Dr. Garami András
 • 20. Írásbeli vizsga - Dr. Garami András

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Romanovsky AA. Thermoregulation: From Basic Neuroscience to Clinical Neurology. Handbook of Clinical Neurology Series. Elsevier, 2018.
A. Gomtsyan, C.R. Faltynek: Vanilloid Receptor TRPV1 in Drug Discovery, Wiley & Sons, 2010
www.FeverLab.net

A félév elfogadásának feltételei

Az előadások kevesebb, mint 25%-ról való hiányzás. A kurzus végén sikeres írásbeli tesztvizsga teljesítése.

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli vizsga

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni megegyezés alapján.

Vizsgakérdések

A vizsgakérdések témakörei megegyeznek az előadások tematikájának témaköreivel:
1. A hőmérséklet jelentősége az ősembertől napjainkig és tovább.
2. A hőmérés helyes technikája: mire kell(ene) figyelni?
3. 37 Celsius fok: a testhőmérséklet fenntartásának mechanizmusai.
4. Forradalom a thermoreguláció elméletében.
5. Chili, menthol, wasabi és fahéj, illetve receptoraik szerepe a hőszabályozásban.
6. Csípőspaprika az elhízás ellen? A capsaicin receptor energetikai szerepe.
7. Hőszabályozás a dinoszauruszoktól az emberig: a thermoreguláció evolúciója.
8. A szervezet mikroszkópikus radiátorai: hőtermelés a mitokondriumokban.
9. Táplálkozás, mint hőgenerátor.
10. Magashegyi hypothermia.
11. Jellemző hőmérséklet-szabályozási rendellenességek klinikai esetei felnőttkorban I.
12. Jellemző hőmérséklet-szabályozási rendellenességek klinikai esetei felnőttkorban II.
13. Gyermekkori láz leggyakoribb klinikai esetei I.
14. Gyermekkori láz leggyakoribb klinikai esetei II.
15. Különleges hőszabályozási zavarok klinikuma I.
16. Különleges hőszabályozási zavarok klinikuma II.
17. Lázzal járó urológiai kórképek klinikuma I.
18. Lázzal járó urológiai kórképek klinikuma II.
19. Forrófej, hidegvér: elgondolkodtató kórélettani esettanulmányok I.
20. Forrófej, hidegvér: elgondolkodtató kórélettani esettanulmányok II.
21. Hibernáció és hypothermia.
22. A hőháztartási zavarok időskori érdekességei.
23. Tesztvizsga.
24. Tesztvizsga.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói