Az orvosi szaknyelv használatának színterei 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Koppán Ágnes Judit

  egyetemi adjunktus,
  Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-N56-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

OOP-BPR-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Tematika

Az orvosi kommunikáció és az orvosi szaknyelv nyelvészeti kutatási eredményeire alapozva az előadássorozat célja a hallgatók megismertetése az orvosi szaknyelv használatának speciális színtereivel és nyelvhasználati problémáival.

Előadások

 • 1. Az az általános belgyógyászati anamnézisfelvétel nyelvi jellegzeteségei - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 2. Az az általános belgyógyászati anamnézisfelvétel nyelvi jellegzeteségei - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 3. A non-verbális és a metakommunikatív jelzések értelmezése. - Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • 4. A non-verbális és a metakommunikatív jelzések értelmezése. - Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • 5. A betegvizsgálat utasításainak nyelvi alakítása, udvariassági formák - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 6. A betegvizsgálat utasításainak nyelvi alakítása, udvariassági formák - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 7. Az empátia kommunikációs és nyelvi sajátosságai - Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • 8. Az empátia kommunikációs és nyelvi sajátosságai - Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • 9. A betegtájékoztatás nyelvi jelenségei, terápiás kihatásai - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 10. A betegtájékoztatás nyelvi jelenségei, terápiás kihatásai - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 11. Peer-tutoring az orvosi kommunikáció gyakorlásában - Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • 12. Peer-tutoring az orvosi kommunikáció gyakorlásában - Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • 13. Az anamnézisfelvétel sajátosságai a különböző klinikai szakterületeken - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 14. Az anamnézisfelvétel sajátosságai a különböző klinikai szakterületeken - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 15. Nehéz kommunikációs helyzetek az orvoslásban: kommunikáció beteg gyerekekkel - Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • 16. Nehéz kommunikációs helyzetek az orvoslásban: kommunikáció beteg gyerekekkel - Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • 17. Az orvosi kommunikáció kulturális sajátosságai. - Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • 18. Az orvosi kommunikáció kulturális sajátosságai. - Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • 19. Az orvos-beteg együttműködés kialakításának nyelvi eszközei, beszélgetésvezetési sajátosságok - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 20. Az orvos-beteg együttműködés kialakításának nyelvi eszközei, beszélgetésvezetési sajátosságok - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 21. Nehéz kommunikációs helyzetek az orvoslásban: kommunikáció nőgyógyászati problémákról - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 22. Nehéz kommunikációs helyzetek az orvoslásban: kommunikáció nőgyógyászati problémákról - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 23. Értékelés - Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • 24. Értékelés - Eklicsné Dr. Lepenye Katalin

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Előadók által összeállított jegyzet.

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

Ajánlott irodalom

http://www.gespraechsforschung-ozs.de
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3096184/
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei, Animula Kiadó, 1986

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Az értékelési szempontokat a hallgatók még a szemeszter elején megismerik.
Az előadások témáihoz kapcsolódva az orvosi kommunikáció egyes színtereinek részletesebb feldolgozása a szakirodalom és empirikus módszerek alapján beszámolók vagy beadandó dolgozat formájában.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Tantárgyfelelőssel történő egyeztetés után

Vizsgakérdések

A beszámolók lehetséges témáit a félév elején az oktató ismerteti.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Koppán Ágnes Judit