Online orvosi kommunikációs gyakorlatok: telemedicinális konzultációs technikák és stratégiák

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 2 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 10 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-N82-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

Az online orvos-beteg konzultációk gyakorlása során a kommunikációs készségek és jártasság kialakítása ill. elmélyítése. Az anamnézisfelvétel elemeinek nyelvi megformálása. Kommunikációs készségek fejlesztése a beteg bizalmának elnyeréséhez, a beteg döntését támogató kommunikációs készségek, ill. a jó anamnézis felvétel készségeinek gyakorlása szimulációs páciens közreműködésével telemedicinális körülmények között.

Előadások

 • 1. A telemedicina fogalma, alkalmazási lehetőségei az orvos-beteg kommunikációban - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 2. Telemedicinális online konzultáció - Meiszter Erika

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Az anamnézis felvétel 8 célterülete általában: 1. A beteg személyes adatai, 2. A beteg panasza, ami miatt felkereste az orvost, 3. A jelen betegség anamnézise, 4. Korábbi betegségek és műtétek, 5. Gyógyszerszedés, 6. Családi anamnézis, 7. Szociális anamné
 • 2. A négyfejezetes átfogó anamnézis felvétel
 • 3. 1/ Jelen panasz = amivel a beteg jelentkezett az orvosnál, 2/ Korábbi betegségek, műtétek, gyógyszerszedés, allergia
 • 4. 1/ Jelen panasz = amivel a beteg jelentkezett az orvosnál, 2/ Korábbi betegségek, műtétek, gyógyszerszedés, allergia
 • 5. A négyfejezetes átfogó anamnézis felvétel 3/ Szociális anamnézis 4/ Elképzelések, aggodalmak, elvárások, további információk, kérdések
 • 6. Átfogó anamnézisfelvétel gyakorlása szimulációs páciens közreműködésével
 • 7. Átfogó anamnézisfelvétel gyakorlása szimulációs páciens közreműködésével
 • 8. Magyarázat a betegnek a betegségéről és a lehetséges terápiáról: hogy érzi magát a beteg, diagnózis közlése, mit jelent a betegség - milyen eltérés van a normális működéstől, mi okozza a betegséget, a beteg leletének értelmezése, hogyan lehet javítani az
 • 9. Kommunikációs készség a beteg bizalmának elnyeréséhez: 1/ Elismerés, elfogadás, 2/ Bemutatkozás, 3/ Időzítés, 4/ Magyarázat, 5/ Köszönet
 • 10. 3 stratégia a jó anamnézis felvételhez: 1/ Meghallgatás és empátia kifejezése, 2/ Összegzés, 3/ Elképzelések, Aggodalmak, Elvárások

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

A MediSkillsLab-ben készült digitális oktatási anyagok felhasználása: videórögzített orvos-beteg beszélgetések bemutatása ill. kiértékelése

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei, Animula Kiadó, 1986
Pilling János: Orvosi kommunikáció, Medicina Könyvkiadó Zrt., 2008

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A foglalkozás gyakorlatorientált sajátosságából kifolyólag a számonkérés egy a online térben történő egyénileg végzett anamnézisbeszélgetés felvétele és többszempontú kiértékelése alapján történik.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

-

Vizsgakérdések

Átfogó online térben történő anamnézisfelvétel

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Meiszter Erika