Klinikai ismeretek 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Vida Róbert György

  egyetemi adjunktus,
  Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGG-KL1-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OGO-GE2-T teljesített , OGO-H2E-T teljesített

Vizsgakurzus:

Nem

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 80 fő

Tematika

A tantárgy feladata a legfontosabb klinikai diszciplínák bemutatása és megismertetése a gyógyszerészhallgatókkal. A különböző betegségek, nem gyógyszeres és gyógyszeres kezelési lehetőségeik ismerete, valamint a kezelések kiválasztásának szempontjai és a klinikai szemlélet elengedhetetlen egy gyógyszerész részére, bármilyen területen is helyezkedjen el az alapellátásban, fekvőbetegellátásban, vagy klinikai kutatásban. A tárgy szorosan kapcsolódik és támaszkodik a farmakoterápiás ismeretekre, illetve a 9. szemeszterben hallgatott további klinikai orientáltságú tárgyakra (pl.: klinikai laboratóriumi ismeretek, klinikai gyógyszerészet és gondozás, igazságügyi patológia és toxikológia, toxikológia).

Előadások

 • 1. A belgyógyászati betegségek gyógyszeres kezelésének általános elvei 1. - Dr. Vida Róbert György
 • 2. A belgyógyászati betegségek gyógyszeres kezelésének általános elvei 2. - Dr. Kun Szilárd János
 • 3. Kardiológia megbetegedések és gyógyszeres kezelésük alapjai 1. - Dr. Magyar Klára
 • 4. Kardiológia megbetegedések és gyógyszeres kezelésük alapjai 2. - Dr. Magyar Klára
 • 5. Kardiológia megbetegedések és gyógyszeres kezelésük alapjai: antikoaguláns, aggregáció gátlás és statin terápia 1. - Dr. Magyar Klára
 • 6. Kardiológia megbetegedések és gyógyszeres kezelésük alapjai: antikoaguláns, aggregáció gátlás és statin terápia 2. - Dr. Magyar Klára
 • 7. A pulmonológiai megbetegedések és gyógyszeres kezelésük alapjai 1. - Dr. Ruzsics István
 • 8. A pulmonológiai megbetegedések és gyógyszeres kezelésük alapjai 2. - Dr. Ruzsics István
 • 9. Az endokrinológiai kórképek és gyógyszeres kezelésük alapjai 1. - Dr. Nemes Orsolya
 • 10. Az endokrinológiai kórképek és gyógyszeres kezelésük alapjai 2. - Dr. Nemes Orsolya
 • 11. A gasztroenterológiai megbetegedések és gyógyszeres kezelésük alapjai 1. - Dr. Mohás Márton
 • 12. A gasztroenterológiai megbetegedések és gyógyszeres kezelésük alapjai 2. - Dr. Mohás Márton
 • 13. A hepatológiai megbetegedések és gyógyszeres kezelésük alapjai 1. - Dr. Pár Alajos
 • 14. A hepatológiai megbetegedések és gyógyszeres kezelésük alapjai 2. - Dr. Pár Alajos
 • 15. A nefrológiai megbetegedések és kezelésük alapjai 1. - Dr. Sélley Eszter
 • 16. A nefrológiai megbetegedések és kezelésük alapjai 2. - Dr. Sélley Eszter
 • 17. Az anyagcsere, diabetológia és magas vérnyomás megbetegedések és gyógyszeres kezelésük alapjai 1. - Dr. Kun Szilárd János
 • 18. Az anyagcsere, diabetológia és magas vérnyomás megbetegedések és gyógyszeres kezelésük alapjai 2. - Dr. Kun Szilárd János
 • 19. A hematológiai megbetegedések és gyógyszeres kezelésük alapjai 1. - dr. Pammer Judit Éva
 • 20. A hematológiai megbetegedések és gyógyszeres kezelésük alapjai 2. - dr. Pammer Judit Éva
 • 21. A májsebészet alapjai. - Dr. Papp András
 • 22. A nyelőcső és a gyomor-sebészet alapjai. - Dr. Papp András
 • 23. Transzplantációs sebészet alapjai 1. - Dr. Varga Ádám
 • 24. Transzplantációs sebészet alapjai 2. - Dr. Varga Ádám
 • 25. Coloproctológia sebészet alapjai 1. - Dr. Baracs József
 • 26. Coloproctológia sebészet alapjai 2. - Dr. Baracs József
 • 27. Az aneszteziológiai és intenzív terápiás ellátás alapjai 1. - Dr. Bátai István
 • 28. Az aneszteziológiai és intenzív terápiás ellátás alapjai 2. - Dr. Bátai István

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadások anyagait a MeetStreet-en elérhetővé tesszük.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Boda Zoltán, Bakó Gyula (szerk.): Klinikai alapismeretek fogorvos- és gyógyszerészhallgatóknak, Medicina Könyvkiadó, 2001.
Dr. Bakó Gyula: Farmakoterápia. 2010. Medicina Könyvkiadó Zrt.
Gyires K., Fürst Zs., Ferdinandy P.: Farmakológia és Klinikai farmakológia (egyetemi tankönyv)
Karen J. Tietze. Clinical Skills for Pharmacists. A Patient-Focused Approach, 3rd edition, 2004.
Soós Gyöngyvér (szerk.): Gyógyszerészi gondozás, MGYT, Budapest, 2004.
Roger Walker, Cate Whittlesea (eds.): Clinical Pharmacy and Therapeutics, 5th edition, Churchill Livingstone Elsevier, 2012.
Török Judit, Szabó Csongor, Higyisán Ilona: Onkológiai ismeretek gyógyszerészeknek, Galenus Kiadó, 2008.
Christopher A Langley and Dawn Belcher: Applied Pharmaceutical Practice. Second Edition. Pharmaceutical Press. 2012.
Sally-Anne Francis, Felicity Smith, John Malkinson, Andrew Constanti and Kevin Taylor. Integrated Pharmacy Case Studies. Pharmaceutical Press, 2015. First edition.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Félévközi ellenőrzés nincs a tárgy keretében.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A távolmaradás pótlása a tantárgyfelelőssel történő egyeztetés alapján történik.

Vizsgakérdések

Írásbeli tesztvizsga 50 egyszeres feleletválasztós tesztkérdéssel.
A vizsgajegy kialakításának százalékhatárai a következőek: min. 60,1%= 2, >68,1%=3, >77,1%=4, >86,1%=5.

Vizsgáztatók

 • Dr. Vida Róbert György

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói