Kutatás

Pancreas sebészeti profil

Az 1980-as évek végétől emelkedett meg jelentősen a klinikán végzett pancreas műtétek száma, évente 40-50 pancreas műtét történik.  A teljes spektrumot ellátjuk, leggyakoribb azonban a tumor miatti Whipple műtét, ritkábban a distalis resectio. A regionalis lymphadenectomia rutinszerűen része a beavatkozásoknak, illetve szükség esetén multivisceralis műtétet végzünk, akár ér resectio-val kiegészítve. Az eredmények megfelelnek a centrumokkal szembeni elvárásoknak (operatív mortalitás  5% alatti). A krónikus pancreatitis miatti beavatkozások száma az utóbbi időben lecsökkent, ilyenkor a szervmegtartó, ún. duodenum-megtartásos pancreasfej resectio-kat részesítjük előnyben. Akut pancreatitis miatt – köszönhetően a megváltozott kezelési stratégia eredményességének – csak elvétve kényszerülünk sebészi beavatkozásra. Ugyancsak ritkák a traumás pancreas sérülések miatti műtétek. A folyamatos továbbképzést segíti a közel 30 éve fennálló kapcsolat Prof. Dr. Markus Büchlerrel, a heidelbergi Sebészeti Klinika vezetőjével, akinél a profilvezető hosszabb időt (összesen 2 évet) töltött el ösztöndíjasként. A gyógyítás mellett klinikai és elméleti kutatások is folynak, többek között a PTE ÁOK Anatómiai Intézetéből Dr. Reglődi Dóra professzor asszonnyal együttműködve (PACAP és receptorainak szerepe pancreas betegségekben). Emellett a Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport tagjaiként és nemzetközi konszenzus konferencia résztvevőjeként is történtek klinikai kutatások, melyből publikációk születtek.
Tagok:
Prof. Dr. Kelemen Dezső egyetemi tanár (profilvezető)
Dr. Papp Róbert egyetemi adjuktus
Dr. Ferencz Sándor egyetemi tanársegéd

Transzplantációs profil

Klinikánkon 1993. óta végzünk veseátültetés agyhalott donorból. 1998-ban honosítottuk meg hazai környezetben a kombinált hasnyálmirigy és vese átültetést. 1998-ban kezdtük meg élő donoros programunkat. Ennek keretében 2000-ben mi vezettük be a hazai gyakorlatban a kézzel asszisztált laparoszkópos donor nefrektómiát. Napjainkban minden hazai vese transzplantációs centrumban ezt a módszert használják. Centrumunk Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye lakosságát látja el vese átültetés tekintetében, de jelentős számú beteg kerül hozzánk területen kívülről is.
Tagok:
Dr. Szakály Péter egyetemi docens (profilvezető)
Dr. Kalmár Nagy Károly klinikai főorvos
Dr. Varga Ádám egyetemi tanársegéd
Dr. Sándor Zoltán klinikai orvos
Dr. Katics Dorottya sebész rezidens

Mellkassebészeti profil

A hagyományos mellkasi feltárások mellett 2012-ben vezettük be az endoszkópos lebenyeltávolító műtéteket onkológiai és nem onkológiai betegeknél, mely jelenleg az osztály fő sebészeti profilját jelenti. Hazai viszonylatban elsők között végeztünk intubálatlan betegen tüdőreszekciós műtétet. 2014-től a Pulmonológiai Tanszékkel és az Orvosi Képalkotó Klinikával együttműködve magas kockázatú betegek low dose CT vizsgálati protokollját vezettük be, mely jelenleg az országos HUNCHEST szűrőporogram egyik fontos eleme. 2020-tól elülső mellkasfali deformációk kezelésében 3D tervező technológiát vezettünk be külső ipari partner bevonásával. 
Alapkutatási munkában a különböző klinikai kórképek hátterében álló élettani, anatómiai és biokémiai változások monitorozását vizsgáljuk, illetve a klinikai kórfolyamatok lehetséges módosítását célozzuk. Prof Dr. Reglődi Dóra és Dr. Tamás Andrea munkacsoportjával, a PTE Anatómiai Intézetének kutatóival állatkísérletes és a klinikai vizsgálatokat végeztünk a PACAP különböző kórállapotokban játszott szerepét vizsgálva. Prof. Dr Pongrácz Judit munkacsoportjával a droghasználat mellkassebészeti vonatkozásit vizsgáltuk.
2014 óta együttműködünk az Európai Mellkassebészeti Társaság (ESTS) adatrögzítő munkacsoportjával, az együttműködés során betegbiztonsági kiértékelés mellett lehetőségünk nyílt a terápiás útvonalak szervezésének modernizálására is.

