Orvostechnikai eszközök, gyorstesztek a gyógyszertárban

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Vida Róbert György

  egyetemi adjunktus,
  Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 14 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGE-TEG-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Campus kurzusként elérhető 50 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK

Tematika

A 14 előadásból álló kurzus során a hallgatóknak szélesítjük a mindennapi munka során előforduló orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos ismereteit, tudását. Az előadások során bemutatjuk az orvostechnikai eszközök jogi hátterét, főbb tudnivalókat a gyakorlatban való alkalmazáshoz, a széles felhasználású termékek fő kategóriáit részletesen mutatjuk be több példán keresztül. Fontos ismerni ezen termékek forgalomba hozatalt megelőző és a hatósági eljárás során, valamint a forgalmazás alatt teljesítendő követelményeit és a gyógyászatban betöltött szerepét.
Az orvostechnikai eszközök ismerete mind gyógyszerész-, orvos- és fogorvostanhallgatók számára egyre inkább fontossá válik. Dinamikusan fejlődő terület lévén – az elkövetkező években szigorodó szabályozású területté is válik – ismeretük nélkülözhetetlen egészségügyi dolgozók számára.

Előadások

 • 1. Orvostechnikai eszköz, mint termékkör elhelyezése az egészségügyi termékek között - Dr. Botz Lajos
 • 2. Az orvostechnikai eszközök fő csoportjainak bemutatása, szoftverek és adatbázisok, mint orvostechnikai eszközök: amit a gyakorló gyógyszerésznek tudnia kell - Dr. Botz Lajos
 • 3. Az orvostechnikai eszközök fejlesztésének folyamata, a preklinikai és klinikai fejlesztés sajátságai 1. - Dr. Vida Róbert György
 • 4. Az orvostechnikai eszközök fejlesztésének folyamata, a preklinikai és klinikai fejlesztés sajátságai 2. - Dr. Vida Róbert György
 • 5. Az orvostechnikai eszközök szabályozásának magyar és Európai Uniós jogi háttere 1 - Dr. Tóth Judit
 • 6. Az orvostechnikai eszközök szabályozásának magyar és Európai Uniós jogi háttere 2. - Dr. Tóth Judit
 • 7. Az orvostechnikai eszközök forgalomba hozatalával kapcsolatosa hatósági feladatok - Dr. Csupor Dezső
 • 8. Az orvostechnikai eszközök forgalmazásával kapcsolatos gyógyszerészi tudnivalók - Dr. Vida Róbert György
 • 9. Orvostechnikai eszközök 1. – In vitro diagnosztikai eszközök (gyorstesztek) - Dr. Vida Róbert György
 • 10. Orvostechnikai eszközök 2. – In vitro diagnosztikai eszközök (gyorstesztek) - Dr. Vida Róbert György
 • 11. Az orvostechnikai eszközök egészségügyi technológiai értékelésének szempontjai - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 12. Az orvostechnikai eszközök finanszírozásának kérdései - Dr. Zemplényi Antal Tamás
 • 13. Kapszaicin tartalmú transzdermális bemelegítő tapasz fejlesztése. Dilemmák, tanulságok, kihívások - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 14. Egyéni feladatok bemutatás és kurzus zárás - Dr. Vida Róbert György

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

PTE GYTK Gyógyszerészeti Intézet Gyógyszerészi kommunikációs jegyzete (írta: Dr. Fittler András és Dr. Vida Róbert)

Ajánlott irodalom

Laszlovszky István és Pálfiné Goóts Herta: Gyógyszer engedélyez(tet)és napjainkban - átfogó kitekintés a gyógyszerengedélyezés, engedélyeztetés rendszerére és annak határterületeire Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság. 2015. Budapest

A félév elfogadásának feltételei

Részvétel az órák legalább 75%-án.
Egyéni feladat kidolgozása.
Sikeres teljesítés: egyéni feladat 60,1%-os teljesítése.

Félévközi ellenőrzések

Egyéni feladat 60,1%-os teljesítése.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra egyéni megbeszélés, egyeztetés alapján van lehetőség.

Vizsgakérdések

Neptun: A félév során leadott előadásoknak megfelelő témakörök.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói