Klinikai ismeretek 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Vida Róbert György

  egyetemi adjunktus,
  Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Óraszámok/félév

előadás: 60 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 60 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGG-KL2-T
 • 5 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OGG-KL1-T teljesített

Vizsgakurzus:

Nem

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 80 fő

Tematika

A tantárgy feladata a legfontosabb klinikai diszciplínák bemutatása és megismertetése a gyógyszerészhallgatókkal. A különböző betegségek, nem gyógyszeres és gyógyszeres kezelési lehetőségeik ismerete, valamint a kezelések kiválasztásának szempontjai és a klinikai szemlélet elengedhetetlen egy gyógyszer részére, bármilyen területen is helyezkedjen el az alapellátásban, fekvőbetegellátásban, vagy klinikai kutatásban. A tárgy szorosan kapcsolódik és támaszkodik a farmakoterápiás ismeretekre, illetve a 9. szemeszterben hallgatott további klinikai orientáltságú tárgyakra (pl.: klinikai laboratóriumi ismeretek, klinikai gyógyszerészet és gondozás, igazságügyi patológia és toxikológia, toxikológia).

Előadások

 • 1. A szülészet, nőgyógyászat alapjai gyógyszerészhallgatóknak 1. - Dr. Nagy Bernadett
 • 2. A szülészet, nőgyógyászat alapjai gyógyszerészhallgatóknak 2. - Dr. Nagy Bernadett
 • 3. A szülészet, nőgyógyászat alapjai gyógyszerészhallgatóknak 3. - Dr. Nagy Bernadett
 • 4. A szülészet, nőgyógyászat alapjai gyógyszerészhallgatóknak 4. - Dr. Nagy Bernadett
 • 5. Növekedés és fejlődés gyermekkorban. - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 6. Csecsemőtáplálás. - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 7. A bakteriális fertőzések ellátása a gyermekorvosi gyakorlatban. - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 8. Exsiccatio, folyadékpótlás, orális rehidráció. Lázcsillapítás, a convulsio ellátása. - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 9. Neurológiai betegségben szenvedő beteg panaszai, peripherias és centralis idegrendszeri tünetek. Stroke. - Dr. Varga Dávid
 • 10. Meningitis és encephalitis, intracranialis és spinalis daganatok. - Dr. Varga Dávid
 • 11. Sclerosis multiplex, Parkinson kór, epilepsia. - Dr. Varga Dávid
 • 12. Környéki idegrendszert érintő betegségek, myopathiak. - Dr. Varga Dávid
 • 13. A pszichiátriai betegvizsgálat. - Dr. Tényi Tamás
 • 14. Organikus pszichiátriai zavarok. - Dr. Tényi Tamás
 • 15. Endogen pszichózisok. - Dr. Tényi Tamás
 • 16. Nem pszichotikus pszichiátriai zavarok. Pszichiátriai terápiák. - Dr. Tényi Tamás
 • 17. Fül-, Orr-, Gégészet. A külső és középfül. - Dr. Révész Péter
 • 18. A belső fül. Audiologiai és vestibularis alapismeretek. - Dr. Bakó Péter
 • 19. Az orr megbetegedései és fül-orr-gégészeti alapjai. - Dr. Nepp Nelli
 • 20. A garat, gége, légcső, nyelőcső, nyak. - Dr. Burián András
 • 21. Preventív fogászati alapismeretek, gyermekfogászat. - Dr. Balásné Dr. Szántó Ildikó
 • 22. Szájsebészeti kezelések, fájdalomcsillapítás. - Dr. Balásné Dr. Szántó Ildikó
 • 23. Fogmegtartó kezelések. Fogpótlástani alapismeretek. - Dr. Balásné Dr. Szántó Ildikó
 • 24. Fogfejlődés, orthodontiai anomaliák, gyógyszerek okozta fogelváltozások. - Dr. Balásné Dr. Szántó Ildikó
 • 25. Infektológia, infekció kontroll és antibiotikum terápia a klinikai gyakorlatban 1. - Dr. Péterfi Zoltán
 • 26. Infektológia, infekció kontroll és antibiotikum terápia a klinikai gyakorlatban 2. - Dr. Péterfi Zoltán
 • 27. Infektológia, infekció kontroll és antibiotikum terápia a klinikai gyakorlatban 3. - Dr. Péterfi Zoltán
 • 28. Infektológia, infekció kontroll és antibiotikum terápia a klinikai gyakorlatban 4. - Dr. Péterfi Zoltán
 • 29. A vizelet tárolási és ürítési zavarainak gyógyszerei. Uro-onkológiai betegségek gyógyszeres kezelése. - Dr. Mészáros Máté
 • 30. Az erectilis dysfunctio gyógyszeres kezelése. - Dr. Balló András
 • 31. Gyógyászati segédeszközök az urológiai gyakorlatban. - Dr. Balló András
 • 32. Urológiai köves betegségek klinikuma és gyógyszerei. - Dr. Balló András
 • 33. A bőr szerkezete, elemi jelenségek. - Dr. Kovács László András
 • 34. Infektív bőrbetegségek, pyodermák, bakterialis, virális ill. gombás megbetegedések. - Dr. Kovács László András
 • 35. STD betegségek, nemibeteg-gondozás. - Dr. Rózsa Annamária
 • 36. Bőrgyógyászati tumorok. Immunpathológiai kórképek a bőrgyógyászatban. - Dr. Rózsa Annamária
 • 37. Szembetegek vizsgálata. (A látószerv funkcionális anatómiája, funkcionális és morfológiai vizsgálati módszerek.) - Dr. Nagy Ágnes
 • 38. Chronicus szemészeti betegségek (Glaucoma, cataracta, korhoz kötött macula degeneráció; tünettan, alapvető vizsgálatok, leletek értelmezése, therápia.) - Dr. Nagy Ágnes
 • 39. Acut szemészeti betegségek. (Tünettan, alapvető vizsgálatok, a leletek értelmezése, therápia.) - Dr. Nagy Ágnes
 • 40. Gyermekkori szembetegségek. Általános betegségek szemészeti tünetei és neuroophthalmologia. Szemészeti traumatológia és intraoculáris daganatok. - Dr. Nagy Ágnes
 • 41. A spondylarthritisek kezelése. A köszvény kezelése. Infekció által kiváltott arthritisek kezelése. - Dr. Kumánovics Gábor
 • 42. Corticosteroid és cytostaticus kezelések szisztémás autoimmun kórképekben. Nem biológiai és biológiai bázisterápiás szerek rheumatoid arthritisben. - Dr. Kumánovics Gábor
 • 43. A nem steroid gyulladáscsökkentők alkalmazásának szabályai a reumatológiában és a klinika immunológiában. Az akut és krónikus fájdalom csillapítása a reumatológiában. - Dr. Sarlós Gézáné (Dr. Varjú Cecilia)
 • 44. Az osteoporosis gyógyszeres kezelése. - Dr. Sarlós Gézáné (Dr. Varjú Cecilia)
 • 45. Az onkológiai betegek kivizsgálása, a TNM rendszer, az onkológiai ill. a gyógyszeres terápia lehetőségeit leginkább meghatározó szempontok, és az onkoteam döntés. - Dr. Mangel László Csaba
 • 46. A radio-kemoterápia elve és gyakorlata, a hormonterápia alapjai. - Dr. Mangel László Csaba
 • 47. A kemoterápiás kezelések klinikai vonatkozásai. - Dr. Varga Zsuzsanna
 • 48. A modern célzott biológiai terápiák. - Dr. Varga Zsuzsanna
 • 49. A szupportív gyógyszeres terápiák alkalmazásának gyakorlata. - Dr. Tornóczkiné Dr. Kövér Erika Éva
 • 50. Családorvoslás sajátosságai, holisztikus szemlélet érvényesülése. - Dr. Csikós Ágnes Erika
 • 51. Orvos-gyógyszerész kapcsolata. Team munka. Szerepjátszás. - Dr. Csikós Ágnes Erika
 • 52. Orvos-gyógyszerész kapcsolata. Team munka. Szerepjátszás. - Dr. Princz János
 • 53. Háziorvosi rendelő és személyzet megismerése. Gyógyszerész-beteg kapcsolat 1. - Dr. Princz János
 • 54. Háziorvosi rendelő és személyzet megismerése. Gyógyszerész-beteg kapcsolat 2. - Dr. Princz János
 • 55. Klinikai esetmegbeszélések 1. - Dr. Vida Róbert György
 • 56. Klinikai esetmegbeszélések 2. - Dr. Vida Róbert György
 • 57. Klinikai esetmegbeszélések 3. - Dr. Vida Róbert György
 • 58. Klinikai esetmegbeszélések 4. - Dr. Vida Róbert György
 • 59. Klinikai esetmegbeszélések 5. - Dr. Vida Róbert György
 • 60. Számonkérés - Dr. Vida Róbert György

