Az angol fogorvosi szaknyelv specifikumai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-FSS-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

Angol nyelvű fogászati szakirodalom nyelvi sajátosságainak megismertetése.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Dental specialities
 • 2. Dental instruments
 • 3. The structure, shape and function of teeth
 • 4. Dentition
 • 5. Plaque
 • 6. Calculus
 • 7. Gingivitis
 • 8. Pulpitis
 • 9. Test
 • 10. Caries
 • 11. Filling
 • 12. Filling materials
 • 13. Routine check-up
 • 14. Crowns
 • 15. Bridges
 • 16. Implant procedures
 • 17. Dental radiography
 • 18. Preventive measures
 • 19. Common diseases
 • 20. Common diseases
 • 21. Case report
 • 22. Case reports
 • 23. Summary
 • 24. Test

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

Kari segédanyagok.

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A 15%-ot meghaladó, de 25% alatti hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. 25%-ot meghaladó hiányzás esetén a kurzus érvénytelen.

Félévközi ellenőrzések

Kettő írásbeli dolgozat, négy szóbeli prezentáció

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzus vezetője esetenként határozza meg.

Vizsgakérdések

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dávidovics Anna
 • Dr. Hegedűs Anita
 • Dr. Hild Gabriella
 • Dr. Németh Tímea
 • Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • Dr. Warta Vilmos
 • Egyed Csilla Klára
 • Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • Krommer Zoltán
 • Kurdiné Molnár Eszter
 • Nagy Gabriella
 • Szalai-Szolcsányi Judit
 • Szántóné Dr. Csongor Alexandra