Előzetesen folytatott tanulmányok elismerése

A PTE ÁOK hallgatói (kreditátvitel) és pályázói (előzetes kreditátvitel) számára lehetőség van egyes kötelező és/vagy választható tárgyakat teljesítettként elismertetni. Alapvető követelmény, hogy az elismertetés során megnevezett tantárgy teljesítést eredményező érdemjeggyel, kritériumkövetelmény vagy szakmai gyakorlat esetében (azaz aláírás típusú tárgykövetelmény esetén) pedig aláírással záruljon.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Karon a más magyarországi vagy külföldi felsőoktatási intézményben teljesített tanulmányok kreditátviteli eljárásban történő elismertetése esetén is a hallgató a mintatanterv szerint oktatott kötelező tárgyak összes kreditértékéből

  • az általános orvos szakon legfeljebb 151 kötelező tárgyi kreditet,
  • a fogorvos képzésen legfeljebb 134 kötelező tárgyi kreditet,
  • a biotechnológus mesterképzésen pedig legfeljebb 63 kötelező tárgyi kreditet ismertethet el.

A hallgató által elismertetni kívánt kötelező tárgyak esetében az elismertetést a mintatanterv alsóbb szemesztereitől felfelé haladva kell lefolytatni. Az azonos hallgatói jogviszony keretében a hallgató összes elismert kreditjeinek a száma nem haladhatja meg a képzés teljes kreditértékének kétharmadát.

 

1. Kérjük vizsgálja meg a karon elfogadott kötelező és választható tárgyak listáját és tartalmát honlapunkon. Válassza ki, hogy korábbi tanulmányai alapján mely ÁOK-s tárgyakra kíván kreditátviteli kérelmet beadni!

2. Töltse ki a Jelentkezési lapot a kiválasztott szakra (egy példányban), melyhez csatolja az Önre vonatkozó hitelesített ajánlott tantervet!

3. Minden egyes kiválasztott PTE ÁOK-s tantárgyhoz, melyet korábbi tanulmányai alapján szeretne elismertetni, töltsön ki egy Szakvélemény nyomtatványt! 

4. Minden szakvélemény nyomtatványhoz mellékelnie kell a leckekönyvkivonatot és az elismertetni kívánt korábban teljesített kurzus(ok)ról szóló részletes leírás(oka)t,melyek tartalmazzák a következő adatokat: mikor és hol végezte a tárgyat, vizsgaforma, jegy, hallgatott óraszám (előadás, gyakorlat, szeminárium), részletes tematika, az anyaintézmény kompetens ügyintézőjének elérhetősége.

5. Csak hitelesített (minden oldalon lepecsételt és aláírt) leckekönyvkivonatot, ajánlott tantervet és kurzusleírást áll módunkban befogadni és csak hiánytalan kérelmek kerülnek feldolgozásra.

6. Kérjük, a kérelme/ket a következő email címre, felhő alapú tárhely (cloud drive) linkjének megosztásával juttassa el őszi félév esetén legkésőbb augusztus 1-ig, tavaszi félév esetén legkésőbb január 1-ig: kreditatvitel@aok.pte.hu  

7. A külföldi felsőoktatási intézményben végzett tanulmányok elismertetése esetén 7000 Ft./tantárgy eljárási díj megfizetése szükséges - kivéve a PTE ÁOK hallgatójaként vendéghallgatói jogviszony, Erasmus vagy más, az Egyetemmel, illetve a Karral kötött megállapodás keretein belül teljesített tanulmányok esetén - az alábbi bankszámlaszámon:

Egyetem bankszámlaszáma:11731001-23135378

(IBAN: HU88117310012313537800000000)

A már jogviszonnyal rendelkező hallgatók a kreditátviteli eljárás díját a Neptunon keresztül tudják kiírni és befizetni (Neptun / Pénzügyeik / Befizetések / Kiírás készítése: Szolgáltatás jogcíme - Kreditátviteli kérelem adminisztrációs eljárási díja, nem magyarországi felsőoktatási intézményben teljesített tanulmányok elismertetése esetében 7000 Ft).

További információkat az átvételi eljárásról a TVSZ-ben és a Kar kreditátviteli eljárásrendjében olvashat a Tanulmányi Hivatal honlapjának Szabályzatok utasítások, eljárásrendek menüpontjában. A Kreditátviteli Bizottságról további információk a Bizottság honlapján érhetők el.