Depresszió és öngyilkosság - klinikai és kutatási megközelítés

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Fekete Sándor

  egyetemi tanár,
  Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-DON-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

OOK-PH1-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A szuicidium koplex biológiai-pszichológiai-szociokulturális folyamat eredménye. Az önpusztítás és a mentális betegségek, elsősorban a depresszió kapcsolata, összefüggései képezik a kurzus tárgyát, mely a teoretikus háttér mellett a felismerés, prevenció és terápia mindennapi problémáit áttekintve kitér az asszisztált szuicidium és az euthanazia néhány vonatkozó speciális kérdésére is.

Előadások

 • 1. Az öngyilkosság történeti - kulturális aspektusai I. - Dr. Fekete Sándor
 • 2. Az öngyilkosság történeti - kulturális aspektusai II. - Dr. Fekete Sándor
 • 3. Társadalmi - szociológiai elméletei, epidemiológiai eredmények - Dr. Fekete Sándor
 • 4. Lélektani megközelítés az öngyilkosság kialakulásában - Dr. Fekete Sándor
 • 5. Pszichopathológia és személyiség, temperamentum és karakter - Dr. Fekete Sándor
 • 6. A szuicid viselkedés genetikai - neurobiológiai vonatkozásai - Dr. Fekete Sándor
 • 7. Az öngyilkosság és egyéb pszichiátriai/szomatikus megbetegedések összefüggései, diagnosztikus kérdései I. - Dr. Fekete Sándor
 • 8. Az öngyilkosság és egyéb pszichiátriai/szomatikus megbetegedések összefüggései, diagnosztikus kérdései II. - Dr. Fekete Sándor
 • 9. Terápiás lehetőségek, mentálhigiene és prevenció (krízis, biol-, és pszichoterápia, internetes programok) I. - Dr. Fekete Sándor
 • 10. Terápiás lehetőségek, mentálhigiene és prevenció (krízis, biol-, és pszichoterápia, internetes programok) II. - Dr. Fekete Sándor
 • 11. Az asszisztált szuicidium és euthanazia kérdésköre a medicinában és a társadalomban I. - Dr. Fekete Sándor
 • 12. Az asszisztált szuicidium és euthanazia kérdésköre a medicinában és a társadalomban II. - Dr. Fekete Sándor

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Fekete-Osváth: Az öngyilkosság - az örökléstől a kultúráig
Buda B. Az öngyilkosság
Rihmer Szadócky: Hangulatzavarok

A félév elfogadásának feltételei

TVSZ szerint

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ szerint

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Fekete Sándor
 • Dr. Osváth Péter
 • Dr. Vörös Viktor