Gyógyszerészi gondozás a gyakorlatban

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Vida Róbert György

  egyetemi adjunktus,
  Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 12 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGE-GGV-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OGG-D2E-T teljesített , OGG-U3E-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 40 fő

Campus kurzusként elérhető 40 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A 12 előadásból és 12 gyakorlatból álló képzés során a hallgatók ismerkedjenek meg a gyógyszerészi gondozás történeti kialakulásával, szintjeivel, a primer prevenció és egészségnevelés, valamint az öngyógyszerelés, ill. terápia menedzsment kommunikációs és szakmai kompetencia elemeivel, a kiemelt terápiás területek farmakológiai összefüggéseivel (metabolikus szindróma, krónikus légúti megbetegedések, banális megbetegedések, speciális betegcsoportok, stb.).
A kurzus célja, hogy a hallgatók képessé váljanak arra, hogy a megszerzett farmakológiai, kommunikációs és gyógyszerészeti alapismereteket komplex szemlélettel alkalmazzák egy terápiás probléma megoldása során. Ezen felül megismerik és gyakorlatban is elsajátítják a hatékony együttműködés és kommunikáció képességét a betegekkel és az egészségügyi ellátás szereplőivel.
Célunk, hogy a megszerzett tudással és szemlélettel a hallgatók a Betegtanácsadás és gyógyszerészi gondozás a gyakorlatban elnevezésű házi versenyen, valamint az országos gyógyszerészi gondozási versenyen (Az év gyógyszerészhallgatója verseny) is sikeresen szerepeljenek. A felkészítő kurzus és a versenyeken való szerepléssel a végzést követően a hallgatók a mindennapi gyakorlatban is képesek lesznek a gyógyszerterápiás problémák felismerésére és menedzselésére a közvetlen lakossági és kórház-klinikai gyógyszerellátás területein.

Előadások

 • 1. Bevezetés: A gyógyszerészi gondozás történeti kialakulásának, szintjeinek, a primer prevenció és egészségnevelés témakörének rövid áttekintése. - Dr. Vida Róbert György
 • 2. Öngyógyítás legfontosabb jellemzői és a gyógyszernek nem minősülő kiegészítő termékekkel kapcsolatos fontosabb gyógyszerészi alapismeretek. - Dr. Vida Róbert György
 • 3. Alapszintű gyógyszerészi gondozás keretében végzett gyógyszerbiztonsági ellenőrzés irányelv áttekintése. - Dr. Vida Róbert György
 • 4. Laboratóriumi vizsgálatok és gyorstesztek gyógyszerész szakmai alapjai - Dr. Vida Róbert György
 • 5. Metabolikus szindróma farmakológiai alapjainak és gondozási ismereteinek áttekintése. - Dr. Vida Róbert György
 • 6. Krónikus légúti megbetegedések farmakológiai alapjainak és gondozási ismereteinek áttekintése. - Dr. Vida Róbert György
 • 7. A leggyakoribb banális megbetegedések farmakológiai alapjainak és gondozási ismereteinek áttekintése. - Dr. Vida Róbert György
 • 8. Pediátriai gyógyszerészi gondozási ismeretek. - Dr. Vida Róbert György
 • 9. Geriátriai gyógyszerészi gondozási ismeretek - Dr. Vida Róbert György
 • 10. Várandósság és szoptatás alatti gyógyszerszedés gondozási ismeretei. - Dr. Vida Róbert György
 • 11. Gyógyszerész-orvos kapcsolat és kommunikáció. - Dr. Vida Róbert György
 • 12. Gyógyszerelési probléma feltárás egyéni esetmegoldásokkal - Dr. Vida Róbert György

Gyakorlatok

 • 1. Táplálkozási tanácsadás és primer prevenció.
 • 2. Gyógyszernek nem minősülő kiegészítő termékek alkalmazásával kapcsolatos probléma megoldása.
 • 3. Alapszintű gyógyszerészi gondozás keretében végzett gyógyszerbiztonsági ellenőrzés: vény nélküli és vényköteles gyógyszerkiadás.
 • 4. A leggyakrabban alkalmazott gyorstesztek alkalmazásának elsajátítása.
 • 5. Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozása.
 • 6. Asthma bronchiale, COPD és allergiás rhinitis gyógyszerészi gondozása.
 • 7. Gastro-oesophagealis reflux betegség, jóindulatú prosztata megnagyobbodás, akut nem specifikus derékfájás, láz és köhögéscsillapítás
 • 8. Fájdalom- és lázcsillapítás gyermekkorban.
 • 9. Idős betegek gyógyszerészi gondozása.
 • 10. Várandósság és szoptatás alatti gyógyszerszedés.
 • 11. Gyógyszerész-orvos kommunikáció.
 • 12. Gyógyszerelési probléma feltárás egyéni esetmegoldásokkal.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Gyógyszerészeti Intézet kommunikációs jegyzete (írta: Dr. Fittler András és Dr. Vida Róbert)

Ajánlott irodalom

Dr. Baranyi Éva, dr. Samu Antal, dr. Winkler Gábor: Diabetes mellitus: A gyógyszerészi gondozás alapelvei. 2005. Galenus kiadó
Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna: A farmakológia alapjai. Medicina Kiadó (2011.)
Soós Gyöngyvér: Gyógyszerészi gondozás. Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (2004).
Royal Pharmaceutical Society: Medicines, Ethics and Practice. The professional guide for pharmacists. Edition 36. July 2012.
Christopher A Langley and Dawn Belcher: Applied Pharmaceutical Practice. Second Edition. Pharmaceutical Press. 2012.
Brent I. Fox et al.: Building core competencies in pharmacy informatics. American Pharmacists Association. 2010
Robert S. Beardsley, Carole L. Kimberlin, Willian N. Tindall: Communication Skills in Pharmacy Practice. A Practical guide for Students and Practitioners. 6th Edition. 2012.
Roger Walker and Cate Whittlesea: Clinical Pharmacy and Therapeutics. Fifth Edition. Churchill Livingstone Elsevier, 2012.
Daniel L. Krinsky, Stefanie P. Ferreri, Brian Hemstreet,

A félév elfogadásának feltételei

Részvétel az órák legalább 75%-án.
Egyéni feladat kidolgozása. Aktív részvétel a gyakorlatok során. Egy terápiás probléma teljeskörű farmakológiai és kommunikációs megoldása.
Sikeres vizsga: a megírt dolgozatok legalább 60,1%-os teljesítése.

Félévközi ellenőrzések

Egy terápiás probléma teljes körű farmakológiai és kommunikációs megoldása.
Sikeres vizsga: a megírt dolgozatok legalább 60,1%-os teljesítése.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra egyéni megbeszélés, egyeztetés alapján van lehetőség.

Vizsgakérdések

Neptun: A félév során leadott előadásoknak megfelelő témakörök.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Vida Róbert György