Pszichiátria 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Tényi Tamás

  egyetemi tanár,
  Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 42 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOK-PS2-T
 • 3 kredit
 • Általános orvos
 • Klinikai modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOK-PS1-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 150 fő

Tematika

Alapvető kórlélektani ismeretek, a megbetegedett ember lelki reakcióinak kezelése, elemi pszichoterápiás készség. A lelki elsősegélyre szoruló, illetve sürgősségi ellátást igénylő pszichiátriai beteg észlelése, explorációja, leírása és a családdal és a pszichiáterrel való kapcsolat, a krónikus pszichiátriai beteg gondozása, mentálhigiénés szemléletmód

Előadások

 • 1. Személyiségzavarok - Dr. Tényi Tamás
 • 2. Bipoláris betegségek és kapcsolódó zavarok - Dr. Tényi Tamás
 • 3. Depressziós zavarok - Dr. Tényi Tamás
 • 4. Szkizofrénia - Dr. Herold Róbert
 • 5. Paranoid zavarok és egyéb pszichotikus zavarok - Dr. Tényi Tamás
 • 6. Alkohol okozta mentális és viselkedési zavarok - Dr. Fekete Sándor
 • 7. Droghasználattal összefüggő pszichiátriai problémák és betegségek. Szerencsejáték zavar - Dr. Fekete Sándor
 • 8. Major és minor neurokognitív zavarok (demenciák és egyéb kórképek) - Dr. Osváth Péter
 • 9. Az értelmi fejlődés zavarai - Dr. Tényi Tamás
 • 10. Gyermekpszichiátriai kórképek - Dr. Tényi Tamás
 • 11. Perinatális pszichiátria. Az időskor pszichiátriai vonatkozásai. - Dr. Tényi Tamás
 • 12. Pszichiátria és művészet - Dr. Tényi Tamás
 • 13. Rehabilitáció és szocioterápiák - Hamvas Edina
 • 14. Összefoglalás, kérdések - Dr. Tényi Tamás

Gyakorlatok

 • 1. Szkizofrénia I.
 • 2. Szkizofrénia II.
 • 3. Szkizofrénia III.
 • 4. Szkizofrénia IV.
 • 5. Affektív zavarok I.
 • 6. Affektív zavarok II.
 • 7. Affektív zavarok III.
 • 8. Affektív zavarok IV.
 • 9. Paranoid beteg I.
 • 10. Paranoid beteg II.
 • 11. Alkoholos pszichózisok I.
 • 12. Alkoholos pszichózisok II.
 • 13. Alkoholos pszichózisok III.
 • 14. Alkoholos pszichózisok IV.
 • 15. Idős demens beteg I.
 • 16. Idős demens beteg II.
 • 17. Idős demens beteg III.
 • 18. Idős demens beteg IV.
 • 19. Mentális retardált I.
 • 20. Mentális retardált II.
 • 21. Heroinfüggő I.
 • 22. Heroinfüggő II.
 • 23. Anorexia nervosa
 • 24. Bulémia nervosa
 • 25. Szuicid beteg
 • 26. Biológiai terápiák I.
 • 27. Biológiai terápiák II.
 • 28. Biológiai terápiák III.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Tankönyv:
Füredi (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve, Medicina, 2000.
Tényi T.: A pszichiátriai betegvizsgálat alapvonalai, PTE ÁOK, 2002.
Ajánlott irodalom:
Kaplan-Sadock: Synopsis of Psychiatry, 8th ed., Williams and Wilkins, 1998.
Tringer L.: Pszichiátria, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2000.
Tényi T.: Családorvosi Vademecum. Pszichiátria, POTE Továbbképző Központ, 1999.

A félév elfogadásának feltételei

TVSZ szerint

Félévközi ellenőrzések

TVSZ szerint

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ szerint

Vizsgakérdések

Kollokviumi tételsor
1. Paranoid, szkizoid és szkizotíp személyiségzavar
Az értelmi képességek mérési lehetőségei
2. Nárcisztikus, borderline, hisztrionikus és antiszociális személyiségzavar
A szerhasználathoz társuló akut és krónikus mentális zavarok
3. Elkerülő, dependens, kényszeres személyiségzavar
A szkizofrénia komplex kezelési lehetőségei
4. A hangulatzavarok (affektív betegségek) osztályozása és etiológiája.
A leggyakoribb gyermekpszichiátriai kórképek felismerése és kezelése
5. A depressziós epizód tünettana és kezelése
A cannabis és a kokain okozta mentális zavarok
6. A mániás epizód tünettana és kezelése
Az alkohol okozta mentális zavarok felosztása és kezelése
7. Ciklothímia és disztímia tünettana és kezelése
A patológiás részegség fogalma, felismerése és kezelése
8. Az organikus mentális zavarok típusai és tünetei
A hangulatzavarok nem-gyógyszeres biológiai terápiás lehetőségei (ECT, fényterápia, alvásmegvonás, TMS)
9. Az organikus idegrendszeri károsodásokhoz társuló mentális zavarok (lebeny szindrómák)
ADHD és viselkedészavarok gyermekkorban
10. Belgyógyászati és neurológiai betegségekhez társuló pszichopathológiai tünetek
A pszichofarmakológiai terápiák neurobiológiai háttere
11. Időskori hangulat- és pszichotikus zavarok
Az alkoholfüggőség komplex kezelése a megvonástól a rehabilitációig
12. Az evészavarok felosztása, tünettana és kezelése
Az alkoholmegvonási delírium komplex kezelése
13. A mentális retardáció (oligophreniák) okai és felosztása
A hangulatzavarok komplex kezelése
14. Antipszichotikumok hatásmechanizmusa, felosztása, indikáció és mellékhatások
Korsakow szindróma tünettana, etiológiája és kezelése
15. Antidepresszívumok hatásmechanizmusa, felosztása, indikáció és mellékhatások
Csoportpszichoterápiák és önsegítő csoportok alkalmazása a pszichiátriában
16. Az időskori agitált viselkedészavar etiológiája, tünettana és kezelése
Alkoholos hallucinózis és kezelése
17. Az Alzheimer típusu dementia etiológiája, tünettana és kezelése
A bipoláris zavar komplex kezelése
18. A szkizofrénia epidemiológiája és etiológiai elméletei
Az ópiátok okozta mentális zavarok
19. A szkizofréniák típusai és prognózisa
Altató- és szorongásoldófüggőség biológiai és pszichológiai faktorai
20. Szkizoaffektív pszichózis tünettana és differenciáldiagnózisa
A pszichostimulánsok okozta mentális zavarok
21. Paranoid zavarok
Anxiolitikumok és altatók alkalmazása a pszichiátriában
22. A vaszkuláris dementia etiológiája, tünettana és kezelése
Fázisprofilaktikumok alkalmazása
23. A dementiák felosztása és differenciáldiagnózisa
A pszichofarmakonok felosztása, hatásmechanizmusuk és legfontosabb mellékhatásaik

Vizsgáztatók

 • Dr. Fekete Sándor
 • Dr. Herold Róbert
 • Dr. Osváth Péter
 • Dr. Simon Mária
 • Dr. Tényi Tamás
 • Dr. Vörös Viktor

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Fekete Sándor
 • Dr. Hajnal András Sándor
 • Dr. Herold Róbert
 • Dr. Kovács Attila
 • Dr. Osváth Péter
 • Dr. Simon Mária
 • Dr. Tényi Tamás
 • Dr. Varga Éva Júlia
 • Dr. Vörös Viktor