Pszichiátria 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Tényi Tamás

  egyetemi tanár,
  Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 42 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOK-PS1-T
 • 3 kredit
 • Általános orvos
 • Klinikai modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOP-MT5-T teljesített , OOK-PH2-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 150 fő

Tematika

Alapvető kórlélektani ismeretek, a megbetegedett ember lelki reakcióinak kezelése, elemi pszichoterápiás készség. A lelki elsősegélyre szoruló, illetve sürgősségi ellátást igénylő pszichiátriai beteg észlelése, explorációja, leírása és a családdal és a pszichiáterrel való kapcsolat, a krónikus pszichiátriai beteg gondozása, mentálhigiénés szemléletmód.
Pszichiátriai gyakorlat: az első két alkalommal pszichopatológiai alapok - demonstrálással, harmadik alkalom vizsgálat, pszichés státus, majd a klinika járó-, illetve fekvőbetegeinek észlelése, leírása, tükörablak mögül, a beteg, a terapeuta magatartásának elemzése, véleményező skálák használata.

Előadások

 • 1. Bevezetés a pszichiátriába - Dr. Tényi Tamás
 • 2. A pszichiátriai betegvizsgálat - Dr. Tényi Tamás
 • 3. Szorongásos zavarok - Dr. Tényi Tamás
 • 4. Szomatoform (szomatikus tünet) zavarok, kényszerbetegség és kapcsolódó zavarok - Dr. Tényi Tamás
 • 5. Disszociatív zavarok, traumával és stresszorral összefüggő zavarok - Dr. Tényi Tamás
 • 6. Pszichoszomatikus betegségek - Dr. Tényi Tamás
 • 7. Evészavarok - Dr. Gáti Ágnes
 • 8. Szexuális zavarok - Dr. Tényi Tamás
 • 9. Alvászavarok - Dr. Fekete Sándor
 • 10. Fakticiózus zavarok, impulzuskontroll-zavarok - Dr. Tényi Tamás
 • 11. Sürgősségi pszichiátria - Dr. Osváth Péter
 • 12. Öngyilkosság - Dr. Fekete Sándor
 • 13. Biológiai terápiák - Dr. Tényi Tamás
 • 14. Pszichoszociális terápiák - Dr. Herold Róbert

Gyakorlatok

 • 1. Pszichopathológia I.
 • 2. Pszichopathológia II.
 • 3. Pszichopathológia III.
 • 4. Pszichopathológia IV.
 • 5. Pszichogén kórképek I.
 • 6. Pszichogén kórképek II.
 • 7. Pszichogén kórképek III.
 • 8. Pszichogén kórképek IV.
 • 9. Pszichogén kórképek V.
 • 10. Pszichogén kórképek VI.
 • 11. Személyiségzavarok I.
 • 12. Személyiségzavarok II.
 • 13. Személyiségzavarok III.
 • 14. Személyiségzavarok IV.
 • 15. Szexuális zavarok I.
 • 16. Szexuális zavarok II.
 • 17. Alvászavarok I.
 • 18. Alvászavarok II.
 • 19. Alkalmazkodási zavarok I.
 • 20. Alkalmazkodási zavarok II.
 • 21. Alkalmazkodási zavarok III.
 • 22. Alkalmazkodási zavarok IV.
 • 23. Pszichoszomatikus betegek I
 • 24. Pszichoszomatikus betegek II.
 • 25. Szuicid beteg I.
 • 26. Szuicid beteg II.
 • 27. Szuicid beteg III.
 • 28. Szuicid beteg IV.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Tankönyv:
Füredi (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve, Medicina, 2000.
Tényi T.: A pszichiátriai betegvizsgálat alapvonalai, PTE ÁOK, 2002.
Ajánlott irodalom:
Kaplan-Sadock: Synopsis of Psychiatry, 8th ed., Williams and Wilkins, 1998.
Tringer L.: Pszichiátria, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2000.
Tényi T.: Családorvosi Vademecum. Pszichiátria, POTE Továbbképző Központ, 1999.

A félév elfogadásának feltételei

TVSZ szerint

Félévközi ellenőrzések

TVSZ szerint

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ szerint

Vizsgakérdések

1. A pszichiátriai anamnézis szempontjai
A szorongásos zavarok csoportosítása
2. A pszichés státusz
Az alvás zavarai
3. A pszichózis fogalma és differenciáldiagnózisa
Szomatoform zavarok
4. A tudat éberségének, integritásának és világosságának zavarai
A szexuális zavarok felosztása
5. Az orientáció zavarai
A pszichoszomatius betegségek fogalma, felosztása, felismerése és kezelése
6. Az emlékezet zavarai
Impulzuskontroll és fakticiózus zavarok
7. A figyelem zavarai
A pszichoterápia fogalma, főbb irányzatai
8. A percepció zavarai
Pánikbetegség és generalizált szorongásos zavar
9. A gondolkodás alaki és tartalmi zavarai
Az öngyilkos magatartás formái, felismerése és kezelése
10. A hangulat zavarai
Disszociatív zavarok
11. A pszichiátria története és legfontosabb irányzatai
A pszichiátriai sürgősség legfontosabb okai
12. A szorongás tünetei és megjelenési formái
Dinamikus pszichoterápiák
13. Az intelligencia zavarai és mérési lehetőségei
Viselkedés és kognitív terápiák
14. A pszichomotilitás zavarai
Alkalmazkodási zavarok, lélektani krízis, krízisintervenció
15. Az ösztönkésztetések zavarai
Személyközpontú pszichoterápia
16. Betegségtudat, betegségbelátás zavarai
A kényszerbetegség diagnózisa és terápiája
17. A delírium tünettana
A pszichiátriai betegségek osztályozása
18. A téveszme fogalma és fajtái
A szuicid magatartás meghatározói (a neurobiológiától a kultúráig)
19. A szorongásos zavarok differenciáldiagnosztiája
A pszichiátriai sürgősségi ellátás szempontjai
20. Az Ekbom tünet fogalma és megjelenési formái
A konverziós zavar jellemzői
21. A hallucinációk és az illúziók típusai és klinikai jelentőségük
A "zavart" beteg kivizsgálása és kezelése
22. A kataton beteg tünettana
Lélektani krízis, preszuicidális szindróma, cry for help
23. A fóbia fogalma és formái
Az agresszív beteg kivizsgálása és kezelése

Vizsgáztatók

 • Dr. Fekete Sándor
 • Dr. Hajnal András Sándor
 • Dr. Herold Róbert
 • Dr. Osváth Péter
 • Dr. Simon Mária
 • Dr. Tényi Tamás
 • Dr. Vörös Viktor

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Fekete Sándor
 • Dr. Gáti Ágnes
 • Dr. Hajnal András Sándor
 • Dr. Herold Róbert
 • Dr. Kovács Attila
 • Dr. Osváth Péter
 • Dr. Simon Mária
 • Dr. Tényi Tamás
 • Dr. Varga Éva Júlia
 • Dr. Vörös Viktor