Anamnézis felvétel angol nyelven 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-AFA-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

Anamnézisfelvétel, betegtájékoztatás, szóbeli referálókészségek és jártasság kialakítás, kórházi kommunikáció.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Past medical history
 • 2. Family history
 • 3. Social history
 • 4. Present complaints
 • 5. Pain-types of pain
 • 6. Pain questions
 • 7. Headache
 • 8. Vertigo
 • 9. Body temperature and perspiration
 • 10. Nausea and vomiting
 • 11. Written and oral test
 • 12. Written and oral test
 • 13. Dyspnoea and Cough
 • 14. Heart
 • 15. Body weight and diet
 • 16. Bowel movements
 • 17. Blood
 • 18. Medical examinations
 • 19. Prescriptions
 • 20. Effects of drugs
 • 21. Side effects
 • 22. Administration of medications
 • 23. Written and oral test
 • 24. Evaluation

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Mária Győrffy: English for Doctors, Idióma Bt. Pécs 2001 (megvásárolható az intézetben)

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A 15%-ot meghaladó, de 25% alatti hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. 25%-ot meghaladó hiányzás esetén a kurzus érvénytelen.

Félévközi ellenőrzések

Kettő írásbeli dolgozat, kettő szóbeli prezentáció

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzus vezetője esetenként határozza meg.

Vizsgakérdések

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Berta Anikó
 • Dávidovics Anna
 • Dr. Hegedűs Anita
 • Dr. Hild Gabriella
 • Dr. Németh Tímea
 • Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • Dr. Warta Vilmos
 • Egyed Csilla Klára
 • Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • Krommer Zoltán
 • Kurdiné Molnár Eszter
 • Nagy Gabriella
 • Szalai-Szolcsányi Judit
 • Szántóné Dr. Csongor Alexandra