Orvostudományi szakszövegek fordítása magyarról angol nyelvre

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-OSF-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

Fordítási technikák megismerése.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. A jó fordítás kritériumai 1
 • 2. A jó fordítás kritériumai 2
 • 3. Szintagma - paradigma 1
 • 4. Szintagma - paradigma 2
 • 5. Nyelvhelyesség - helyénvalóság 1
 • 6. Nyelvhelyesség - helyénvalóság 2
 • 7. Állítmány típusok az angol nyelvben 1
 • 8. Állítmány típusok az angol nyelvben 2
 • 9. Orvostudományi műfajok 1
 • 10. Orvostudományi műfajok 2
 • 11. A tudományos közlemény mint műfaj
 • 12. A tudományos ismereterjesztő cikk mint műfaj
 • 13. A szórend szerepe a fordításban 1
 • 14. A szórend szerepe a fordításban 2
 • 15. Bázisnyelvi analízis és célnyelvi szintézis 1
 • 16. Bázisnyelvi Analízis és célnyelvi szintézis 2
 • 17. Fordítási algoritmusok 1
 • 18. Fordítási algoritmusok 2
 • 19. Mintafordítás 1
 • 20. Mintafordítás 2
 • 21. Mintafordítás 3
 • 22. Mintafordítás 4
 • 23. Félév végi összefoglalás
 • 24. Értékelés

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Kari segédanyagok

Jegyzet

--

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A 15%-ot meghaladó, de 25% alatti hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. 25%-ot meghaladó hiányzás esetén a kurzus érvénytelen.

Félévközi ellenőrzések

10 házi dolgozat

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzus vezetője esetenként határozza meg.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Rébék-Nagy Gábor