Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Az antimikrobás szerek és klinikai alkalmazásuk

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OOE-ASZ-T  |  2 kredit  |  Általános orvos |  Elektív modul  |  tavasszal

Tantárgyfelelős

Dr. Kocsis Béla, egyetemi docens

Óraszámok / félév

24 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Előfeltételek

OOP-MO1-T teljesített

Tematika

A hivatalos tanrendben az antimikrobás szerek tárgyalására kevés idő áll rendelkezésre. A tantárgynak a célja a mikrobiológiai klinikai gyógyszerészi szempontoknak a részletesebb bemutatása, ezért a részvétel feltétele, hogy a jelentkező az alapvető ismeretekkel már rendelkezzen.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Orvosi Mikrobiológia tankönyv

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Előadások

 • 1. Bevezetés, történelmi adatok, alapfogalmak - Dr. Kocsis Béla
 • 2. Az antimikrobás szerek jellemzése, kémiai szerkezet, támadáspont szerint. - Dr. Kocsis Béla
 • 3. Az antimikrobás szerek jellemzése, érzékenység - rezisztencia kérdése. - Dr. Kocsis Béla
 • 4. Az antimikrobás szer sorsa az emberi szervezetben. - Dr. Kocsis Béla
 • 5. Az antibiotikus profilaxis. - Dr. Kocsis Béla
 • 6. Az empirikus antimikrobás terápia. - Dr. Kocsis Béla
 • 7. Célzott antimikrobás terápia - Dr. Kocsis Béla
 • 8. A legalkalmasabb szer kiválasztása. - Dr. Kocsis Béla
 • 9. A sikertelen antimikrobás kezelés okai. - Dr. Kocsis Béla
 • 10. A szerek részletes bemutatása. Sejtfalszintézis gátlók, Béta laktámok, Penicillinek. - Dr. Kocsis Béla
 • 11. Cefalosporinok, carbapenemek, monobactámok, glicopeptidek. - Dr. Kocsis Béla
 • 12. Fehérjeszíntézis gátlók, Aminoglikozidok. - Dr. Kocsis Béla
 • 13. Tetraciklinek, chloramfenicol, macrolidek. - Dr. Kocsis Béla
 • 14. Nukleinsavszíntézis gátlók. Rifampinek, Szulfonamidok. - Dr. Kocsis Béla
 • 15. Kinolonok, Fluorokinolonok. - Dr. Kocsis Béla
 • 16. Antimikotikus szerek. - Dr. Kocsis Béla
 • 17. Antivirális szerek, HIV-AIDS - Dr. Kocsis Béla
 • 18. Parazita fertőzések kezelése, Malária profilaxis. - Dr. Kocsis Béla
 • 19. Légúti és húgyúti fertőzések. - Dr. Kocsis Béla
 • 20. Kardiovaskularis, sebfertőzések, szepszis. - Dr. Kocsis Béla
 • 21. Idegrendszeri, hasűri és enterális fertőzések. - Dr. Kocsis Béla
 • 22. Speciális állapotú betegek kezelése: várandósok, immunszuppressszióban levők? - Dr. Kocsis Béla
 • 23. Gyógyszerészi szempontok az antibiotikumok alkalmazása során. - Dr. Kocsis Béla
 • 24. Az antimikrobás terápia jövője. - Dr. Kocsis Béla

Gyakorlatok

Szemináriumok

Vizsgakérdések

Nincs

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói