EKG vizsgálat szerepe a differenciál diagnosztikában

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-EDI-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

OOP-BPR-T teljesített , OOP-KN1-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

EKG alapismereteinek felelevenítése után az egyes kardiológiai illetve belgyógyászati megbetegedésekre jellemző eltérések csoportosítása, extrakardialis tényezők (ionzavar, gyógyszerhatás, központi idegrendszeri hatás) kardialis hatásainak bemutatása, a betegségek alakulásának követése képezi a tananyagot. Hallgatók megismerkednek az EKG-nak az akut betegellátásban történő felhasználásával, készségként elsajátítva az EKG elemzést.
Az EKG betegségekhez és klinikai képhez kapcsolódó elemzése (esetbemutatásokkal) javítja a hallgatók döntő képességét akut helyzetekben és komplex szemlélet kialakítását is elősegíti.
A kurzus célja a már kardiológiai ismeretekkel rendelkező hallgatók számára, egy-egy a klinikum szempontjából nehézséget jelentő problémakör feldolgozásával, a szisztematikus EKG elemzés klinikai diagnózis felállítás és döntéshozatal folyamatába történő elhelyezése.

Előadások

 • 1. EKG alapfogalmak - hullámanalysis (EKG tanf DVD anyagának bemutatása; gyakorlati EKG elemzés) - Dr. Radnai Béla
 • 2. EKG alapfogalmak ingerképzési és ingervezetési zavarok. (EKG elemzés DVD-ről - fokusban az ingerképzési és ingervezetési zavarok.) - Dr. Komócsi András
 • 3. EKG alapfogalmak.Myocardium ischamia jelei, megjelenési formái diff., dg. - Dr. Radnai Béla
 • 4. EKG elemzés DVD-ről fokusban az ischaemia. - Dr. Radnai Béla
 • 5. EKG alapfogalmak PM EKG képe; PM dysfunctio jelei, spec. PM prg-k felismerése - Dr. Melczer László
 • 6. EKG elemzés DVD-ről – PM EKG-k értékelése - Dr. Melczer László
 • 7. Ion- és anyagcserezavarok ill. gyógyszerhatások megjelenése az EKG-n - Dr. Goják Ilona
 • 8. EKG elemzés DVD-ről fokusban az ionzavar és antiarrhythmiás th. EKG hatásai - Dr. Goják Ilona
 • 9. Vegetatív idegrendszer hatása az EKG-ra - Dr. Radnai Béla
 • 10. EKG elemzés esetbemutatásokra építve; a vegetatív idegrendszeri hatásokkal összefüggő állapotokban - Dr. Radnai Béla
 • 11. EKG készítés és komputerelemzés technikai hibái - Dr. Radnai Béla
 • 12. EKG tesztvizsga - Dr. Radnai Béla
 • 13. Ingerképzési zavarok az EKG-n - esetbemutatások non-invaziv megoldásokkal - Dr. Radnai Béla
 • 14. Ingerképzési zavarok invaziv megoldásai ablatio, antitachycardia PM - Dr. Radnai Béla
 • 15. Ingervezetési zavarok és következményei .Eszméletvesztés card. okainak diagnostikája. - Dr. Radnai Béla
 • 16. Ingervezetési zavarok PM therapiája (Resynchronisatios th. jelentősége és effectivitása is ) - Dr. Radnai Béla
 • 17. QT tartam aberratiok; okai és következményei spec EKG syndromák - Dr. Radnai Béla
 • 18. DVD-n szereplő; diagnosticus problémát jelentők EKG-k elemzése; a hallgatók összeállítása alapján - Dr. Radnai Béla
 • 19. Speciális EKG vizsgálatok - Dr. Radnai Béla
 • 20. Komputeres EKG elemzések leggyakoribb hibái - Dr. Radnai Béla
 • 21. Terheléses EKG - kiegészítő módszerekkel - Dr. Radnai Béla
 • 22. „Hagyományos”; ergometria - esetbemutatások - csapdák. - Dr. Radnai Béla
 • 23. Ischaemia miatt acut invaziv beavatkozást igénylő esetek -az EKG kép és a coron. lelet tükrében - Dr. Radnai Béla
 • 24. EKG verseny - Dr. Radnai Béla

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Kékes Ede: EKG enciklopédia,
Tomcsányi János: EKG súgó - könyv + CD,
Radnai-Goják-Tárnai: EKG teszt + DVD

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Tesztben 60%-os eredmény elérése, pótlás nélkül max. 1 -1 elméleti és gyakorlati óra hagyható ki

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói