Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Mikrobiológia 1.

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OGO-MI1-T  |  2 kredit  |  Gyógyszerész |  Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek modul  |  ősszel

Tantárgyfelelős

Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika), egyetemi docens

Óraszámok / félév

28 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 4 fő – max. 100 fő

Előfeltételek

OGO-G1B-T teljesített

OGO-G2B-T teljesített

Tematika

A tematika rövid leírása: bemutatjuk az orvosi mikrobiológia tárgyát, történetét, helyét a gyakorló orvostudományban. Az általános mikrobiológia kertében foglalkozunk a baktériumok alaktanával, élettani tulajdonságaival, genetikájával, a sterilezés és dezinficiálás módszereivel, az antimikrobás szerekkel, valamint a kezelés elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Ismertetjük a pathológiás folyamatokban szerepet játszó gazda-kórokozó kölcsönhatásokat, az azokban szerepet játszó virulencia fatorokat. Az infekciós immunológia keretében tárgyaljuk az egyes kórokozó csoportokkal szembeni védekezés mechanizmusait, az immunprofilaxis lehetőségeit, a túlérzékenység, tolerancia, autoimmunitás kérdéseit. A tananyag arányos elosztása érdekében e félévben néhány részletes bakteriológiai előadás is szerepel A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: célunk a gyógyszerész hallgatóknak egy olyan ismeretanyag és szemlélet adása, amelyre a részletes mikrobiológia anyagát és a későbbiekben a gyógyszerészi ismeretek elsajátításához szükséges mikrobiológiai képzettségüket alapozhatják.

A félév elfogadásának feltételei

A mikrobiológia első féléves oktatása előadások keretében történik. Az előadások látogatása ajánlatos, mert a vizsgakérdések olyan ismereteket is feltételeznek, amelyek csak az előadások anyagából sajátíthatók el.
A szemeszter végén a hallgatók írásbeli kollokviumot tesznek.

Félévközi ellenőrzések

4 írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Gyakorlat pótlása más csoportnál.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Ádám Éva (szerk.): Mikrobiológia orvos-, fogorvos és gyógyszerészhallgatók számára, Semmelweis Kiadó és Multimédiás Stúdió Kft, 2013., ISBN: 9789633312551

Saját oktatási anyag

előadás a Neptunon

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Daschner F.: Antibiotikumok a betegágynál, Medicina Könyvkiadó Rt.,2004, ISBN: 9632427386
Ternák G. (szerk.): Az antimikrobás kezelés elmélete és gyakorlata, jegyzet, PTE ÁOK
Falus A., Buzás E, Rajnavölgyi É.: Immunológia alapjai, Semmelweis Kiadó, Budapest 2014, ISBN: 9789633313060
Erdei Anna - Sármay Gabriella - Prechl József (szerkesztők)Immunológia Medicina Könyvkiadó Rt. 2012.ISBN:978 963 226 370 0
Pál Tibor (szerk.): Az orvosi mikrobiológia tankönyve, Medicina Könyvkiadó Rt., 2013, ISBN: 978 963 226 463 9 9789632263533

Előadások

 • 1. Bevezetés. A mikrobiológia tárgya, rendszertan - Dr. Emődy Levente
 • 2. A baktériumok felépítése, állandó alkotóelemei - Dr. Tigyi Zoltán
 • 3. A baktériumok járulékos alkotóelemei - Dr. Tigyi Zoltán
 • 4. A baktériumok energianyerése, táplálkozása és szaporodása - Dr. Kocsis Béla
 • 5. Baktériumgenetika I. - Dr. Tigyi Zoltán
 • 6. Baktériumgenetika II. - Dr. Tigyi Zoltán
 • 7. Sterilezés - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 8. Dezinficiálás - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 9. Gyógyszerkészítmények mikrobiológiai ellenőrzése. Pirogenitási vizsgálatok - Dr. Kocsis Béla
 • 10. Antibiotikumok. Bevezetés. Farmakodinámiás és farmakokinetikai szempontok - Dr. Kocsis Béla
 • 11. A sejtfal szintézisre ható antimikróbás szerek - Dr. Kocsis Béla
 • 12. Fehérjeszintézist gátló antimikrobás szerek - Dr. Kocsis Béla
 • 13. Egyéb hatásmechanizmusú antimikrobás szerek - Dr. Kocsis Béla
 • 14. Az antimikrobás szerek elleni rezisztencia mechanizmusai - Dr. Emődy Levente
 • 15. Pathogenitás és virulencia. Virulencia faktorok - Dr. Emődy Levente
 • 16. Fertőző betegségek immunológiája. I. - Dr. Polgár Beáta
 • 17. Fertőző betegségek immunológiája. II. - Dr. Polgár Beáta
 • 18. Fertőző betegségek immunológiája. III. - Dr. Polgár Beáta
 • 19. Immunotherápia I. - Dr. Polgár Beáta
 • 20. Immunotherápia II. - Dr. Polgár Beáta
 • 21. Vakcinológia I. - Dr. Emődy Levente
 • 22. Vakcinológia II. - Dr. Emődy Levente
 • 23. Gennykeltők I. - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 24. Gennykeltők II. - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 25. Gennykeltők III. - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 26. Bélbaktériumok I - Dr. Tigyi Zoltán
 • 27. Bélbaktériumok II. - Dr. Tigyi Zoltán
 • 28. Bélbaktériumok III. - Dr. Tigyi Zoltán

Gyakorlatok

Szemináriumok

Vizsgakérdések

Az írásbeli vizsga feleletválogatós kérdésekből áll.

Vizsgáztatók

 • Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • Dr. Emődy Levente
 • Dr. Kocsis Béla
 • Dr. Polgár Beáta
 • Dr. Tigyi Zoltán

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói