Pszichiátria

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Tényi Tamás

  egyetemi tanár,
  Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 120 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 120 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOS-PSZ-T
 • 4 kredit
 • Általános orvos
 • Szigorló modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

A "szigorló" év megkezdésének feltétele az alapozó, pre-klinikai és klinikai modulok teljesítése teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 150 fő

Tematika

A VI. éves gyakorlati periódus a tárgy V. évfolyam 1. és 2. féléves oktatásán alapul. A gyakorlati hely (klinika, kórház) valamennyi részlegén, osztályán gyakornoki munkakört szupervizióval lásson el, így organikus pszichiátriai, funkcionális pszichotikus és nem pszichotikus betegek számára szervezett részleg munkájába kapcsolódjon be, ilyen betegeket vizsgáljon. Készségszinten ismerje a pszichiátriai betegvizsgálatot, ennek alapján szindromagenetikus és etiológiailag is orientált pszichopatológiai gondolkodást érvényesítsen. A terápiák megtervezésében vegyen részt. A gyakorlat során min. 3 kórrajzot készítsen, a 3 beteg állapotának változását, terápiáját kövesse, dokumentálja, arról a szigorlaton számoljon be. Vegyen részt a kórház/klinika felvételes pszichiátriai ügyeleti szolgálatában a gyakorlat alatt, összesen mint. 12 órai időtartamban. A gyakorlati hely terápiás stratégiáját ismerje, kompetenciájának megfelelően és a lehetőségek szerint a szigorló abban vegyen részt (szomatikus ellátással kapcsolatos általános orvosi feladatok, supportív betegvezetés, pszichoterápiás - rehabilitációs foglalkozásokon történő részvétel). Lehetőségek szerint kapcsolódjon be a gyakorlati helyen folyó továbbképzési rendszerbe, (referátumok, esetmegbeszélők), a heti egy alkalommal szervezett vizsgaelőkészítő konzultációkon vegyen részt.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Klinikai betegvizsgálat
 • 2. Klinikai betegvizsgálat
 • 3. Klinikai betegvizsgálat
 • 4. Klinikai betegvizsgálat
 • 5. Klinikai betegvizsgálat
 • 6. Klinikai betegvizsgálat
 • 7. Klinikai betegvizsgálat
 • 8. Klinikai betegvizsgálat
 • 9. Klinikai betegvizsgálat
 • 10. Klinikai betegvizsgálat
 • 11. Klinikai betegvizsgálat
 • 12. Klinikai betegvizsgálat
 • 13. Klinikai betegvizsgálat
 • 14. Klinikai betegvizsgálat
 • 15. Klinikai betegvizsgálat
 • 16. Klinikai betegvizsgálat
 • 17. Klinikai betegvizsgálat
 • 18. Klinikai betegvizsgálat
 • 19. Klinikai betegvizsgálat
 • 20. Klinikai betegvizsgálat
 • 21. Klinikai betegvizsgálat
 • 22. Klinikai betegvizsgálat
 • 23. Pszichiátriai interjú
 • 24. Pszichiátriai interjú
 • 25. Pszichiátriai interjú
 • 26. Pszichiátriai interjú
 • 27. Pszichiátriai interjú
 • 28. Pszichiátriai interjú
 • 29. Pszichiátriai interjú
 • 30. Pszichiátriai interjú
 • 31. Pszichiátriai interjú
 • 32. Pszichiátriai interjú
 • 33. Pszichiátriai interjú
 • 34. Pszichiátriai interjú
 • 35. Pszichiátriai interjú
 • 36. Pszichiátriai interjú
 • 37. Pszichiátriai interjú
 • 38. Pszichiátriai interjú
 • 39. Pszichiátriai interjú
 • 40. Pszichiátriai interjú
 • 41. Pszichiátriai interjú
 • 42. Pszichiátriai interjú
 • 43. Pszichiátriai interjú
 • 44. Pszichopathológia
 • 45. Pszichopathológia
 • 46. Pszichopathológia
 • 47. Pszichopathológia
 • 48. Pszichopathológia
 • 49. Pszichopathológia
 • 50. Pszichopathológia
 • 51. Pszichopathológia
 • 52. Pszichopathológia
 • 53. Pszichopathológia
 • 54. Pszichopathológia
 • 55. Pszichopathológia
 • 56. Pszichopathológia
 • 57. Pszichopathológia
 • 58. Pszichopathológia
 • 59. Pszichopathológia
 • 60. Pszichopathológia
 • 61. Pszichopathológia
 • 62. Pszichopathológia
 • 63. Pszichiátriai betegség differenciált diagnosztikája
 • 64. Pszichiátriai betegség differenciált diagnosztikája
 • 65. Pszichiátriai betegség differenciált diagnosztikája
 • 66. Pszichiátriai betegség differenciált diagnosztikája
 • 67. Pszichiátriai betegség differenciált diagnosztikája
 • 68. Pszichiátriai betegség differenciált diagnosztikája
 • 69. Pszichiátriai betegség differenciált diagnosztikája
 • 70. Pszichiátriai betegség differenciált diagnosztikája
 • 71. Pszichiátriai betegség differenciált diagnosztikája
 • 72. Pszichiátriai betegség differenciált diagnosztikája
 • 73. Pszichiátriai betegség differenciált diagnosztikája
 • 74. Pszichiátriai betegség differenciált diagnosztikája
 • 75. Pszichiátriai betegség differenciált diagnosztikája
 • 76. Pszichiátriai betegség differenciált diagnosztikája
 • 77. Pszichiátriai betegség differenciált diagnosztikája
 • 78. Pszichiátriai betegség differenciált diagnosztikája
 • 79. Pszichiátriai betegség differenciált diagnosztikája
 • 80. Pszichiátriai betegség differenciált diagnosztikája
 • 81. Pszichiátriai betegség differenciált diagnosztikája
 • 82. Pszichiátriai betegség differenciált diagnosztikája
 • 83. Biológiai terápiák
 • 84. Biológiai terápiák
 • 85. Biológiai terápiák
 • 86. Biológiai terápiák
 • 87. Biológiai terápiák
 • 88. Biológiai terápiák
 • 89. Biológiai terápiák
 • 90. Biológiai terápiák
 • 91. Biológiai terápiák
 • 92. Biológiai terápiák
 • 93. Biológiai terápiák
 • 94. Biológiai terápiák
 • 95. Biológiai terápiák
 • 96. Biológiai terápiák
 • 97. Biológiai terápiák
 • 98. Biológiai terápiák
 • 99. Biológiai terápiák
 • 100. Biológiai terápiák
 • 101. Biológiai terápiák
 • 102. Biológiai terápiák
 • 103. Biológiai terápiák
 • 104. Pszichológiai terápiák
 • 105. Pszichológiai terápiák
 • 106. Pszichológiai terápiák
 • 107. Pszichológiai terápiák
 • 108. Pszichológiai terápiák
 • 109. Pszichológiai terápiák
 • 110. Pszichológiai terápiák
 • 111. Pszichológiai terápiák
 • 112. Pszichológiai terápiák
 • 113. Pszichológiai terápiák
 • 114. Pszichológiai terápiák
 • 115. Pszichológiai terápiák
 • 116. Pszichológiai terápiák
 • 117. Pszichológiai terápiák
 • 118. Pszichológiai terápiák
 • 119. Szocioterápiák
 • 120. Szocioterápiák

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Tankönyv: Füredi (szerk.:) A pszichiátria magyar kézikönyve II. kötet, Medicina, 2002
Tényi T. A pszichiátriai betegvizsgálat alapvonalai, PTE ÁOK, 2002.
Ajánlott irodalom:
Kaplan-Sadock: Synopsis of Psychiatry, 8th ed., Williams and Wilkins, 1998.
Tringer L.: Pszichiátria, Semmelweis Kiadó, Budapest 2000.
Tényi T.: Családorvosi Vademecum. Pszichiátria, POTE Továbbképző Központ, 1999.

A félév elfogadásának feltételei

TVSZ szerint
Szóbeli szigorlati vizsga

Félévközi ellenőrzések

TVSz szerint

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ szerint

Vizsgakérdések

Pszichiátria szigorlati tételek (frissítés: 2014.09.02.)
1. Pszichiátriai anamnézis szempontjai
Pánikbetegség
Krízisintervenció és jelentősége a mindennapi orvosi gyakorlatban
2. A pszichés státusz szerkesztésének szempontjai
Szomatoform zavarok felosztása és differenciáldiagnózisa
A depressziós hangulatzavar komplex terápiája
3. A percepció zavarai
Factitiosus zavarok és impulzuskontroll zavarok
A litium terápia szerepe a pszichiátriában (hatásmechanizmus, indikáció, alkalmazás, mellékhatások és intoxikáció)
4. Az orientáció zavarai
Disszociativ zavarok felosztása és jellemzői
Antipszichotikumok (felosztás, hatásmechanizmus, indikáció, alkalmazás, mellékhatások)
5. Az emlékezés zavarai
Alkalmazkodási zavarok, lélektani krízis jellemzői és felismerése
Biológiai terápiák a pszichiátriában a farmakoterápián túl (ECT, fényterápia, alvásmegvonás, TMS, pszichokirurgia) - hatásmechanizmus, indikáció, alkalmazás, mellékhatások
6. A gondolkodás alaki és tartalmi zavarai
Az alkoholmegvonás tünettana, differenciáldiagnózisa és kezelése
Imaginatív és relaxációs terápiák fogalma és indikációs területe
7. A figyelem zavarai
A vaszkuláris dementia etiológiája, tünettana és kezelése
Személyközpontú pszichoterápia (Rogers) fogalma és indikációs területe
8. A hangulat zavarai (etiológia, tünettan, felismerés)
A szkizofréniák felosztása, prognózisa és differenciáldiagnózisa
Viselkedés és kognitív terápiák fogalma és indikációs területe
9. A delírium tünettana, etiológiája és differenciáldiagnózisa
Paranoid zavar fogalma, felismerése és kezelése
A családterápiák elméleti háttere, formái, indikációja
10. A pszichomotilitás zavarai
Cyclothymia, dysthymia (tünettan, felismerés, kezelés)
A pszichoanalítikus terápiák elméleti háttere, formái, indikációja
11. Kataton tünetek
Pszichoszomatikus zavarok fogalma, felosztása, felismerése és kezelése
Antidepresszívumok hatásmechanizmusa, felosztása, indikáció és mellékhatások
12. Téveszmék (fajtáik, jelentőségük)
Az öngyilkos magatartás meghatározói (a neurobiológiától a kultúráig)
Anxiolitikumok hatásmechanizmusa, felosztása, indikáció és mellékhatások
13. Betegségtudat és betegségbelátás
Tárgyvesztés és patológiás gyászreakció fogalma, jelentősége, felismerése és kezelése
Az alkoholmegvonási delírium komplex kezelése

