Farmakoökonómia

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Zemplényi Antal Tamás

  egyetemi docens,
  Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGE-FAO-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OGG-GI1-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 40 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ÁOK ÁJK ETK GYTK TTK

Tematika

A 28 előadásból álló képzés során a hallgatók ismerkedjenek meg azokkal az alapfogalmakkal, amelyek a gyógyszerek, vizsgálati készítmények, gyógyszeres terápia, gyógyszerészi gondozás és kórházi, klinikai betegellátás farmakoökonómiai elemzéséhez és értelmezéséhez, gyakorlati hasznosításához szükségesek. Értsék a farmakoökonómiai elemzések alaptípusait, az elemzések főbb lépéseit és módszereit, valamint a farmakoökonómiai elemzések alkalmazási lehetőségeit a döntéshozatalban.
A kurzus célja, hogy hallgatók megismerjék a gyógyszerekkel kapcsolatos egészségügyi döntéshozatal különböző (társadalmi, intézményi és finanszírozói) nézőpontjai közötti különbségeket, megértsék az inkrementális költséghatékonyság fogalmát, a hasznosság definícióját és alkalmazását a költséghasznossági elemzésekben, illetve értsék és gyógyszerészi gyakorlatban hasznosítsák a publikált költség-hatékonysági elemzések lényeges elemeit.

Előadások

 • 1. Bevezetés az egészséggazdaságtanba (Zolgensma dilemma bemutatása) 1. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 2. Bevezetés az egészséggazdaságtanba (Zolgensma dilemma bemutatása) 2. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 3. Elemzések klassszifikációja, költségelemzés, CEA példa 1. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 4. Elemzések klassszifikációja, költségelemzés, CEA példa 2. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 5. Halandósági tábla (life table), túlélés-elemzés alapjai 1. - Kovács Sándor
 • 6. Halandósági tábla (life table), túlélés-elemzés alapjai 2. - Kovács Sándor
 • 7. Egészség-nyereség mérése elmélet 1. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 8. Egészség-nyereség mérése gyakorlat 1. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 9. Egészség-nyereség mérése elmélet 2. - Erdősi Dalma
 • 10. Egészség-nyereség mérése gyakorlat 2. - Erdősi Dalma
 • 11. Modellezési technikák elmélet 1. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 12. Modellezési technikák elmélet 2. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 13. Modellezési gyakorlat: döntési-fa modell 1. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 14. Modellezési gyakorlat: döntési-fa modell 2. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 15. Modellezési technikák: Markov modell 1. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 16. Modellezési technikák: Markov modell 2. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 17. Érzékenység-vizsgálat, döntési szabályok alkalmazása, küszöbértékek 1. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 18. Érzékenység-vizsgálat, döntési szabályok alkalmazása, küszöbértékek 2. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 19. Esettanulmány és példák bemutatása 1. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 20. Esettanulmány és példák bemutatása 2. - Kovács Sándor
 • 21. Egészség-gazdaságtani értékelés alkalmazása a gyakorlatban 1. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 22. Egészség-gazdaságtani értékelés alkalmazása a gyakorlatban 2. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 23. Konzultáció a prezentcációk témájában 1. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 24. Konzultáció a prezentcációk témájában 2. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 24. Prezentáció I. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 26. Prezentáció II. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 27. Prezentáció III. - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 28. Prezentáció IV. - Dr. Zemplényi Antal Tamás

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Vincze Zoltán - Kaló Zoltán - Bodrogi József: Bevezetés a farmakoökonómiába, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2001.
Kaló Zoltán - Inotai András - Nagyjánosi László: Egészség-gazdaságtani fogalomtár I. Egészségügyi technológiák gazdasági elemzése, Professional Publishing Hungary Kft., Medical Tribune Divízió, Budapest, 2009.
Inotai András - Kaló Zoltán - Lovas Kornélia: Az egészségnyereség mérése - A betegek értékelése alapján, SpringMed Kiadó Kft., Budapest, 2014.
Gulácsi László: Egészség-gazdaságtan, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2005.
Drummond, MF et al.: Key Principles for the Improved Conduct of Health Technology Assessments for Resource Allocation Decisions. Int. J. Technol. Assess. Health Care, 2008, 24 (03), 244?258.
Berger, ML et al.: Health Care Cost, Quality and Outcomes ISPOR Book of Terms, International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, 2003.
Bootman JL et al.: Principles of Pharmacoeconomics, 2nd edition, Harvey

A félév elfogadásának feltételei

Részvétel az órák legalább 75 %-án. A kurzus abban az esetben kerül elfogadásra, ha a félévet záró projektmunkát sikeresen teljesíti a hallgató.

Félévközi ellenőrzések

Megfelelő jelenlét, elfogadott órai egyéni feladatok.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra egyéni megbeszélés, egyeztetés alapján van lehetőség.

Vizsgakérdések

A félév során leadott előadásoknak megfelelő témakörök a NEPTUN-on megtalálhatóak.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói