Kórélettan

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 42 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 28 óra

összesen: 70 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGO-KTN-T
 • 5 kredit
 • Gyógyszerész
 • orvos-egészségtudomány modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OGO-H2E-T teljesített , OGO-GE2-T teljesített

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő

Tematika

A tárgy az élettani, biokémiai és immunológiai alapjelenségek ismeretében a fontosabb klinikai élettani módszerekkel, az e módszerekkel nyerhető adatok értelmezésével, ill. kórélettani/klinikai jelenségek megértéséhez való felhasználásával foglalkozik.

Előadások

 • 1. A kórélettan helye a gyógyszerészeti tudományok rendszerében - Dr. Garai János
 • 2. Egészség-betegség. Pathogének, kórlefolyás, tünetek, prognózis, therápia, prevenció etc. - Dr. Garai János
 • 3. Gyulladás, sérülés - Dr. Garai János
 • 4. Koronária keringés és zavarai I. - Dr. Garai János
 • 5. Koronária keringés és zavarai II. - Dr. Garai János
 • 6. Az agyi keringés zavarai - Dr. Garai János
 • 7. A vérnyomás szabályozása és rendellenességei, hypertensio - Dr. Garai János
 • 8. A hypertensio következményei és megelőzésük - Dr. Garai János
 • 9. Szíveredetű (centrális) keringési elégtelenség - Dr. Garai János
 • 10. Perifériás keringési elégtelenség (shock) - Dr. Garai János
 • 11. Sepsis (SIRS) - Dr. Garai János
 • 12. Többszörös szervi elégtelenség (MODS, MOF) - Dr. Garai János
 • 13. Légzésszabályozás és zavarai. Alvási apnoe syndroma - Dr. Garai János
 • 14. A ventillációs mechanika kórélettana, obstruktív és restriktív zavarok - Dr. Garai János
 • 15. Gázcsere rendellenességek - Dr. Garai János
 • 16. Légzési elégtelenség, szöveti hypoxiák formái - Dr. Garai János
 • 17. Nehézlégzés - Dr. Garai János
 • 18. A fizikai terhelés kórélettana - Dr. Garai János
 • 19. A sav-bázis háztartás zavarai, pufferek jelentősége, eltérései - Dr. Garai János
 • 20. A légzés és vese szerepe a pH-szabályozásban, és annak zavaraiban - Dr. Garai János
 • 21. Glomeruláris és tubuláris funkciózavarok alapvető mechanizmusai - Dr. Garai János
 • 22. Akut veseelégtelenség formái - Dr. Garai János
 • 23. Krónikus veseelégtelenség mechanizmusai - Dr. Garai János
 • 24. Uraemia, uraemiás coma - Dr. Garai János
 • 25. Bevezetés a hőszabályozás zavaraiba: láz - Dr. Garai János
 • 26. A hőszabályozás zavarai: Láz, hyperthermiák, hőguta - Dr. Garai János
 • 27. Hypothermia - Dr. Garai János
 • 28. Eergetikai egyensúly, tápláltsági állapot, teljes és részleges éhezés, malnutríció - Dr. Garai János
 • 29. Elhízás, metabolikus syndroma - Dr. Garai János
 • 30. A diabetes mellitus (DM) syndroma alapvető jellemzői, klasszifikációja - Dr. Garai János
 • 31. A DM pathogenesise - Dr. Garai János
 • 32. Akut komplikációk DM-ben - Dr. Garai János
 • 33. A DM krónikus komplikációi - Dr. Garai János
 • 34. Hypothalamus-hypophysis rendszer és a növekedés zavarai - Dr. Garai János
 • 35. Kóros pajzsmirigy funkciók - Dr. Garai János
 • 36. A mellékvese működésének zavarai - Dr. Garai János
 • 37. A nyelőcső és a gyomor működészavarai, hányás - Dr. Garai János
 • 38. A bélrendszer működési zavarai, ileus, malabsorptio, hasmenés, obstipatio - Dr. Garai János
 • 39. Pancreas működési zavarok - Dr. Garai János
 • 40. A májműködés kórélettana - Dr. Garai János
 • 41. Icterusok - Dr. Garai János
 • 42. Portalis hypertensio, ascites, máj-coma - Dr. Garai János

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. A kórélettan helye a gyógyszerészeti kurrikulumban
 • 2. A betegség - egészség fogalma. Kórok, kórlefolyás, tünetek, therápia, prevenció formái.
 • 3. Az EKG elemzése, a legfontosabb szempontok
 • 4. Gyakoribb repolarizációs zavarok
 • 5. A myocardialis infarctus EKG-ja
 • 6. Ingerképzési rendellenességek
 • 7. Ingervezetési zavarok
 • 8. Komplex EKG-rendellenességek
 • 9. Légzésfunkciós módszerek
 • 10. Légzésfunkciós módszerek bemutatása
 • 11. Sav-bázis státusz
 • 12. Sav-bázis eltérések elemzése
 • 13. Só-víz háztartás
 • 14. S-víz háztartási zavarok elemzése
 • 15. Anyagcserezavarok
 • 16. Lipoproteinek, aminosavak anyagcserezavarai
 • 17. A K-háztartás
 • 18. A K-háztartás zavarai
 • 19. Vitaminok, nyomelemek kórélettana
 • 20. Hypo- és hypervitaminosisok
 • 21. A Ca, P anyagcsere zavarai, osteoporosis
 • 22. D-vitamin, parathormon, hypo- és hypercalcaemia
 • 23. Anaemia, polycythaemia
 • 24. Véralvadási zavarok, DIC
 • 25. Újszülöttkori és időskori kórélettani jellegzetességek.
 • 26. A nyelőcső, a gyomor működészavarai
 • 27. A bél működészavarai, malabsorptiók, ileus
 • 28. Általános megbeszélés a vizsgára felmerülő kérdésekből

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Székely M. (szerk.): Kórélettani alapok, jegyzet, PTE ÁOK 2006
Székely M. (szerk.): Kórélettani alapok, egyetemi tankönyv, Medicina 2010
előadásanyag: http://www.pote.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=150&menu=okt_anyag&nyelv=hun

Saját oktatási anyag

Székely M. (szerk.): Kórélettani alapok, jegyzet, PTE ÁOK 2006
Székely M. (szerk.): Kórélettani alapok, egyetemi tankönyv, Medicina 2010
előadásanyag: http://www.pote.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=150&menu=okt_anyag&nyelv=hun

Jegyzet

Székely M. (szerk.): Kórélettani alapok, jegyzet, PTE ÁOK 2006
Székely M. (szerk.): Kórélettani alapok, egyetemi tankönyv, Medicina 2010
előadásanyag: http://www.pote.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=150&menu=okt_anyag&nyelv=hun

Ajánlott irodalom

Székely M. (szerk.): Kórélettani alapok, jegyzet, PTE ÁOK 2006
Székely M. (szerk.): Kórélettani alapok, egyetemi tankönyv, Medicina 2010
előadásanyag: http://www.pote.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=150&menu=okt_anyag&nyelv=hun

A félév elfogadásának feltételei

A szemináriumok 15%-áról való hiányzás (max 3) esetén a félév elfogadása megtagadható, több hiányzás esetén a félév nem fogadható el. Az évközi teszt (ZH) min. 2-es szintű (50%) teljesítése a félév elfogadásának, azaz a vizsgára bocsátásnak a feltétele. Akinek ez nem sikerül a szóbeli vizsga előtt közvetlenül a kiadott minimumkérdések közül választott 10-nek 10 percen belüli 80%-os teljesítését kell a vizsgára bocsátáshoz produkálnia, különben nem érvényes a vizsgája. A minimumkérdés abszolválása ebben az esetben azonban csak szükséges, de önmagában nem elégséges feltétele a sikeres vizsgának.

Félévközi ellenőrzések

Egyéni

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Esszé írása a pótolandó óra (szeminárium) témájából.

