Betegségek és gyógyszertípusok német nyelven 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-N01-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

Betegségek kezelésének gyógyszeres lehetőségei: a használatos gyógyszerek jellemzőinek leírása, különböző műfajú szaknyelvi publikációk feldolgozása, szaknyelvi kommunikáció.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Einleitung
 • 2. Geschichte der Arzneimittel
 • 3. Terminologie
 • 4. Terminologie
 • 5. Bestandteile der Arzneimittel
 • 6. Bestandteile der Arzneimittel
 • 7. Bakterielle Erkrankungen
 • 8. Bakterielle Erkrankungen
 • 9. Bakterielle Erkrankungen
 • 10. Bakterielle Erkrankungen
 • 11. Dermatologische Erkrankungen
 • 12. Dermatologische Erkrankungen
 • 13. Dermatologische Erkrankungen
 • 14. Dermatologische Erkrankungen
 • 15. Virale Krankheiten
 • 16. Virale Krankheiten
 • 17. Heilpflanzen
 • 18. Heilpflanzen
 • 19. Homöopathie
 • 20. Test 1.
 • 21. Krankheiten und Therapiemöglichkeiten
 • 22. Krankheiten und Therapiemöglichkeiten
 • 23. Test 2.
 • 24. Evaluierung

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

intézeti jegyzet

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A szemeszter során kötelező 2 írásbeli teszttel ill. szóbeli és írásbeli számonkérések során összesen 100 pontot lehet elérni. A gyakorlati jegy a köv. módon kerül kialakításra: 0-50 pont: elégtelen, 51-63: elégséges, 64-76: közepes, 77-89: jó, 90-100: jeles

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség a 25%-ot meghaladó távolmaradás pótlására.

Vizsgakérdések

Betegségek és gyógyszertípusok német nyelven c. kurzus oktatója által megadva

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika
 • Törökné Teszárik Éva Aranka