Tagok:
Dr. Szántó Zalán egyetemi docens (profilvezető)
Dr. Szalai Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Jakab László egyetemi tanársegéd
Dr. Soltani Ali mellkassebész rezidens

 

Coloproctologiai profil

A Pécsi Tudományegyetem Sebészeti Klinikáján  nagy hagyományokra tekint vissza a vastagbél-, végbél sebészet, valamint a proctologia is. A coloproctologiai profil a coloproctologia valamennyi nominált területét felöleli (benignus colorectalis elváltozások, daganatos kórképek, gyulladásos bélbetegségek, benignus proctologia, funkcionalis proctologiai kórképek). A profilhoz sorolható messze a legnagyobb onkológiai, a leggyakoribb akut ellátást igénylő beteganyag, a legnagyobb ambuláns forgalom, ezzel is jelentős tudományos és oktatási szerepet vállalva, valamint széles együttműködést biztosítva a társszakmák felé. A kor evidenciáinak, elvárásainak megfelelően a beavatkozások klinikánkon 2008 óta igen széles, és egyre bővülő körben laparoscopos háttérrel folynak. Az egyetemek közötti hazai illetve nemzetközi együttműködés keretében az utóbbi pár évben részt vettünk colorectalis betegeknél orális bélelőkészítés vs. antibiotikum adását vizsgáló, colorectalis betegeken végzett laparotomiák sebészi fertőzéseit vizsgáló, valamint a transanalis rectum resectiok szakmai ajánlását megfogalmazó munkacsoportokban. A legszélesebb körű klinikák közötti együttműködés keretében munkacsoportunk rész vesz különböző társszakmák munkájának hétköznapi rutin tevékenységének támogatásában, valamint számos tudományos projekt közös megvalósításában:

  • nőgyógyászat (mélyen infiltráló endometriosis kezelése, kiterjedt medencei tumoros folyamatok kezelése, szülési sérülések kezelése, oktatási tevékenység
  • gasztroenterológia (daganatos betegségek kezelése, IBD kezelése, IBD kapcsolt tudományos kutatás, diverticulosis kezelése, funkcionális betegségek kezelése, funkcionális betegségekkel kapcsolatos tudományos kutatás, oktatási tevékenység)
  • urológia (kiterjedt medencei tumoros folyamatok, kiterjedt medencei tumoros folyamatokkal kapcsolatos tudományos kutatás, retroperitonealis tumorok, funkcionális betegségek kezelés)
  • onkológia (daganatos betegségek kezelése, daganatos betegségekkel kapcsolatos tudományos kutatás, oktatási tevékenység)
  • radiológia (diagnosztikai eljárások, daganatos betegségek kezelése, daganatos betegségekkel kapcsolatos tudományos kutatás, intervenciós radiológia, funkcionális betegségek kezelése, oktatási tevékenység)
  • pathológia (daganatos betegségekkel kapcsolatos tudományos kutatás)
  • neurológia/idegsebészet (funkcionális betegségek kezelése)
  • gyermeksebészet (IBD sebészet)
  • elméleti intézetek (oktatási tevékenység).

Tagok:
Dr. Baracs József egyetemi adjunktus (profilvezető)
Dr. Ember Ágoston egyeetmi tanársegéd
Dr. Kondor Ariella Edina egyetemi tanársegéd
Dr. Sindler Dóra Lili sebész rezidens

 

 

Endokrin sebészet

 

A Sebészeti Klinika a belső elválasztású mirigyek modern sebészi ellátásában a régió vezető intézete. Az I. sz. Belgyógyászati Klinika Endocrinológiai munkacsoportjával együttműködve ezeknek a betegségeknek a legújabb módszerekkel történő kivizsgálása, előkészítése, műtétje és az azt követő utógondozás is egy intézményben történik.

A pajzsmirigy jó és rosszindulatú megbetegedéseit teljes spektrumában operáljuk. A mellékpajzsmirigy hormontermelő elváltozásait adott esetben gyors, műtét alatti hormon meghatározás alkalmazásával kezeljük eredményesen. A mellékvese elváltozásait akár hormonálisan aktív, akár inaktív folyamatot tekintve a minimálisan invazív laparoszkópos eljárással kezeljük. Nagy méretű térfoglalások esetén a kézzel asszisztált laparoszkópos sebészet vagy a nyitott műtéti megoldás is szerepel műtéti palettánkon.

Évente átlagosan 110-140 pajzsmirigy, 10-15 mellékpajzsmirigy és 15-20 mellékvese műtétet végzünk.

Tagok:
Prof. Dr. Vereczkei András egyetemi tanár (profilvezető)