14. Az intellektuális funkciók zavarai és vizsgálata
Szkizoaffektív pszichózis fogalma, tünettana, felismerése és kezelése.
A hangulatstabilizálók a pszichiátriai terápiákban (hatásmechanizmus, indikáció, alkalmazás, mellékhatások)
15. A szorongás fogalma, fajtái és etiológiája
A bipoláris zavar, fogalma, tünettana, felismerése és kezelése
A szkizofréniák komplex terápiája
16. Preszuicidális szindróma (Ringel), cry for help fogalma, jelentősége, felismerése
Az ópiátok okozta mentális zavarok
Altatók alkalmazása a gyakorlatban (felosztás, hatásmechanizmus, indikáció, alkalmazás, mellékhatások)
17. A mániás tünetcsoport jellemzői és felismerése
Alzheimer-típusú dementia etiológiája, tünettana és kezelése
A csoportpszichoterápiák elméleti háttere, formái, indikációja
18. A depressziós tünetcsoport jellemzői és felismerése
A pszichiátriai sürgősség legfontosabb okai
Az alkoholfüggőség komplex kezelése a megvonástól a rehabilitációig
19. Énvédő mechanizmusok fogalma, fajtái és jelentősége
A mentális retardáció (oligophreniák) okai és felosztása
A dinamikus pszichoterápiák elméleti háttere, formái, indikációja
20. Hallucinációk (formái, okai, differenciáldiagnózisa)
Az evészavarok felosztása, felismerése és kezelése
Benzodiazepinek a pszichiátriai terápiában (felosztás, hatásmechanizmus, indikáció, alkalmazás, mellékhatások)
21. A szkizofréniák pozitív és negatív tünetei
Rövid reaktív pszichózis fogalma, felismerése és kezelése
A mánia farmakoterápiája
22. A tudat integritásának zavarai
Az averzív, dependens és kényszeres típusú személyiségzavar
A fóbiák komplex terápiája
23. A fóbiák fogalma, formái és tünettana
A pszichiátriai betegségek osztályozása - klasszikus és modern klasszifikációs rendszerek
Viselkedés és kognitív terápiák elméleti háttere, formái, indikációja
24. A tudat világosságának zavarai
A szexuális zavarok felosztása, felismerése és kezelése
A pánikbetegség terápiája
25. A pszichiátriai sürgősségi ellátás szempontjai
Obszesszív-kompulzív betegség fogalma, felismerése és kezelése
A pathológiás részegség fogalma, felismerése és kezelése
26. Az alvászavarok klinikuma: jelentőségük, felosztás, felismerés és kezelés
A gyermekpszichiátriai kórképek felosztása
Pszichodráma elméleti háttere és gyakorlati jelentősége
27. A deperszonalizáció fogalma és differenciáldiagnosztikája
Alkoholos hallucinózis tünettana, felismerése és kezelése
A pszichoterápia fogalma, jellemzői és legfontosabb irányzatai

28. A személyiségfejlődés pszichoanalitikus teóriája
Alkoholos amnesztikus zavar (Korsakow tünetcsoport)
Az öngyilkos magatartás formái, felismerése és kezelése
29. A konverzió fogalma és megjelenési formái
Belgyógyászati és neurológiai betegségekhez társuló pszichopathológiai tünetek
Szupportív pszichoterápia
30. Illúziók (fajtái, jelentőségük)
Időskori hangulat- és pszichotikus zavarok
A belátásorientált pszichoterápiák főbb jellemzői (dinamikus terápiák)
31. Erikson pszichoszociális személyiségfejlődési elmélete
Az alkohollal kapcsolatos pszichiátriai betegségek
A pszichofarmakológiai terápiák neurobiológiai háttere (neurotranszmitter rendszerek)
32. Az organikus pszichiátriai betegségek legjellemzőbb tünetei
Hypochondriasis fogalma, jellemzői
A terápiás nagycsoport jellemzői, szerepe és jelentősége
33. A személyiségzavarok jellemzői, felosztása
Gyógyszerdependenciák jellemzői és felismerése
A pszichiátriai rehabilitáció jellemzői, a szocioterápiák jelentősége
34. A neurotikus és pszichotikus zavarok elkülönítése
A schizoid, schizotyp és paranoid típusú személyiségzavar
Az agresszív beteg kivizsgálása és kezelése
35. A hangulatzavarok formái és differenciáldiagnózisa
A borderline, hisztrionikus, nárcisztikus és antiszociális személyiségzavar
A zavart beteg kivizsgálása és kezelése
36. Az amnézia formái és differenciáldiagnózisa
A perinatális pszichiátria fogalma és jelentősége
A személyiségzavarok terápiás lehetőségei
37. A szkizofrénia epidemiológiája és etiológiai elméletei
A cannabis és a kokain okozta mentális zavarok
Az alexithymia fogalma és klinikai megjelenése
38. A szkizofréniák típusai és tünettana
A pszichostimulánsok okozta mentális zavarok
Konzultációs és kapcsolati pszichiátria fogalma és jelentősége

Vizsgáztatók

 • Dr. Fekete Sándor
 • Dr. Herold Róbert
 • Dr. Osváth Péter
 • Dr. Simon Mária
 • Dr. Tényi Tamás

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Fekete Sándor
 • Dr. Hajnal András Sándor
 • Dr. Herold Róbert
 • Dr. Kovács Attila
 • Dr. Osváth Péter
 • Dr. Tényi Tamás
 • Dr. Vörös Viktor