Elektrofiziológia és pacemaker terápia

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 18 óra

gyakorlat: 6 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-EFP-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOP-BPR-T teljesített , OOP-KN2-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A kurzus célja a kardiológia iránt érdeklődő hallgatók részletesebb bevezetése a szívritmuszavarok világába, az aritmológiai ismeretek mélyebb elsajátítása. A tantárgy részletes áttekintést ad az invazív elektrofiziológiai vizsgálat és pacemaker/ICD indikációiról, a szívkatéteres vizsgálathoz és pacemaker implantációhoz szükséges eszközökről, a katéterablációs és pacemaker implantációs procedúrák menetéről. A kurzus során a hallgatóknak lehetőségük nyílik megfigyelni az ultrahang-vezérelt vena femoralis punkciót, katéterpozícionálást és katéterablációs kezelést a Szívgyógyászati Klinika Elektrofiziológiai laborjában. A kurzus kiemelt célja a szívritmuszavarok korszerű, eszközös kezelésének megértése és gyakorlati implementációja.

Előadások

 • 1. Bevezetés a szív-elektrofiziológiába I.: alapfogalmak, indikációk - Dr. Kupó Péter
 • 2. Bevezetés a szív-elektrofiziológiába II: a diagnosztikus vizsgálat menete, a katéterabláció eszközei - Dr. Kupó Péter
 • 3. Intrakardiális regisztrátumok értelmezésének alapjai I - Dr. Kupó Péter
 • 4. Intrakardiális regisztrátumok értelmezésének alapjai II - Dr. Kupó Péter
 • 5. Paroxizmális szupraventrikuláris tachykardiák korszerű kezelése I: AV-csomó lassú pálya és járulékos köteg ablációk - Dr. Debreceni Dorottya
 • 6. Paroxizmális szupraventrikuláris tachykardiák korszerű kezelése II: AV-csomó lassú pálya és járulékos köteg ablációk - Dr. Debreceni Dorottya
 • 7. A jövő megérkezett I: háromdimenziós térképezőrendszerek, intracardialis ultrahang, röntgensugárzás nélküli katéterabláció - Dr. Kupó Péter
 • 8. A jövő megérkezett II: háromdimenziós térképezőrendszerek, intracardialis ultrahang, röntgensugárzás nélküli katéterabláció - Dr. Kupó Péter
 • 9. Modern ritmuskontroll stratégia pitvarfibrilláció esetén I: pulmonális vénaizoláció - Dr. Jánosi Kristóf Ferenc
 • 10. Modern ritmuskontroll stratégia pitvarfibrilláció esetén II: pulmonális vénaizoláció - Dr. Jánosi Kristóf Ferenc
 • 11. Pacemaker terápia I: alapismeretek, indikációk, a pacemaker implantáció menete és eszközei - Dr. Kupó Péter
 • 12. Pacemaker terápia II: alapismeretek, indikációk, a pacemaker implantáció menete és eszközei - Dr. Kupó Péter
 • 13. Implantálható kardioverter defibrillátorok I - Dr. Ezer Péter
 • 14. Implantálható kardioverter defibrillátorok II - Dr. Ezer Péter
 • 15. Kardiális reszinkronizációs terápia I - Dr. Kupó Péter
 • 16. Kardiális reszinkronizációs terápia II - Dr. Kupó Péter
 • 17. Konzultáció - Dr. Kupó Péter
 • 18. Tesztírás - Dr. Kupó Péter

Gyakorlatok

 • 1. Ultrahang-vezérelt vena femoralis punkció I
 • 2. Ultrahang-vezérelt vena femoralis punkció II
 • 3. Háromdimenziós térképezés I: jobb szívfél
 • 4. Háromdimenziós térképezés II: jobb szívfél
 • 5. Háromdimenziós térképezés III: bal szívfél
 • 6. Háromdimenziós térképezés IV: bal szívfél

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Francis Murgatroyd: Handbook of Cardiac Electrophysiology: A Practical Guide to Invasive EP Studies and Catheter Ablation, 1st edition
Kenneth A. Ellenbogen, Mark A. Wood: Cardiac Pacing and ICDs, 5th edition

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Maximálisan 2 alkalom (4 óra) hiányzás megengedett. A kurzus az előadásokon alapuló írásbeli vizsgával zárul.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Tantárgyfelelőssel egyeztetve

Vizsgakérdések

Az írásbeli vizsga kérdései az előadások anyagán alapulnak.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Debreceni Dorottya
 • Dr. Jánosi Kristóf Ferenc
 • Dr. Kupó Péter