Intervenciós kardiológia

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-IKR-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

OOP-BPR-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

Az intervenciós kardiológia a kardiológia speciális ága, mely elsősorban a katéteres eljárásokkal foglalkozik. Egyre növekszik a katéteres úton elvégezhető kardiológia intervenciók száma, ideértve a koronária és strukturális szívbetegségekben elérhető diagnosztikus és terápiás eljárásokat. Ezek a módszerek jelentősen átformálták a modern kardiológiai diagnosztikát és terápiát. A kurzus betekintést ad az invazív beavatkozások indikációjába, az intervenciós kardiológiai gyakorlatába beleérve az eszközök és adjuváns gyógyszeres terápiás lehetőségeket.

Előadások

 • 1. Koronária angiográfia I: típusos esetek, helyzetek - Dr. Kittka Bálint Pál
 • 2. Koronária angiográfia II: atípusos esetek, helyzetek - Dr. Kittka Bálint Pál
 • 3. Bevezetés: Intervenciós kardiológia, rövid történet nagy hatással - Dr. Komócsi András
 • 4. Vaszkuláris behatolási formák: választás, rizikó, előny, posztprocedurális menedzsment - Dr. Komócsi András
 • 5. SKILL: Behatolási kapu, szívkatéterezés - Dr. Komócsi András
 • 6. SKILL: Behatolási kapu, szívkatéterezés - Dr. Komócsi András
 • 7. Jobbszívfél katéterezés I (billentyűbetegségek, söntök, monitorozás) - Dr. Kittka Bálint Pál
 • 8. Jobbszívfél katéterezés II (pulmonális hipertenzió) - Dr. Kittka Bálint Pál
 • 9. Koronária intervenciók: vezetőkatéterek, drótok, ballonok - Dr. Kittka Bálint Pál
 • 10. Intervenció akut koronária szindrómában - Dr. Komócsi András
 • 11. Bifurkáció stentelés - Dr. Komócsi András
 • 12. Krónikus teljes elzáródás (CTO) - Dr. Komócsi András
 • 13. SKILL Koronária intervenció, STEMI - Dr. Komócsi András
 • 14. SKILL Koronária intervenció, STEMI - Dr. Komócsi András
 • 15. Katéteres aortabillentyű intervenciók I. - Dr. Kittka Bálint Pál
 • 16. Katéteres aortabillentyű intervenciók II. (BAV, TVR) - Dr. Komócsi András
 • 17. Kiegészítő diagnosztikai módszerek I: intrakoronáriás nyomásmérés, hemodinamikai alapok. - Dr. Komócsi András
 • 18. Kiegészítő diagnosztikai módszerek II: intrakoronáriás nyomásmérés a gyakorlatban - Dr. Komócsi András
 • 19. Pacemakerek, implantálható defibrillátorok I - Dr. Németh Marianna
 • 20. Pacemakerek, implantálható defibrillátorok II - Dr. Németh Marianna
 • 21. SKILL Pacemaker implantáció, Echo - Dr. Komócsi András
 • 22. SKILL Pacemaker implantáció, Echo - Dr. Komócsi András
 • 23. Keringés támogatás, kritikus állapotú beteg intervenciója - Dr. Magyari Balázs
 • 24. Trombocita aggregációgátlás, véralvadásgátlás - Dr. Komócsi András

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Komócsi András, Ungi Imre, Kónyi Attila: Szívkatéterezés artéria radialis behatolásból. Akadémiai Kiadó, 2009

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Morton L. Kern & Paul Sorajja & Michael Lim: Cardiac Catheterization Handbook, 6th Edition 2015
Mauro Moscucci: Grossman & Baim's Cardiac Catheterization, Angiography, and Intervention, 8e 2013
Braunwald, E., Zipes, D. P., Libby, P., Bonow, R. O.: Braunwald Heart Disease. A Textbook of Cardiovascular Medicine, W. B. Saunders Company, 2008

A félév elfogadásának feltételei

Két írásos teszt a szemeszter során. Maximálisan 2 alkalom (4 óra) hiányzás tolerált. Két hiányzás felett a hallgatót automatikusan kizárjuk a jegyadásból. 1 írásos teszt (5. hét)

Félévközi ellenőrzések

1 írásos teszt (5. hét)
2. írásos teszt (12. hét)

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

-

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói