Gyógyszerészettörténet

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Fittler András Tamás

  egyetemi docens,
  Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 14 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGE-GTT-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Tematika

A gyógyszerészi hivatás alapja a szakterület történetének ismerete. Magyarország közforgalmú és intézeti gyógyszertárai bővelkednek tárgyi és személyi emlékekben. A kurzus a múlt megismeréséhez, a szakmatörténelmi szemlélet elsajátításához nyújt alapokat, különös tekintettel Pécs vagy a Pécsi Tudományegyetem földrajzi környezete gyógyszerészeti emlékeinek bemutatásával. Útmutatóul szolgál a későbbiekben egy nyitott, problémafeltáró, helytörténeti értékekre fogékony egyéni kutatómunkához (pl. családi hagyományok, tárgyi vagy szellemi értékek feldolgozása, fényképes és levéltári dokumentáció gyűjtése gyógyszertár vagy gyógyszerkészítő üzem történetéről). A hallgató alkalmassá válik posztgraduális kutatásban való részvételre Karunk "Lárencz László" Gyógyszerészettörténeti Csoportján belül vagy más ilyen jellegű kutatóhelyen, továbbá szakgyógyszerészi vagy PhD dolgozat készítésére, a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság által szervezett gyógyszerészettörténeti nyári egyetemen vagy nemzetközi fórumokon való részvételre.

Előadások

 • 1. Bevezető, tantárgytematika, külső helyszíneken zajló szemináriumok - Dr. Vajda Péter
 • 2. Kórházi gyógyszertárak története - Dr. Molnár Béla
 • 3. Kolostorkertek, botanikuskertek és herbáriumok (Szabó Márton OSB) - Felkért előadó(k)
 • 4. Gyógyszerészettörténeti szakirodalmazás - on-line és hagyományos (off-line) források (on-line bemutatással) - Dr. Dobson Szabolcs
 • 5. Dél-Dunántúl híres gyógyszertárai, gyógyszerészei; Magyarország gyógyszertári hálózatának átalakulásai és fejlődése 1950-től napjainkig (államosítás, privatizáció, liberalizáció) Dr. Várszegi László - Felkért előadó(k)
 • 6. A gyógyszerészek foglalkozási doktori címének története - Dr. Vajda Péter
 • 7. A gyógyszertári enteriőr, berendezések, bútorok és eszközök evolúciója - Dr. Dobson Szabolcs
 • 8. A modern szintetikus gyógyszerkincs kialakulásának története, a gyógyszeripar felemelkedése - Dr. Dobson Szabolcs
 • 9. A pécsi gyógyszerészképzés története - Dr. Vajda Péter
 • 10. Híres magyar gyógyszerészek, akikre büszkék lehetünk 1. - Dr. Vajda Péter
 • 11. Híres magyar gyógyszerészek, akikre büszkék lehetünk 1. - Dr. Vajda Péter
 • 12. 21. század: gyógyszertárakon kívüli gyógyszerforgalmazás és az internetes gyógyszerforgalmazás kialakulása - Dr. Fittler András Tamás
 • 13. A múlt, amely kötelez 1. - Dr. Vajda Péter
 • 14. A múlt, amely kötelez 2. - Dr. Vajda Péter

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezető, tantárgytematika, külső helyszíneken zajló szemináriumok
 • 2. Magyarország gyógyszertári hálózatának kialakulása és fejlődése 1950-ig 1.
 • 3. Magyarország gyógyszertári hálózatának kialakulása és fejlődése 1950-ig 2.
 • 4. Pécsi patikák nyomában 1.
 • 5. Pécsi patikák nyomában 2.
 • 6. A magyarországi gyógyszerengedélyezés története
 • 7. Interaktív szeminárium az előadó által javasolt, csoportosan feldolgozható témákról
 • 8. A vény nélküli gyógyszerek és a komplementer medicina készítménycsoportjai kialakulásának története
 • 9. A pécsi Szerecsen Patikamúzeum látogatása (vagy külön egyeztetett időpontokban, több csoportban)
 • 10. A pécsi Szerecsen Patikamúzeum látogatása (vagy külön egyeztetett időpontokban, több csoportban)
 • 11. Nobel-díjas és világhírű gyógyszerészek
 • 12. Nagy múltú nemzetközi és hazai szakmai szervezetek
 • 13. Hallgatói kiselőadások előzetesen választott témában III.
 • 14. Hallgatói kiselőadások előzetesen választott témában IV.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Az előadásanyagok a Neptun MeetStreet-en megtalálhatók.

Saját oktatási anyag

Az előadásanyagok a Neptun MeetStreet-en megtalálhatók.

Jegyzet

Az előadásanyagok a Neptun MeetStreet-en megtalálhatók.

Ajánlott irodalom

Bayer István 2010. A gyógyszerészet kialakulása és fejlődése. Galenus, Budapest
Lárencz László, Szabó László Gy. (szerk.) 2014. Dél-Dunántúl neves gyógyszerészei. PTE Általános Orvostudományi Kar, Pécs
Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság honlapja
Stuart Anderson (Ed.) 2005. Making Medicines. Pharmaceutical Press, London

A félév elfogadásának feltételei

Részvétel az órák legalább 75 %-án, sikeres vizsga. A kurzus abban az esetben kerül elfogadásra, amennyiben a megírt dolgozat eredménye nagyobb, vagy egyenlő, mint 60,1%.

Félévközi ellenőrzések

A félév egyéni beszámolóval záródik. Pótlásra vagy javításra egyéni megbeszélés, egyeztetés alapján kétszer van lehetőség a vizsgaidőszak második hetéig.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra egyéni megbeszélés, egyeztetés alapján van lehetőség.

Vizsgakérdések

Az előadásanyagok a Neptun MeetStreet-en megtalálhatók.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Dobson Szabolcs
 • Dr. Mayer Klára
 • Dr. Szabó László Gyula
 • Dr. Vajda Péter