Egészségnevelés és média / Gyógyszerészi közszereplés

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Botz Lajos

  egyetemi tanár,
  Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 10 óra

szeminárium: 6 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-GYK-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 4 fő – max. 15 fő

Tematika

A hallgatók felkészítése az egészségkommunikáció egyik leghatékonyabb eszközének, a médiának az alkalmazására. Ismerjék meg a médiumok működési mechanizmusát, legyenek eszközeik annak elérésére, hogy a sajtó partnerük legyen.
Sajátítsák el a sajtómegjelenés alapelveit.

Előadások

 • 1. Tömegkommunikáció. Manipulál-e a média? Médiahatás Interneten, nyomtatott és elektronikus felületen, sajtóban. - Hangené Sipos Erika
 • 2. A tájékoztatást, módszerválasztást befolyásoló tényezők. Célcsoport. Befogadás. - Hangené Sipos Erika
 • 3. Cikkek, hírek online felületen. A cikkírás szabályai. 5 másodperces szabály! - Hangené Sipos Erika
 • 4. Médiaműfajok (hír, tudósítás, riport, interjú). Próbainterjúk készítése. - Hangené Sipos Erika
 • 5. Milyen tulajdonságokkal rendelkezzen egy gyógyszerész? Bizalom. Kegyes hazugság. Hazug mozdulatok. - Hangené Sipos Erika
 • 6. Az etikus betegellátás. Milyen marketing eszközei vannak egy gyógyszerésznek? - Hangené Sipos Erika
 • 7. Médiapiac. Szponzorálás, mint közvetett reklám. CSR. Az on-line felület reklámeszközei Pull és Push marketing. - Hangené Sipos Erika
 • 8. Gyógyszerreklám pszichológiai alapjai. Verbális manipulációs technikák a reklámban. Reklámköltség-határ a csillagos ég. Televíziós nézettség mérése. - Hangené Sipos Erika
 • 9. Szelektálási elvek. Hírválasztás, hírérték. - Hangené Sipos Erika
 • 10. Gyógyszerész online felületen. Közösségi média Facebook, Instagram... - Hangené Sipos Erika
 • 11. Meghívó és sajtótájékoztató - Hangené Sipos Erika
 • 12. A drón és használatának szabályai - Hangené Sipos Erika

Gyakorlatok

 • 1. Az online felület, rádió és a tv jellemzői
 • 2. Előkészületek, felvétel. Médiaelemzés
 • 3. Egészségnevelő cikk prezentációk, értékelések
 • 4. A vitapartner, más véleménnyel rendelkező személy megértési, bírálati technikái
 • 5. Az újságíró trükkjei és védekezés
 • 6. Riport, interjú készítése
 • 7. Riport, interjú készítése
 • 8. Riport, interjú készítése
 • 9. Riport, interjú készítése
 • 10. Riport, interjú készítése

Szemináriumok

 • 1. Viselkedéskultúra és megjelenés a médiában, elsősorban a televízióban
 • 2. Öltözködés. Lámpaláz. Baki. Amit kerülni kell...
 • 3. A sajtó érdeklődésének felkeltése programunk iránt.
 • 4. Milyen adatokkal segíthetjük az újságíró munkáját?
 • 5. A társadalom, a betegek felé alkalmazható kommunikációs eszközök
 • 6. A társadalom, a betegek felé alkalmazható kommunikációs eszközök

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

A félév során leadott előadásoknak megfelelő témakörök a NEPTUN-on megtalálhatóak.

Saját oktatási anyag

A félév során leadott előadásoknak megfelelő témakörök a NEPTUN-on megtalálhatóak.

Jegyzet

A félév során leadott előadásoknak megfelelő témakörök a NEPTUN-on megtalálhatóak.

Ajánlott irodalom

Németh Erzsébet: Az orvosi közszereplés. In: Pilling János (szerk.): Orvosi kommunikáció, Medicina Könyvkiadó Zrt, Budapest, 2008, 407-429. oldal
Németh Erzsébet: Közszereplés. A társadalmi szintű kommunikáció kézikönyve, Osiris Kiadó, Budapest 2006
Pikó Bettina: Népegészségügyi programok kommunikációja. In: Pilling János (szerk.): Orvosi kommunikáció, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2004, XXII. fejezet 479-520.oldal
Claudia Mast: Az újságírás ábécéje. Bevezetés a szerkesztőségi munkába, Greger-Delacroisz Kiadó, 2002
Cialdini, B. R.: A befolyásolás lélektana, Hét Szabad Művészeti Kiadó, Budapest 1999
Hidasi Judit: Interkulturális kommunikáció, Scolar Kiadó, Budapest 2004
Bajomi-Lázár Péter: Manipulál-e a média? Médiakutató, 2006 nyár
Császi Lajos: Az egészségnevelés reprezentációja a médiában, Médiakutató, 2004 tél

A félév elfogadásának feltételei

Félévközi elméleti (írásbeli) dolgozat és a gyakorlatok, szemináriumi feladatok teljesítése. A kurzus abban az esetben kerül elfogadásra, amennyiben a megírt dolgozat eredménye nagyobb, vagy egyenlő, mint 60,1%.
A félév elfogadásának kritériumai: részvétel az órák legalább 75%-án; sikeres vizsga.

Félévközi ellenőrzések

Félévközi órai feladatok teljesítése.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra egyéni megbeszélés, egyeztetés alapján van lehetőség.

Vizsgakérdések

A félév során leadott előadásoknak megfelelő témakörök a NEPTUN-on megtalálhatóak.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Hangené Sipos Erika