Oktatás

Graduális képzés

 

-Általános orvosképzés magyar nyelven

III. évfolyam I. félév, belgyógyászati propedeutika, 1 x 14 hét

2 óra előadás/hét, 2 óra gyakorlat/hét

- Általános orvosképzés angol nyelven

III. évfolyam I. félév, belgyógyászati propedeutika, 1 x 14 hét

2 óra előadás/hét, 2 óra gyakorlat/hét, 3 csoport, átlag 35 hallgató

- Általános orvosképzés német nyelven

II. évfolyam II. félév

 

-Általános orvosképzés, magyar nyelven

V. évfolyam II. félév, nephrológia, 1 x 14 hét

2 óra előadás/hét, 2 óra gyakorlat/hét, 9 csoport, átlag 160 hallgató

- Általános orvosképzés, angol nyelven

V. évfolyam II. félév,  nephrológia, 1 x 14 hét

2 óra előadás/hét, 2 óra gyakorlat/hét, 3 csoport, átlag 30 hallgató

-Általános orvosképzés, magyar nyelven

VI. évfolyam, 12 hetes gyakorlat (heti 35 óra), 5 periódusban, átlag 25 hallgató

-Általános orvosképzés, angol nyelven

VI. évfolyam, 12 hetes gyakorlat (heti 35 óra), 5 periódusban, átlag 12 hallgató

-Általános orvosképzés, német nyelven

II. évfolyam, 12 hetes gyakorlat

-Fogorvosképzés, magyar nyelven

III. évfolyam II. félév, belgyógyászat 1 x 14 hét,

heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat

-Fogorvosképzés, magyar nyelven

IV. évfolyam I. félév, belgyógyászat 1 x 14 hét,

heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat

-Fogorvosképzés magyar nyelven

IV. évfolyam II. félév, belgyógyászat 1 x 14 hét,

heti 1 óra előadás, 2 óra gyakorlat

 

            A hallgatók minden szemeszterben (félévben) megkapják a teljes oktatási programot ezen belül a belgyógyászati előadások és gyakorlatok tematikáját, beosztását, az ajánlott tankönyvek jegyzékét, a vizsgakövetelményeket.

            Az angol nyelvű képzés anyaga mindenben megegyezik a magyar nyelvű képzéssel, így ismertetésétől eltekintünk.

 

  Postgraduális képzés

 

a)       Belgyógyászképzés és továbbképzés

Még a régi rendszer szerinti képzést kapó saját statusu szakorvosjelöltjeink rotációs rendszerben dolgoznak a klinika osztályain és ambulanciáján egy-egy szakorvos felügyelete alatt, emellett rendszeresen részt vesznek az Intenzív Osztály, a Cardiológiai Osztály (I. sz. Belklinika) és a Cardiológiai Centrum, a Pulmonológiai Osztályok (Megyei Kórház) és az Infektológiai Osztály (Megyei Kórház) munkájában is előzetes megállapodások alapján.

1998-ban a Klinika A típusú minősítést kapott a belgyógyász képzés területén, s azóta rendszeresen részt vesz - kidolgozott tematika szerint - a belgyógyászat rezidensképzésben. A klinika orvosai (a szakorvos jelöltekkel és a vendégorvosokkal együtt) heti rendszerességgel folyóirat-referátumokon vesznek részt, ahol folyóirat cikkek, kongresszusi beszámolók mellett egy-egy szakterület összefoglaló „újdonságai” hangoznak el, melyeket élénk vita kísér.

b)      Családorvos képzés

A családorvos rezidensek - egy-egy szakorvos felügyelete alatt megadott tematika szerint dolgozva - 21 hét belgyógyászati képzésben vesznek részt Klinikánkon.

c)       Belgyógyászati ráépített szakképesítések

A Klinika nephrológiai és immunológiai szakképesítés megszerzésére és vizsgáztatásra kijelölt intézet, rendszeresen fogad - a saját statusu orvosok mellett - szakorvos jelölteket az egész országból. Emellett a Klinika részt vesz a diabetológus és hypertonológus orvosi minősítés megszerzéséhez szükséges képzésben is.

d)      PhD hallgatók

A 2001-ben indult átszervezésig a Klinikán két akkreditált PhD program működött.

- Nagy Judit - Nephrológia

 

 Egészségügyi főiskolai képzés

 

      A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskola Diplomás Ápolóképző szakának vezetője munkatársunk Dr. Schmelczer Matild főiskolai docensi rangban. Az oktatás irányítása  és felügyelete mellett Dr. Schmelczer Matild a II. évfolyam I. félévének belgyógyászati és II. félévének alkalmazott gyógyszertani előadásait tartja, és ezen tantárgyakból vizsgáztat, valamint az Egészségügyi Főiskolai kar Egészségbiztosítási szak „egészségügyi ismeretek” c. tantárgy előadásait tartja és vizsgáztat. Irányításával a Klinika 3 vezető beosztású szakképzett nővére végzi a hallgatók gyakorlati oktatását, akik között 2 külföldi hallgató is volt. Klinikánkon történik az I-IV. évfolyam ápolási gyakorlati oktatása is.

 

 Egyéb oktatás

 

Nephrológiai szakápoló képzés

A Klinika a szakápoló képzésre kijelölt országos központok egyike. A képzés felelőse: Szekeresné Izsák Margit intézetvezető főnővér.