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Boda Zoltán, Bakó Gyula (szerk.): Klinikai alapismeretek fogorvos- és gyógyszerészhallgatóknak, Medicina Könyvkiadó, 2001.
Dr. Bakó Gyula: Farmakoterápia. 2010. Medicina Könyvkiadó Zrt.
Gyires K., Fürst Zs., Ferdinandy P.: Farmakológia és Klinikai farmakológia (egyetemi tankönyv)
Karen J. Tietze. Clinical Skills for Pharmacists. A Patient-Focused Approach, 3rd edition, 2004.
Soós Gyöngyvér (szerk.): Gyógyszerészi gondozás, MGYT, Budapest, 2004.
Roger Walker, Cate Whittlesea (eds.): Clinical Pharmacy and Therapeutics, 5th edition, Churchill Livingstone Elsevier, 2012.
Török Judit, Szabó Csongor, Higyisán Ilona: Onkológiai ismeretek gyógyszerészeknek, Galenus Kiadó, 2008.
Christopher A Langley and Dawn Belcher: Applied Pharmaceutical Practice. Second Edition. Pharmaceutical Press. 2012.
Sally-Anne Francis, Felicity Smith, John Malkinson, Andrew Constanti and Kevin Taylor. Integrated Pharmacy Case Studies. Pharmaceutical Press, 2015. First edition.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Félévközi számonkérés nincs ebben a tárgyban.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A távolmaradás pótlásának lehetőségéről a tantárgyfelelőssel kell egyeztetnie a hallgatónak.

Vizsgakérdések

Az írásbeli vizsga 50 feleletválasztós tesztkérdésből áll.
A vizsgajegy százalékhatárai a következőek: min. 60,1%= 2, >68,1%=3, >77,1%=4, >86,1%=5.

Vizsgáztatók

 • Dr. Vida Róbert György

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói