Angol gyógyszerészeti szaknyelv 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-A1A-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: GYTK

Tematika

Az angol gyógyszerészeti szaknyelv és a gyógyszerész-kliens kommunikáció sajátosságai.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Introduction
 • 2. Introduction
 • 3. Forms of medication
 • 4. Forms of medication
 • 5. The home medicine cabinet
 • 6. Cough remedies
 • 7. Proper use of medications
 • 8. Proper use of medications
 • 9. Eye drops
 • 10. Suppositories
 • 11. Side effects, drug response
 • 12. Side effects, drug response
 • 13. Test
 • 14. Test
 • 15. Drug interactions
 • 16. Drug interactions
 • 17. Insect bites
 • 18. Allergy
 • 19. Drugs and disease
 • 20. Branded and generic medicines
 • 21. Summary
 • 22. Summary
 • 23. Test, evaluation
 • 24. Test, evaluation

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Segédanyag: Hegedűs Anita: Textbook for Students of Pharmacology, 2006 (Az intézeti honlapon)

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A 15%-ot meghaladó, de 25% alatti hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. 25%-ot meghaladó hiányzás esetén a kurzus érvénytelen.

Félévközi ellenőrzések

Kettő írásbeli dolgozat, négy szóbeli prezentáció

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzus vezetője esetenként határozza meg.

Vizsgakérdések

Forms of medication
The home medicine cabinet
Cough remedies
Proper use of medications
Eye drops
Side effects, drug response
Suppositories
Drug interactions
Insect bites
Drugs and disease
Allergy
Branded and generic medicines

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Berta Anikó
 • Dávidovics Anna
 • Dr. Hegedűs Anita
 • Dr. Hild Gabriella
 • Dr. Németh Tímea
 • Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • Dr. Warta Vilmos
 • Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • Krommer Zoltán
 • Kurdiné Molnár Eszter
 • Nagy Gabriella
 • Nagy Renáta
 • Szalai-Szolcsányi Judit
 • Szántóné Dr. Csongor Alexandra