A betegközpontú diagnózisközlés szaknyelvi vonatkozási a gyakorlatban

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó

  egyetemi adjunktus,
  Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 3 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 9 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-N80-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

OOP-BPR-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A tárgy célja a hallgatók szaknyelvi és kommunikáció-stratégiai felkészítése az orvosi gyakorlat során előforduló, szaknyelvi kódváltást igénylő nyelvi helyzetek (elsősorban diagnózissal és terápiával kapcsolatos orvos-beteg párbeszéd) betegközpontú és hatékony megoldására. Autentikus és anonimizált klinikai leletek alapján előzetesen e célra kiképzett laikus betegek (valamint szaknyelvi demonstrátor hallgatók) segítségével diagnózisközlés és terápia ismertetésének gyakorlása. Felsőbbéves hallgatóknak szánt, blokkokban oktatott tárgy, amely az eddig megtanult készségek szintetizálására és gyakorlati alkalmazására fókuszál szimulált beszélgetések formájában.

Előadások

 • 1. A betegtájékoztatás (diagnózis- és terápiaközlés) során szükséges kódváltás terminológiai vonatkozásai - Dr. Fogarasi-Nuber Katalin
 • 2. Interakcionális nyelvészeti stratégiák az orvos-beteg kommunikációban diagnózisközlés és terápiás döntéshozatal során - Dr. Kránicz Rita Márta
 • 3. Szubjektív betegségteóriák az orvos-beteg konzultációkban - Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 4. Szív-érrendszeri betegségekkel kapcsolatos diagnózisra és terápiára irányuló beszélgetések (angina pectoris, arrhythmia, hypertonia, infarctus myocardialis, varicostas); Aktív figyelem (Nyitott kérdések, parafrazálás, pontosítás, összefoglalás, tükrözés)
 • 5. Szív-érrendszeri betegségekkel kapcsolatos diagnózisra és terápiára irányuló beszélgetések (angina pectoris, arrhythmia, hypertonia, infarctus myocardialis, varicostas); Aktív figyelem (Nyitott kérdések, parafrazálás, pontosítás, összefoglalás, tükrözés)
 • 6. Légzőszervi megbetegedésekkel kapcsolatos diagnózisra és terápiára irányuló beszélgetések (COPD, asthma bronchiale, carcinoma pulmonis, tuberculosis, emphysema); Aktív figyelem: beteg szubjektív betegségteóriái, betegre szabott információ közvetítés (laikus és professzionális nyelvhasználat)
 • 7. Légzőszervi megbetegedésekkel kapcsolatos diagnózisra és terápiára irányuló beszélgetések (COPD, asthma bronchiale, carcinoma pulmonis, tuberculosis, emphysema); Aktív figyelem: beteg szubjektív betegségteóriái, betegre szabott információ közvetítés (laikus és professzionális nyelvhasználat)
 • 8. Gasztroenterológiai betegségekkel kapcsolatos diagnózisra és terápiára irányuló beszélgetések (reflux gastroesophagelais (GERD), ulcus pepticum, colitis ulcerosa, M. Crohn seu ileitis terminalis, nodi haemorrhoidales); Páciensközpontú beszélgetésvezetés, informed consent, elfogadás, megnyugtatás, kooperáció elérése
 • 9. Gasztroenterológiai betegségekkel kapcsolatos diagnózisra és terápiára irányuló beszélgetések (reflux gastroesophagelais (GERD), ulcus pepticum, colitis ulcerosa, M. Crohn seu ileitis terminalis, nodi haemorrhoidales); Páciensközpontú beszélgetésvezetés, informed consent, elfogadás, megnyugtatás, kooperáció elérése
 • 10. Vér- és nyirokrendszer megbetegedéseivel kapcsolatos diagnózisra és terápiára irányuló beszélgetések (thrombophilia, mononucleosis, anaemia perniciosa, lymphoma, leukaemia acuta/chronica, haemophilia); Dialógikus szimmetria megteremtése a konzultáció során, közös döntéshozatal
 • 11. Hallgatói önálló diagnózisra és terápiára irányuló beszélgetések laikus szimulációs betegekkel: értékelés
 • 12. Hallgatói önálló diagnózisra és terápiára irányuló beszélgetések laikus szimulációs betegekkel: értékelés

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Oktatók által írt jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Oktatóval történő egyeztetés alapján

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Írásbeli dolgozat vagy szóbeli beszámoló oktatóval történő egyeztetés alapján.

Vizsgakérdések

Gyakorlati vizsga: szimulációs beteggel folytatott konzultáció.
Értékelés szimulációs beteg feedback, megfigyelői feedback és oktatói feedback alapján.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Csaba Gergely József
 • Dr. Fogarasi-Nuber Katalin
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Sárkányné Dr. Lőrinc Anita
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó