Anamnézis felvétel angol nyelven 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-NA2-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

OOE-AFA-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

Anamnézisfelvétel, betegtájékoztatás és esetismertetés a nőgyógyászat, gyermekgyógyászat és urológia területein

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Obstetrics and Gynecology: General questions, complaints, physical examination
 • 2. Obstetrics and Gynecology: General questions, complaints, physical examination
 • 3. Pregnancy: General questions past pregnancies, contraception, delivery
 • 4. Pregnancy: General questions past pregnancies, contraception, delivery
 • 5. Case Reports in Obstetrics and Gynecology
 • 6. Case Reports in Obstetrics and Gynecology
 • 7. Oral test
 • 8. Pediatrics: Neonatal history, Newborn counselling and diseases
 • 9. Pediatrics: Neonatal history, Newborn counselling and diseases
 • 10. Pediatrics: Neonatal history, Newborn counselling and diseases
 • 11. Pediatrics: Neonatal history, Newborn counselling and diseases
 • 12. Feeding, infant complaints and diseases
 • 13. Case Reports in Pediatrics
 • 14. Case Reports in Pediatrics
 • 15. Written and oral test
 • 16. Urology: general questions, diseases, examinations
 • 17. Urology: general questions, diseases, examinations
 • 18. Urology: general questions, diseases, examinations
 • 19. Urology: general questions, diseases, examinations
 • 20. Infertility
 • 21. Case Reports in Urology
 • 22. Case Reports in Urology
 • 23. Written and oral test
 • 24. Evaluation

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Győrffy Mária: English for Doctors, Idióma Bt., Pécs 2001 (megvásárolható az intézetben)

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A 15%-ot meghaladó, de 25% alatti hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. 25%-ot meghaladó hiányzás esetén a kurzus érvénytelen.

Félévközi ellenőrzések

Kettő írásbeli dolgozat, négy szóbeli prezentáció

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzus vezetője esetenként határozza meg.

Vizsgakérdések

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Berta Anikó
 • Dávidovics Anna
 • Dr. Hegedűs Anita
 • Dr. Hild Gabriella
 • Dr. Németh Tímea
 • Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • Dr. Warta Vilmos
 • Egyed Csilla Klára
 • Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • Krommer Zoltán
 • Kurdiné Molnár Eszter
 • Nagy Gabriella
 • Szalai-Szolcsányi Judit
 • Szántóné Dr. Csongor Alexandra