Angol gyógyszerészeti szóbeli szaknyelvi vizsga előkészítő

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-N75-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: GYTK

Tematika

Felkészítés a Kari szaknyelvi vizsga és a PROFEX szaknyelvi vizsga szóbeli részére.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Introduction
 • 2. Overview of exam tasks
 • 3. Presentation techniques
 • 4. Presentation techniques
 • 5. Analysis of graphs and charts
 • 6. Analysis of graphs and charts
 • 7. Listening comprehension
 • 8. Listening comprehension
 • 9. Basics of pharmacist - client communication
 • 10. Basics of pharmacist - client communication
 • 11. Test 1
 • 12. Test 1
 • 13. Types of medications: Analgesics
 • 14. Types of medications: Analgesics
 • 15. Types of medications: Anti-inflammatories
 • 16. Types of medications: Anti-inflammatories
 • 17. Types of medications: Steroids
 • 18. Types of medications: Steroids
 • 19. Simulated conversations in the pharmacy
 • 20. Simulated conversations in the pharmacy
 • 21. Test 2
 • 22. Test 2
 • 23. Summary, evaluation
 • 24. Summary, evaluation

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Hegedűs Anita (szerk.): Angol orvosi szaknyelv: Gyakorlókönyv a szóbeli szaknyelvi vizsgára. Pécs, PROFEX Nyelvvizsgaközpont, 2020.

Saját oktatási anyag

Hegedűs Anita: Textbook for Students of Pharmacology, 2006. (intézeti honlapon)

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Hegedűs Anita (szerk.): Angol orvosi szaknyelv: Gyakorlókönyv a szóbeli szaknyelvi vizsgára. Pécs, PROFEX Nyelvvizsgaközpont, 2017.

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A 15%-ot meghaladó, de 25% alatti hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja.

Félévközi ellenőrzések

Kettő írásbeli dolgozat, egy szóbeli beszámoló.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzus vezetője esetenként határozza meg.

Vizsgakérdések

Presentation techniques
Analysis of graphs and charts
Basics of pharmacist - client communication
Types of medications: Analgesics
Types of medications: Anti-inflammatories
Types of medications: Steroids
Simulated conversations in the pharmacy

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Berta Anikó
 • Dávidovics Anna
 • Dr. Hegedűs Anita
 • Dr. Hild Gabriella
 • Dr. Németh Tímea
 • Egyed Csilla Klára
 • Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • Krommer Zoltán
 • Kurdiné Molnár Eszter
 • Nagy Gabriella
 • Nagy Renáta
 • Szalai-Szolcsányi Judit
 • Szántóné Dr. Csongor Alexandra