Szakdolgozati témák

A biológiai terápiák szerepe a máj metastasisok sebészi kezelésében

Témavezető: Dr. Papp András, egyetemi docens

A diagnosztikai eljárások, terápiás lehetőségek és az életminőséget javító beavatkozások proktológiai kórképekben

Témavezető: Dr. Baracs József, egyetemi adjunktus

A hálóbeépülés okozta változások a hasfalon hasfali rekonstrukciók után

Témavezető: Dr. Baracs József, egyetemi adjunktus

A neoadjuváns kezelés hatásossága rectum carcinoma esetén

Témavezető: Dr. Baracs József, egyetemi adjunktus

A pancreas resectiók szövődményei és a prevenció lehetőségei

Témavezető: Prof. Dr. Kelemen Dezső, egyetemi tanár

A sebészi infekciók előfordulása nyitott és laparoscopos appendectomia kapcsán

Témavezető: Dr. Baracs József, egyetemi adjunktus

A sebgyógyulási zavar kialakulásának meghatározó tényezői sebészi beavatkozások kapcsán

Témavezető: Dr. Baracs József, egyetemi adjunktus

Alapkutatási módszerek alkalmazása a pancreas betegségek diagnosztikájában

Témavezető: Prof. Dr. Kelemen Dezső, egyetemi tanár

Axilláris status jelentősége korai emlőrák esetén

Témavezető: Dr. Kovács Gyula, plasztikai sebész szakorvos

Az akut pancreatitis patomechanizmusa, klinikai képe és kezelése

Témavezető: Prof. Dr. Kelemen Dezső, egyetemi tanár

Az axillaris nyirokcsomókon végzett beavatkozások lehetőségei emlőtumoros betegeknél

Témavezető: Dr. Pavlovics Gábor, plasztikai sebész szakorvos

Az emlődaganatos betegek prognosztikus faktorainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Zapf István, egyetemi tanársegéd

Hasi lebenyek keringésének klinikai és kísérletes vizsgálata

Témavezető: Dr. Kovács Gyula, plasztikai sebész szakorvos

Kézzel asszisztált laparoszkópos donor nephrectomia

Témavezető: Prof. Dr. Vereczkei András, egyetemi tanár

Kis behatolásból végzett mellkassebészeti műtétek perioperatív monitorozása

Témavezető: Dr. Szántó Zalán, egyetemi docens

Korai tüdőrák komplex terápiája. Sebészeti és onko-pulmonológiai kezelés lehetőségei.

Témavezető: Dr. Szántó Zalán, egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. Sárosi Veronika

Mastectomiát követő reconstructios műtétek betegszempontú összehasonlítása

Témavezető: Dr. Pavlovics Gábor, plasztikai sebész szakorvos

PACAP nephroprotektív hatásának vizsgálata állatkísérletekben

Témavezető: Dr. Szakály Péter, egyetemi docens

Plasztikai sebészeti módszerek alkalmazása a nyelőcső helyreállításában

Témavezető: Dr. Pavlovics Gábor, plasztikai sebész szakorvos

Prediktív faktorok vizsgálata a nyelőcsőrákoknál multimodális kezelés során

Témavezető: Dr. Papp András, egyetemi docens

Saját zsír autotranszfer alkalmazása reconstructios és esztétikai sebészeti esetekben

Témavezető: Dr. Kovács Gyula, plasztikai sebész szakorvos

Szervátültetés után újonnan kialakuló diabetes mellitus.

Témavezető: Dr. Kalmár Nagy Károly, klinikai főorvos

Szervátültetések hosszú távú eredményének javítási lehetősége

Témavezető: Dr. Szakály Péter, egyetemi docens

Szervmegtartó műtétek eredményeinek utánvizsgálata krónikus pancreatitisben

Témavezető: Dr. Papp Róbert, egyetemi adjunktus

Túlélést befolyásoló tényezők a máj metasztázisok sebészi kezelésében

Témavezető: Dr. Papp András, egyetemi docens

Vérnyerési hely biztosításának sebészi módszerei a haemodialysis kezelést igénylő pácienseknél

Témavezető: Dr. Pavlovics Gábor, plasztikai sebész szakorvos

Rosszindulatú végbél daganatok minimálisan invazív transanalis ellátása

Témavezető: Dr. Halvax Péter, egyetemi tanársegéd

Centrális vénás nyomás szerepe a májreszekciók során

Témavezető: Dr. Palkovics András, egyetemi tanársegéd

Primer májdaganatos betegek túlélését befolyásoló tényezők

Témavezető: Dr. Palkovics András, egyetemi tanársegéd

Oxidatív stressz markerek változásának összehasonlító vizsgálata nyitott, laparoszkópos és robot asszisztált műtétek során

Témavezető: Dr. Palkovics András, egyetemi tanársegéd

PACAP-, és PACAP-receptor expresszió vizsgálata hasnyálmirigy betegek szövettani mintáiban. PACAP hatásának elemzése pancreas tumorokban

Témavezető: Dr. Ferencz Sándor, egyetemi tanársegéd

PACAP nephroprotektív hatásának vizsgálata állatkísérletekben

Témavezető: Dr. Varga Ádám, egyetemi adjunktus

Vese transzplantáltak és dializált betegek komplex fogászati (oro-dentalis) vizsgálata

Témavezető: Dr. Varga Ádám, egyetemi adjunktus

Az indocianin-zöld alkalmazásának és az autofluoreszcencia vizsgálata a sebészet különböző területein

Témavezető: Dr. Varga Ádám, egyetemi adjunktus

Transanalisan végzett, minimálisan invazív beavatkozások vizsgálata

Témavezető: Dr. Halvax Péter Ákos, egyetemi tanársegéd

Robot-asszisztált colorectalis sebészet adatainak vizsgálata Klinikánk beteganyagán

Témavezető: Dr. Halvax Péter Ákos, egyetemi tanársegéd

Jó- és rosszindulatú vastagbél betegségek akut- és elektív sebészeti ellátása

Témavezetők: Prof. Dr. Vereczkei András, egyetemi tanár

                            Dr. Zaránd Attila, főorvos

Prognosztikai faktorok jó- és rosszindulatú vastagbél betegségekben

Témavezetők: Prof. Dr. Vereczkei András, egyetemi tanár

                            Dr. Zaránd Attila, főorvos