Klinikai gyógyszerészeti szemléletű ismeretek

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Botz Lajos

  egyetemi tanár,
  Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 14 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGE-KGS-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OGG-D1E-T teljesített , OGG-GI2-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 40 fő

Tematika

A 14 előadásból álló kurrikulum célja a betegközpontú, klinikai szemléletű gyógyszerészi kompetenciák fejlesztése. A tantárgy a kórházi-klinikai gyógyszerészet feladatainak, jogszabályi környezetének áttekintése mellett hangsúlyt fektet a kórházi-klinikai gyógyszerellátási metodikák bemutatására és ismerteti a gyógyszeralkalmazás mindennapi gyakorlatát a fekvőbeteg ellátásban. A farmakoterápia általános alapelvein túl tárgyalja a gyógyszeres terápiát befolyásoló tényezőket és a gyógyszeres kezelés életkori sajátosságait is. Meghívott előadóink a kórházi-klinikai gyógyszerészet egy-egy külön területét, specialitását mutatják be az érdeklődő hallgatóknak, melyeket esettanulmányok is színesítenek.

Előadások

 • 1. A klinikai gyógyszerészet kialakulása és feladatai. Kórházi betegellátás finanszírozása - Dr. Botz Lajos
 • 2. Egyéni gyógyszerválasz különbözőségek - Dr. Botz Lajos
 • 3. Gyógyszerhiányok okai és kezelése a kórházi-klinikai ellátásban - Dr. Vida Róbert György
 • 4. Gyógyszerterápiás Bizottság. Kórházi formulária. Gyógyszergazdálkodás - Dr. Nyaka Bernadett Gyöngyi
 • 5. Klinikai gyógyszerészi feladatok a gyakorlatban: Fejlett terápiás készítmények és onkológia - Dr. Czinner Valéria
 • 6. A közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző egység működésének specialitásai - Dr. Vida Róbert György
 • 7. Egy oltóközpont gyógyszerész szakmai feladatainak bemutatása - Dr. Kocsis Máté
 • 8. Betegszintű gyógyszerelés - Dr. Vida Róbert György
 • 9. Klinikai gyógyszerészet onkológiai feladatai - Dr. Mayer Dorottya
 • 10. A volumenterápia és a klinikai táplálás története és alapelvei - Dr. Szabóné Dr. Schirm Szilvia
 • 11. A betegre szabott gyógyszerosztás és gyógyszerkölcsönhatások szűrésének kihívásai - Dr. Somogyi-Végh Anna
 • 12. Humán klinikai vizsgálathoz kapcsolódó gyógyszerészi feladatok - Dr. Bodrogi Zsolt
 • 13. Kórházi-klinikai gyakorlati esetek megoldásainak bemutatása 1. - Dr. Vida Róbert György
 • 14. Kórházi-klinikai gyakorlati esetek megoldásainak bemutatása 2. - Dr. Vida Róbert György

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Az előadások anyaga a Neptun MeetStreet-en megtalálhatóak.

Saját oktatási anyag

Az előadások anyaga a Neptun MeetStreet-en megtalálhatóak.

Jegyzet

Az előadások anyaga a Neptun MeetStreet-en megtalálhatóak.

Ajánlott irodalom

Boda Zoltán, Bakó Gyula (szerk.): Klinikai alapismeretek fogorvos- és gyógyszerészhallgatóknak, Medicina Könyvkiadó, 2001.
Dr. Bakó Gyula: Farmakoterápia. 2010. Medicina Könyvkiadó Zrt.
Gyires K., Fürst Zs., Ferdinandy P.: Farmakológia és Klinikai farmakológia (egyetemi tankönyv)
Karen J. Tietze. Clinical Skills for Pharmacists. A Patient-Focused Approach, 3rd edition, 2004.
Soós Gyöngyvér (szerk.): Gyógyszerészi gondozás, MGYT, Budapest, 2004.
Roger Walker, Cate Whittlesea (eds.): Clinical Pharmacy and Therapeutics, 5th edition, Churchill Livingstone Elsevier, 2012.
Török Judit, Szabó Csongor, Higyisán Ilona: Onkológiai ismeretek gyógyszerészeknek, Galenus Kiadó, 2008.
Christopher A Langley and Dawn Belcher: Applied Pharmaceutical Practice. Second Edition. Pharmaceutical Press. 2012.
Sally-Anne Francis, Felicity Smith, John Malkinson, Andrew Constanti and Kevin Taylor. Integrated Pharmacy Case Studies. Pharmaceutical Press, 2015. First edition.

A félév elfogadásának feltételei

Részvétel az órák legalább 75%-án. Félévközi számonkérés: írásbeli. A kurzus abban az esetben kerül elfogadásra, amennyiben a megírt dolgozat eredménye nagyobb, vagy egyenlő, mint 60,1%.
A megajánlott jegy százalékhatárai a következőek: min. 60,1%= 2, >68,1%=3, >77,1%=4, >86,1%=5.

Félévközi ellenőrzések

Félévközi számonkérés: írásbeli. A kurzus abban az esetben kerül elfogadásra, amennyiben a megírt dolgozat eredménye nagyobb, vagy egyenlő, mint 60,1%. A megajánlott jegy százalékhatárai a következőek: min. 60,1%= 2, >68,1%=3, >77,1%=4, >86,1%=5.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra egyéni megbeszélés, egyeztetés alapján van lehetőség.

Vizsgakérdések

A félév során leadott előadásoknak megfelelő témakörök a NEPTUN-on megtalálhatóak.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói