Krónikus obstruktív tüdőbetegségek (COPD) kórélettana és jelentősége

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-COP-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OFA-BKZ-T teljesített , OFA-EF2-T teljesített , OFP-KT1-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Tematika

A krónikus obstruktív tüdőbetegségek (COPD) ma az 5. helyen állnak a halálokok között.
A népbetegségnek számító COPD betegségcsoport kórélettanának alaposabb megismerése segíti a hallgatókat a tüdőgyógyászat e fontos részének későbbi elsajátításában, illetve orvosként az egyre újabb terápiás elvek megfelelő értelmezésében és a hatékonyabb megelőzésben.
A kurzus célja a COPD csoportba tartozó kórképek epidemiológiájának, patogenezisének és következményeinek részletes elemzése a legújabb kutatási eredmények alapján. A kurzus témái között szerepel a dohányzás és káros következményeinek kórélettana, illetve az asthma, az egyéb, dohányzástól független krónikus bronchitiszek és az emphysema megelőzésének, valamint kezelésének elméleti alapjai. A tematika részét képezi a légzésfunkciós diagnosztika gyakorlati megismertetése a Kórélettani és Gerontológiai Intézet Légzésfiziológiai Laboratóriumában.

Előadások

 • 1. A krónikus obstruktív tüdőbetegségek (COPD) definíciója. A COPD epidemiológiája. Szisztémás gyulladás COPD-ben. - Dr. Balaskó Márta
 • 2. A dohányzás kórélettani aspektusai. - Dr. Balaskó Márta
 • 3. Esettanulmány. A krónikus bronchitis etiológiája és pathogenesise. I. - Dr. Balaskó Márta
 • 4. A krónikus bronchitis etiológiája és pathogenesise. II. - Dr. Balaskó Márta
 • 5. Az emphysema etiológiája és pathogenesise. I. - Dr. Balaskó Márta
 • 6. Az emphysema etiológiája és pathogenesise. II. Esettanulmányok. - Dr. Balaskó Márta
 • 7. A COPD differenciáldiagnosztikája. - Dr. Balaskó Márta
 • 8. A dohányzás kórélettana. Leszokás, rehabilitatio. - Dr. Balaskó Márta
 • 9. Az asthma bronchiale etiológiája és pathogenesise. I. - Dr. Balaskó Márta
 • 10. Az asthma bronchiale etiológiája és pathogenesise. II. Esettanulmány. - Dr. Balaskó Márta
 • 11. Az asthma kezelés kórélettani alapjai. I. - Dr. Balaskó Márta
 • 12. Az asthma kezelés kórélettani alapjai. II. A gyógyszerfejlesztés új irányai. Esettanulmány. - Dr. Balaskó Márta

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadás anyagok feltöltésre kerülnek a TEAMS-be.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Harrison: The Principles of Internal Medicine, 18th edition, (respective chapters), McGraw-Hill 2015

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Esszé a pótolni kívánt előadás anyagából

Vizsgakérdések

A COPD definíciója, epidemiológiai jellemzői
A krónikus bronchitis etiológiája és pathogenensise
A krónikus bronchitis diagnosztikai kritériumai, jellemző légzésfunkciós paraméterek
A krónikus bronchitis funkcionális és morfológiai következményei
A krónikus bronchitis kezelésének kórélettani alapjai
Az emphysema etiológiája, pathogenesise és következményei
A dohányzás kórélettana
Az asthma bronchiale meghatározása és epidemiológiai jellemzői
Az asthma bronchiale etiológiája és pathogenesise
Az astham bronchiale diagnosztikus kritériumai, jellemző légzésfunkciós paraméterek
Az asthma bronchiale következményei
Az asthma kezelésének kórélettani alapjai

Az értékelés a multiple-choice záróteszt eredményétől függ.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói