Angol gyógyszerészeti szaknyelv 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-A1B-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: GYTK

Tematika

Az angol gyógyszerészeti szaknyelv és a gyógyszerész-kliens kommunikáció sajátosságai.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Introduction
 • 2. Head lice
 • 3. Antibiotics
 • 4. Antibiotics
 • 5. Drug tolerance and resistance
 • 6. Drug tolerance and resistance
 • 7. Painkillers
 • 8. Analgesics and antiinflammatory medicines
 • 9. Cold remedies
 • 10. Motion sickness drugs
 • 11. Test
 • 12. Test
 • 13. Steroids
 • 14. Steroids
 • 15. Herbal medicine
 • 16. Sleep aids
 • 17. Antacids and indigestion remedies
 • 18. Placebos
 • 19. Antipyretic medicines
 • 20. Clinical trials
 • 21. Summary
 • 22. Summary
 • 23. Test, evaluation
 • 24. Test, evaluation

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Segédanyag: Hegedűs Anita: Textbook for Students of Pharmacology, 2006 (az intézeti honlapon.)

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A 15%-ot meghaladó, de 30% alatti hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. 30%-ot meghaladó hiányzás esetén a kurzus érvénytelen.

Félévközi ellenőrzések

Kettő írásbeli dolgozat, négy szóbeli prezentáció

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzus vezetője esetenként határozza meg.

Vizsgakérdések

Antibiotics
Drug tolerance and resistance
Painkillers
Steroids
Herbal medicine
Antacids and indigestion remedies
Placebos
Antipyretic medicines
Clinical trials
Analgesics and antiinflammatory medicines

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Berta Anikó
 • Dávidovics Anna
 • Dr. Hegedűs Anita
 • Dr. Hild Gabriella
 • Dr. Németh Tímea
 • Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • Dr. Warta Vilmos
 • Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • Krommer Zoltán
 • Kurdiné Molnár Eszter
 • Nagy Gabriella
 • Nagy Renáta
 • Szalai-Szolcsányi Judit
 • Szántóné Dr. Csongor Alexandra