Sürgősségi pszichiátria

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Tényi Tamás

  egyetemi tanár,
  Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-SUP-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOK-PH2-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A tantárgy áttekintést ad a pszichiátriai sürgősségi ellátás szempontjairól. Egyrészt foglalkozik a sürgősségi orvoslás keretében megjelenő pszichiátriai tevékenységgel kapcsolatos ismeretekkel, így a pszichiátriai konzultációval, másrészt ismerteti a specifikusan pszichiátriai sürgősség szempontjait. Tárgyalja a sürgősségi pszichiátriai betegvizsgálat fenomenológiai, diagnosztikus és differeciáldiagnosztikai szempontjait. Áttekintést ad az első ellátás farmakológiai és nem-farmakológiai vonatkozásairól, tárgyalja a sürgősségi pszichiátria igazságügyi és jogi vonatkozásait is.

Előadások

 • 1. A sürgősségi pszichiátria fogalma - Dr. Tényi Tamás
 • 2. Konzilium - Dr. Tényi Tamás
 • 3. Legjelentősebb tünetek - Dr. Tényi Tamás
 • 4. Organikus pszichiátria - Dr. Tényi Tamás
 • 5. Veszélyeztető állapotok - Dr. Tényi Tamás
 • 6. Belgyógyászati és neurológiai betegségek - Dr. Tényi Tamás
 • 7. Terhesség, szülés - Dr. Tényi Tamás
 • 8. Konzultáció - Dr. Tényi Tamás
 • 9. Biológiai terápiák sürgősségben - Dr. Tényi Tamás
 • 10. Nem gyógyszeres intervenció - Dr. Tényi Tamás
 • 11. Jogi és igazságügyi szempontok - Dr. Tényi Tamás
 • 12. Összefoglalás - Dr. Tényi Tamás

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Füredi J. : A pszichiátria magyar kézikönyve, 2. kiadás, Medicina, Budapest 2000
Tringer L.: Pszichiátria, Semmelweis Kiadó, Budapest 1999
Kaplan, Sadock: Synopsis of Psychiatry, 8th edition, Williams and Wilkins, 1999
Tényi T. : Családorvosi Vademecum. Pszichiátria, POTE Továbbképző Központ, Pécs 1997
Tényi T.: Ritka pszichiátriai tünetek és szindrómák, Budapest, Animula Kiadó, 2009
Tényi T.: A pszichiátriai betegvizsgálat alapvonalai, folyamatos megjelenés, PTE ÁOK, egyetemi jegyzet

A félév elfogadásának feltételei

TVSZ szerint

Félévközi ellenőrzések

TVSZ szerint

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ szerint

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói