A PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar keretein belül 2016 őszén létrejött, a felsőoktatást kiegészítő képzést folytató intézmény.

Tevékenysége során kiemelt jelentőséget tulajdonít a tudományos műveltségnek, a céltudatos karrierépítésnek, a szakmaspecifikus képességek építésének, az anyanyelvi készségnek, az idegennyelv-ismeretnek, a vitakészség és az orvosi empátia fejlesztésnek. Szolgáltatásokkal, technikai eszközökkel igyekszik segíteni tagjai művelődését, tudományos tevékenységét, testi és lelki egészségét, valamint közösségi életét.

Feladatunk, hogy szakmailag magasan képzett, társadalmi kérdésekben stabil kiindulópontokkal, tudatos értékválasztással rendelkező, tenni tudó és akaró, tetteiért felelősséget vállaló orvos-értelmiséget bocsássunk útra egyetemi tanulmányaik végeztével.