Pszichiátria és művészet

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Tényi Tamás

  egyetemi tanár,
  Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-MUV-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A tárgy a művészetpszichopatológiával és a művészetterápiával foglalkozik. Ismerteti a legfontosabb történeti vonatkozásokat és ismert művészek pszichiátriai betegségeit. Kitér filozófiai vonatkozásokra is.

Előadások

 • 1. Kifejezéspatológia I. - Dr. Tényi Tamás
 • 2. Kifejezéspatológia II. - Dr. Tényi Tamás
 • 3. Kifejezéspatológia III. - Dr. Tényi Tamás
 • 4. Kreativitás lélektana I. - Dr. Tényi Tamás
 • 5. Kreativitás lélektana II. - Dr. Tényi Tamás
 • 6. Pszichotikus költészet - Dr. Tényi Tamás
 • 7. Van Gogh - Dr. Tényi Tamás
 • 8. Művészetterápia I. - Dr. Tényi Tamás
 • 9. Művészetterápia II. - Dr. Tényi Tamás
 • 10. Zeneterápia I. - Dr. Tényi Tamás
 • 11. Zeneterápia II. - Dr. Tényi Tamás
 • 12. Összefoglalás - Dr. Tényi Tamás

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Jakab I: Képi kifejezés a pszichiátriában, Akadémia Kiadó, Bp.

A félév elfogadásának feltételei

TVSZ szerint

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ szerint

Vizsgakérdések

Nincs

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói