Fejlődésneurológia workshop

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 10 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 10 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-FNW-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 15 fő

Campus kurzusként elérhető 15 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A klinikai készségek leckekönyvében szereplő "Fejlődésneurológia" a jelenlegi oktatási tevékenységben nem kap elegendő hangsúlyt. Szükség van egy betegközpontú, gyakorlati jellegű oktatási formára, amely különösen azon hallgatók számára ajánlható, akik a gyermekneurológia és a neonatológia szakirányok iránt érdeklődnek. Az elmúlt időszakban egyre több figyelem irányul a ritka betegek ellátására, ezért kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók a képzésük során találkozzanak a témával. Egy tantermi előadás keretében részletes információkat adunk, azonban a Ritka Betegek Világnapjának pécsi rendezvényén lehetőségük van a betegekkel beszélni, tünettanukat megismerni.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Beteg vizsgálata.
 • 2. Beteg vizsgálata.
 • 3. Beteg vizsgálata.
 • 4. Anamnézis/familiáris anamnézis.
 • 5. Beteg vizsgálata.
 • 6. Ritka betegségek, betegutak.
 • 7. Anamnézis/familiáris anamnézis.
 • 8. Beteg vizsgálata.
 • 9. Beteg vizsgálata.
 • 10. Ritka betegségek, betegutak.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

POTEPEDIA, Neptun Meet Street.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Betegközpontú gyakorlati foglalkozásról van szó, ezért a megjelenés elengedhetetlen.

Félévközi ellenőrzések

Nincs.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs.

Vizsgakérdések

Neptun Meet Street.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Hadzsiev Kinga
 • Dr. Till Ágnes