Gyakorlati pszichiátria

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Herold Róbert

  egyetemi docens,
  Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-GPS-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOP-MT5-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

Az általános orvosi ellátásban gyakran jelent nehézséget a pszichiátriai kórképek felismerése. Gyakori probléma, hogy a pszichiátriai tünetek számos esetben nehezen azonosíthatók, ráadásul a pszichiátriai tünetek sok esetben utánozhatnak szomatikus betegségeket is. A kurzus célja, hogy az általános orvosi gyakorlatban alkalmazható pragmatikus ismereteket adjon át a pszichiátriai betegségek gyors felismeréséhez és adekvát kezelésével kapcsolatban.

Előadások

 • 1. Pszichiátriai tünetek az általános orvosi gyakorlatban - Dr. Herold Róbert
 • 2. Testi tünetek pszichiátriai háttérrel - Dr. Herold Róbert
 • 3. Szorongásos zavarok felismerése és kezelése - Dr. Herold Róbert
 • 4. Evészavarok az általános orvosi gyakorlatban - Dr. Herold Róbert
 • 5. A téveszmés zavar gyakorlati megközelítése - Dr. Herold Róbert
 • 6. Pszichózisok az általános orvosi gyakorlatban - Dr. Herold Róbert
 • 7. A hangulatzavarok felismerése, diagnózisa és kezelése - Dr. Herold Róbert
 • 8. A lélektani krízis felismerése és ellátása - Dr. Herold Róbert
 • 9. Addikciók az általános orvosi gyakorlatban - Dr. Herold Róbert
 • 10. A demenciák gyakorlati megközelítése - Dr. Herold Róbert
 • 11. Egyszerű pszichiátriai tesztek az általános orvosi gyakorlatban - Dr. Herold Róbert
 • 12. Összefoglalás - Dr. Herold Róbert

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Németh Attila (szerk.) - A pszichiátria rövidített tankönyve, Medicina, 2011
Tényi Tamás: Családorvosi Vademecum. Pszichiátria, POTE Továbbképző Központ, Pécs 1997

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

TVSZ szerint

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ szerint

Vizsgakérdések

Nincs

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói