A humángenetika alapjai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 14 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFE-HUG-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OFA-MF2-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 200 fő

Campus kurzusként elérhető . Campus-karok: ÁOK

Tematika

A kurzus célja az emberi genom felépítésének és eltéréseinek ismertetése, olyan szemléletmód kialakításának segítése, amely lehetővé teszi már a preklinikai, később a klinikai tárgyak elsajátítását egy molekuláris ismeretanyag birtokában. Cél továbbá az emberi öröklődéssel összefüggő molekuláris alapok tárgyalása, valamint releváns vizsgáló módszerek bemutatása az öröklődő betegségek megértéséhez.

Előadások

 • 1. Bevezetés: a genetika története, a Humán Genom Projekt, a postgenom era, ENCODE projekt. - Dr. Hadzsiev Kinga
 • 2. A családfa szerkesztése, mendeli öröklődés alapjai, a mendeli és nem mendeli öröklődés jellegzetességei I. - Dr. Till Ágnes
 • 3. A családfa szerkesztése, mendeli öröklődés alapjai, a mendeli és nem mendeli öröklődés jellegzetességei II. - Dr. Hadzsiev Kinga
 • 4. A humán genom felépítése I. A mitokondriális és nukleáris genom felépítésétől egészen a kromoszómák szerveződéséig. - Dr. Szabó András
 • 5. A humán genom felépítése II: A humán genom sajátos elemei: kódoló és nem kódoló részek felépítése, funkciója; LINE, SINE, Alu szekvenciák, SNP, CNV. - Burján Tiborné Dr. Maász Anita
 • 6. A humán genom felépítése III: A cytogenetika alapjai, FISH, CGH, array, stb. - Dr. Hadzsiev Kinga
 • 7. Módszerek I. Hibridizációs módszerek (blot, PCR és változatai, RFLP, Sanger, NGS, MLPA). - Dr. Berenténé Dr. Bene Judit Ágnes
 • 8. Módszerek II. Biokémiai diagnosztika, enzimdiagnosztika, metabolitok meghatározása. - Dr. Berenténé Dr. Bene Judit Ágnes
 • 9. Módszerek III: Cytogenetikai diagnosztika. - Dr. Czakó Márta
 • 10. Pharmacogenetika alapjai, személyre szabott medicina koncepciója - Dr. Szalai Renáta
 • 11. Mutációk, SNP, haplotípus, genetic drift. - Burján Tiborné Dr. Maász Anita
 • 12. Kapcsoltság, géntérképezés, Hardy-Weinberg szabály, GWAS. - Burján Tiborné Dr. Maász Anita
 • 13. Epigenetika, imprinting. - Dr. Szalai Renáta
 • 14. A gének funkciójának tanulmányozása, proteomika, bioinformatika - Dr. Berenténé Dr. Bene Judit Ágnes

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

POTEPEDIA, Teams, Neptun Meet Street

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A vizsgára való felkészülés alapja az előadásokon elhangzott anyag. Ezen kívül az alábbi kézikönyvek ajánlhatók segédanyagként:
Tom Strachan and Andrew P. Read: Human Molecular Genetics, 5th edition

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

nincs félévközi ellenőrzés

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

nincs

Vizsgakérdések

Neptun Meet Street rendszer.

Vizsgáztatók

 • Burján Tiborné Dr. Maász Anita
 • Dr. Berenténé Dr. Bene Judit Ágnes
 • Dr. Czakó Márta
 • Dr. Hadzsiev Kinga
 • Dr. Magyari Lili
 • Dr. Melegh Béla
 • Dr. Szabó András
 • Dr. Szalai Renáta
 • Dr. Till Ágnes

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói