Empatikus és asszertív kommunikáció a klinikai gyakorlatban

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-N87-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

Az empátia szerepe a gyógyítás folyamatában egyre jelentősebb az utóbbi években. Számos kutatás alátámasztotta, hogy az empátia fejlesztésével a gyógyítás is hatékonyabbá válik. Bizonyítottan eredményes hatása van az empátia fejlesztési gyakorlatoknak a következőkben: hatékonyabbá válik a terápia, növeli a beteg elégedettségét és javítja közérzetét, csökkenti a műhibaperek lehetőségének kockázatát és az orvosok kiégését. A tantárgy célja az empatikus és asszertív kommunikációs készségek fejlesztése a félév során. Az elméleti bevezetőben tanultak felhasználásával orvos-beteg szituációk gyakorlása történik a szemináriumokon. A gyakorlás során a pszichológiai és nyelvészeti háttér kiváló szakmai segítséget biztosít a hallgatóknak, hogy a nehezebb, megterhelőbb szituációkat is biztonsággal tudják irányítani és megfelelő empátiával és asszertivitással tudják megoldani az orvos-beteg helyzetekben előforduló konfliktusokat, problémákat. A szakmai kontroll két síkja: pszichológia és alkalmazott nyelvészet.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Az empátia elméleti háttere
 • 2. Az empátia szerepe, fontossága az orvosi kommunikációban
 • 3. Az empátia nyelvi eszközei
 • 4. Verbális és nonverbális empatikus kommunikáció
 • 5. Az asszertivitás elmélete
 • 6. Az asszertivitás szerepe, fontossága az orvosi kommunikációban
 • 7. Asszertív kommunikáció
 • 8. Érzések asszertív kezelése, asszertív-passzív-agresszív viselkedésmódok
 • 9. Empatikus és asszertív kommunikáció a gyakorlatban: meggyőzés (gyakorlat)
 • 10. Empatikus és asszertív kommunikáció a gyakorlatban: meggyőzés (gyakorlat)
 • 11. Empatikus és asszertív kommunikáció a gyakorlatban: meggyőzés (gyakorlat)
 • 12. Empatikus és asszertív kommunikáció a gyakorlatban: meggyőzés (gyakorlat)
 • 13. Empatikus és asszertív kommunikáció a gyakorlatban: ellenállás (gyakorlat)
 • 14. Empatikus és asszertív kommunikáció a gyakorlatban: ellenállás (gyakorlat)
 • 15. Empatikus és asszertív kommunikáció a gyakorlatban: rossz hír közlése (gyakorlat)
 • 16. Empatikus és asszertív kommunikáció a gyakorlatban: rossz hír közlése (gyakorlat)
 • 17. Empatikus és asszertív kommunikáció a gyakorlatban: rossz hír közlése (gyakorlat)
 • 18. Empatikus és asszertív kommunikáció a gyakorlatban: rossz hír közlése (gyakorlat)
 • 19. Empatikus és asszertív kommunikáció a gyakorlatban: kritika, hibáztatás kezelése (gyakorlat)
 • 20. Empatikus és asszertív kommunikáció a gyakorlatban: kritika, hibáztatás kezelése (gyakorlat)
 • 21. Empatikus és asszertív kommunikáció a gyakorlatban: vélemények ütközése (gyakorlat)
 • 22. Empatikus és asszertív kommunikáció a gyakorlatban: vélemények ütközése (gyakorlat)
 • 23. Értékelés
 • 24. Értékelés

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Hallgatói jegyzet

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Gyakorlati szituációk és írásbeli elemzés

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzus vezetője esetenként határozza meg.

Vizsgakérdések

Számonkérés módja: a szemináriumokon, gyakorlati szituációkban aktív részvétel.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • Szalai-Szolcsányi Judit