A mentalizáció szerepe a pszichiátriai betegségekben

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Herold Róbert

  egyetemi docens,
  Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-MPB-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOP-MT5-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A mentalizáció az a képesség, hogy képet tudunk alkotni arról, hogy mi zajlik le egy másik ember fejében. Ez a képesség nélkülözhetetlen a társas interakciókhoz. A pszichiátriai betegségek jelentős részében ez az alapvető emberi készség nem megfelelően működik. A kurzus célja a mentalizációs deficitek megjelenési formáinak szisztematikus áttekintése.

Előadások

 • 1. Bevezetés. A társas kogníció jelentősége - Dr. Herold Róbert
 • 2. A mentalizáció alapjai - Dr. Herold Róbert
 • 3. A lélek működése és a mentalizáció - Dr. Herold Róbert
 • 4. A mentalizáció neurobiológiája és neurokémiája - Dr. Herold Róbert
 • 5. A mentalizáció pszichopatológiája és az autizmus - Dr. Herold Róbert
 • 6. A mentalizáció deficitjei szkizofréniában - Dr. Herold Róbert
 • 7. Mentalizációs eltérések bipoláris betegekben - Dr. Herold Róbert
 • 8. A mentalizáció jellemzői borderline személyiségzavarban - Dr. Herold Róbert
 • 9. Az antiszociális személyiségzavar és a mentalizáció - Dr. Herold Róbert
 • 10. A mentalizáció deficitjei neurológiai betegségekben (Parkinson betegség, Sclerosis Multiplex, traumás agysérülés) - Dr. Herold Róbert
 • 11. A mentalizációs deficitek terápiás lehetőségei - Dr. Herold Róbert
 • 12. Összefoglalás - Dr. Herold Róbert

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Abu-Akel, A., Shamay-Tsoory, S., 2011. Neuroanatomical and neurochemical bases of theory of mind. Neuropsychologia 49, 2971 2984. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2011.07.012
Heyes, C.M., Frith, C.D., 2014. The cultural evolution of mind reading. Science 344, 1243091 1243091. https://doi.org/10.1126/science.1243091

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

TVSZ szerint

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ szerint

Vizsgakérdések

Nincs

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói