Átvétel

Más felsőoktatási intézmény hallgatója kérelmezheti átvételét a PTE ÁOK általános orvos, fogorvos szakára.

Átvétel feltételei:

 • az átvétel időpontjában azonos szakon érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg, illetve a kötelező elbocsátás vagy kizárás feltételei sem állnak fenn az átvétel időpontjában;
 • legalább 2 teljesített félévvel rendelkezik;
 • félévenként átlagosan legalább 15 kreditnyi kötelező és kötelezően választható tárgyat elvégzett szemeszterenként;
 • nyilatkozik arról, hogy amennyiben a Karon nem áll rendelkezésre betölthető állami ösztöndíjjal támogatott hely vagy már nem rendelkezik a jogszabály szerinti támogatási idővel, úgy vállalja-e az önköltséges finanszírozású képzés feltételeit;
 • az anyaintézményben ajánlott tantervének ötven százalékát nem haladta meg;
 • PTE-n belüli átvétel esetén az adott szakon, a felvétel évében meghatározott, a bekerüléshez szükséges minimum ponthatárt elérte
 • a megadott határidőig benyújtja az alábbi dokumentumokat:

 

 1. Átvételi jelentkezési lap, kitöltve és aláírva
 2. Hallgatói jogviszony igazolás (eredetiben)
 3. A hallgató indexének másolata vagy részletes kivonata (hiteles másolatban)
 4. Érettségi bizonyítvány (hiteles másolatban)
 5. Személyi igazolvány vagy útlevél (hiteles másolatban)
 6. Motivációs levél
 7. Önéletrajz
 8. Adatkezelési nyilatkozat

A magyar nyelvű képzésekre az átvételi eljárás ingyenes.

 

Kérjük, a dokumentumokat a következő email címre, felhő alapú tárhely (cloud drive) linkjének megosztásával juttassa el az őszi félév esetén legkésőbb augusztus 1-ig: transfer@aok.pte.hu 

További információk az átvételi eljárásról a TVSZ-ben találhatók a Tanulmányi Hivatal honlapjának Szabályzatok, utasítások, eljárásrendek menüpontjában.

FONTOS: A korábbi tanulmányai elismertetése egy külön folyamat, melyre külön jelentkeznie kell. Itt olvashat többet a kreditátviteli eljárásról: https://aok.pte.hu/hu/egyseg/570/szolgaltatasok/75

Kapcsolat: transfer@aok.pte.hu