Vizsgakérdések

Az "A" vizsga a vizsgakérdések anyagából összeállított teszt kitöltésével írásban abszolválandó. A "B" és "C" vizsga szóbeli 3 vizsgakérdés kihúzásával.
A vízoldékony vitaminok és nyomelemek kórélettana
A zsíroldékony vitaminok kórélettana
Teljes éhezés
Részleges éhezés, anorexia nervosa
Az elhízás
Fehérjehiány, fehérje-energia malnutrició
Az LDL-anyagcsere pathobiochemiája, hyperlipoproteinaemiák
Hypoglycaemiák
Az 1. DM etiológiája és pathogenesise
A 2. DM etiológiája és pathogenesise
Diabeteses coma
A DM syndroma késői szövődményei és azok pathobiochemiája
A növekedés kórélettana, a hypophysis kórélettana
Hyperthyreosis
Hypothyreosis
Glucocorticoid hyperfunctios állapotok
A glucocorticoid kezelés kórélettani aspektusai
Mellékvesekéreg-elégtelenség
Hyperaldosteronismusok
Hyper- és hypocalcaemia
Osteoporosis, osteomalacia
Az anaemiák és a polycythaemia általános kórélettana
Hiányanaemiák
Haemolyticus anaemiák
A véralvadási faktorok veleszületett és szerzett zavarai
Vasculáris eredetű vérzékenységek
A thrombocyta funkció zavarai
Disseminált intravascularis coagulatio (DIC)
Thrombophilia
A pepticus fekély kórélettana
A gyomortelődés zavarai, hányás
Malabsorptiós szindróma
Hasmenések okai, típusai, következményei
A bélelzáródás (ileus) kórélettana
Nem-konjugált hyperbilirubinaemiák
Konjugált hyperbilirubinaemiák
A máj detoxifikáló funkciójának kórélettani vonatkozásai
Toxicus és idiosynchrasiás májkárosodás
A májcoma pathogenesise
Májcirrhosis, portális hypertensio, ascites
A pancreatitis kórélettana
Hypothermia
Höguta és malignus hyperthermia
A láz kórélettana, és csillapításának lehetőségei
Metabolicus acidosis és alkalosis
Respiratoricus acidosis és alkalosis
Hyperkalaemia
Hypokalaemia
A volumenreguláció zavarai
Kóros osmoticus nyomással járó állapotok
Cardiovascularis adaptáció izommunkához egészséges és károsodott szívű emberben

A koronária-elégtelenség pathogenesise. Kockázati tényezők
Az akut myocardiális infarktus pathomechanizmusa és következményei

Szíveredetű keringési elégtelenség általános pathophysiologiája
Cardiomyopathiák
Agyi hypoxia, ischemia
Kisvérköri hypertonia
Hypertonia betegség fogalma, osztályozása és általános kórélettana
Hypertonia, vese és mellékvese
Primér (essentialis) hypertonia és következményei
Vasovagalis syncope és egyéb hypotensioval járó állapotok
A shock fogalma, osztályozása és stádiumai
Hypovolemiás shock
Megoszlási shock
Cardiogen shock
Extrasystole
Pre-excitatios szindróma, paroxysmalis tachycardia
Pitvar- és kamra-lebegés, fibrillatio
Nomotop és passzív heterotop ingerképzési zavarok
A pitvar-kamrai átvezetés zavarai
Tawara szár blokkok
Pitvari és kamrai tengelyeltérések
Kóros myocardium repolarisatio EKG jellegzetességei. Angina pectoris, szívinfarktus EKG jellegzetességei

A légzésszabályozás zavarai, alvási apnoe szindroma
A fokozott légúti ellenállás okai és következményei
Hypoventillatio és hyperventillatio
Eloszlási zavarok a tüdőben, az alveolo-capillaris diffusio zavarai
Szöveti hypoxia típusai és mechanizmusa. Cyanosis
Az O2-transzport zavarai (kóros haemoglobin, methaemoglobinaemia, CO-mérgezés)

Légzési elégtelenség, nehézlégzés
A restrictiv és obstructiv légzészavarok összehasonlítása, légzésfunkciós próbák értékelésének irányelvei

A glomeruláris filtratio pathophysiologiája
Tubuláris funkciók kóros változásai
Akut veseelégtelenség okai, típusai
Chronicus veseelégtelenség kialakulásának folyamata
Uraemia
Hyperuricaemia, köszvény
Hyperhomocysteinaemia
A gerontológia kórélettani alapjai gyógyszerész szemszögből
Több szervrendszerre kiterjedő funkcionális rendellenességek
A gyulladás fogalma, megjelenési formái, alapvető mechanizmusai
Gyulladásos mediátorok

Vizsgáztatók

 • Dr. Garai János
 • Dr. Garami András
 • Dr. Hegyi Eszter

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Garai János
 • Dr. Garami András
 • Dr. Hegyi Eszter